Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 28, 2009”

Tiada 2 Jamaah Menurut al-Imam al-Shafi`i

Menurut al-Imam al-Shafi`ii, sekiranya jamaah yang diimamkan oleh imam ratib telah selesai, maka orang datang lewat perlu solat sendiri-sendiri.

Berkata al-Imam al-Shafi`i r.a., dalam al-Umm;

“Apabila ada imam ratib bagi sebuah masjid dimana solat telah selesai, maka seseorang atau jamaah yang datang lewat solat sendiri-sendiri. Saya tidak suka mereka itu berjamaah, tetapi kalau dilakukan jamaah maka sah memadai.

Antara sebabnya
1.Tidak dibuat oleh salaf kita
2.Memalukan
3.Membawa perselisihan dan perpecahan.”

Lihat al-Umm, jld 1, ms 335

Insurans Haram

Dalil Pengharaman Insurans Perniagaan dan Kesihatan

1. Seluruh bentuk Insurans perniagaan dan kesihatan adalah haram kerana ia adalah riba yang jelas tanpa syak (riba al-fadl dan riba nasi’ah)
2. Insurans terlibat adalah termasuk dalam kategori judi yang diharamkan Islam. Semua bentuk insurans bermain dengan nasib.
3. Semua bentuk insurans perniagaan terdapat gharar (penipuan) berkaitan bahaya yang sebenarnya andaian (tidak pasti dan diyakini), selain terdapat unsur jahalah dan qimar secara pasti.
4. Semua bentuk insurans perniagaan adalah memakan harta orang ramai secara batil (haram). Ia adalah amaliyyah ihtiyaliyyah untuk mengambil harta manusia secara batil iaitu mengambil harta tanpa barang yang diberi (muqabil). Kajian terperinci dibuat pakar-pakar insurans Jerman bahawa harta yang dikembalikan kepada orang ramai amat sedikit iaitu hanya 2.9% berbanding harta yang diambil dari mereka.

Menamakan insurans tersebut dengan nama Islamic atau ta`awuni atau takaful tidak mengubah hakikat gharar dan riba di dalamnya.

Rujukan : Fatawa Majlis Hay’at Kibar al-`Ulama’, Arab Saudi , bertarikh 4/4/1397H.

Insurans Perniagaan dan Kesihatan Haram dan Munkar

Dalil Pengharaman Insurans Perniagaan dan Kesihatan

1. Seluruh bentuk Insurans perniagaan dan kesihatan (termasuk insurans nyawa , kereta, rumah dan lain-lain) adalah haram kerana ia adalah riba yang jelas tanpa syak (riba al-fadl dan riba nasi’ah)
2. Insurans terlibat adalah termasuk dalam kategori judi yang diharamkan Islam. Semua bentuk insurans bermain dengan nasib.
3. Semua bentuk insurans perniagaan terdapat gharar (penipuan) berkaitan bahaya yang sebenarnya andaian (tidak pasti dan diyakini), selain terdapat unsur jahalah dan qimar secara pasti.
4. Semua bentuk insurans perniagaan adalah memakan harta orang ramai secara batil (haram). Ia adalah amaliyyah ihtiyaliyyah untuk mengambil harta manusia secara batil iaitu mengambil harta tanpa barang yang diberi (muqabil). Kajian terperinci dibuat  pakar-pakar insurans Jerman bahawa harta yang dikembalikan kepada orang ramai amat sedikit iaitu hanya 2.9% berbanding harta yang diambil dari mereka.

Menamakan insurans tersebut dengan nama Islamic atau ta`awuni atau takaful tidak mengubah hakikat gharar dan riba di dalamnya.

Rujukan : Fatawa Majlis Hay’at Kibar al-`Ulama’, Arab Saudi , bertarikh 4/4/1397H.

Post Navigation