Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Tinggal Jumaat Ketika Hujan Lebat

Jumaat ketika hujan lebat

Soalan

Akm wbt. Bolehkah meninggalkan solat Jumaat ketika hujan lebat dan solat Zuhur di rumah? Suhaimi, Kuala Kangsar.

Jawapan

Hujan termasuk rukhsah yang membolehkan seseorang muslim meninggalkan solat Jumaat dan jamaah. Ini kerana Islam mahu mengelakkan haraj (kesusahan) dari membebankan umatnya. Adakalanya istiqamah beribadat boleh mendatangkan bosan dan malas.

Berkata ‘Abd al-Rahman ibn Samurah ra, Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, “Apabila hujan lebat, maka solatlah kamu di rumahnya.”
Riwayat ‘Abdullah ibn Ahmad, disebut oleh al-Haythami dalam Zawa’id al-Musnad, hadith 875. Abu Dawud menganggap hadith ini bagus dan memandang Nasih ibn al-‘Ala’ sebagai thiqah.

Advertisement

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: