Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Hakikat Hafiz al-Quran

Fadl hafiz al Quran

Abu ‘Isa al-Tirmidhi mengisnadkan dari ‘Ali ibn Abi Talib ra, Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang membaca al-Quran lalu ia menghafaznya, kemudian menghalalkan yang halal di dalamnya, dan mengharamkan yang haram (dalam al-Quran), Allah memasukkannya ke dalam syurga dan membenarkan ia memberikan syafaat untuk 10 orang ahli keluarganya yang telah wajib masuk neraka.” (hadith gharib).
Al-Hafiz al-Tirmidhi, al-Sunan, Kitab Fada’il al-Qur’an, Bab Fadl Qari’ al-Qur’an, hadith 2905, Riyadh: Dar al-Salam, ms 653.

Syarat memasuki syurga dan member syafaat dalam hadith ini ada beberapa perkara
1.Membaca
2.Menghafaz
3.Menghalalkan yang halal di dalamnya, dan mengharamkan yang haram (dalam al-Quran).

Syarat ketiga ini menunjukkan bukanlah hafazan semata-mata yang menjadikan ia dapat memberi syafatat, tetapi dengan menjadi faqih yang memahami isi kandungan al-Quran sehingga ia dapat menghalalkan yang halal di dalamnya, dan mengharamkan yang haram (dalam al-Quran) serta mewajibkan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT.

Yang dimaksudkan ialah qari’ hafiz yang berani, jelas dan tegas dalam hukum2 Allah, tentang solat, hudud, qisas, riba, amar ma`ruf nahi munkar, jihad dan semua ajaran syariah.

Jadi, perlu menguasai bahasa arab yang merupakan bahasa al-Quran, ilmu usul al-fiqh untuk mengetahui kaedah2 istinbat hukum, perlu mempelajari harfiyyah al-Quran dan tafsirnya. Ia perlu membaca dan mempelajari kitab-kitab tafsir fiqhi pelbagai mazhab.
Hanya dengan memenuhi semua syarat itu ia layak memberi syafaat di Akhirat, bukan semata-mata bacaan dan hafazan. Allahu a`lam.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: