Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 11, 2009”

al-Imam Muhammad al-Baqir

Dari Ziyad ibn Khaythamah, Abu Ja`far Muhammad al-Baqir a.s. berkata,

“Petir menyambar semua orang samada mukmin atau kafir, tetapi tidak menyambar orang yang berzikir mengingati Allah. “

Abu Ja`far ialah Muhammd ibn ‘Ali ibn al-Husayn ibn ‘Ali ibn Abi Talib, tabi`i, cucu Rasulullah saw. Mengisnadkan hadith dari ABu Sa`id al-Khudri, Jabir ibn ‘Abdillah, ABu Hurairah, Ibn ‘Abbas, al-Hasan , al-Husayn r.a., Ibn al-Musayyab dan para tabiin. Beliau wafat pada tahun 117H. R.A.

Post Navigation