Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 15, 2009”

Aqidah Sahihah

al-Imam al-Zahabi dalam al-‘Uluww li al-‘Aliyy al-Ghaffar meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Imam Abu al-Hasan al-Daraqutni, berkata kepada kami Muhammad ibn Makhlad, berkata kepada kami al-‘Abbas al-Duri saya dengar dari  al-Imam Abu ‘Ubayd , tentang bab yang diriwayatkan hadith ru’yah, kursiyy, tempat 2 kaki, dan ketawa Tuhan kita, di mana tuhan kita, beliau berkata,

“Semua itu adalah hadith-hadith sahih yang diriwayatkan oleh ahli2 hadith dan fuqaha’, semuanya benar, kami tidak syak kepadanya, tetapi sekiranya ditanya bagaimana Dia meletakkan kakiNya, bagaimana Ia ketawa, kami tidak mentafsirkannya, kami tidak tahu bagaimana, dan kami tidak mendengar seorang pun mentafsirkannya.”

Berita Arasy

al-Imam al-Hafiz Abu Nu`aym al-Asfahani dalam Hilyat al-Awliya’ mengisnadkan dengan sanad sahih dari Malik ibn Dinar rhm berkata,.

“Ambillah! Lalu ia membaca al-Quran, dari Yang Maha Benar di atas ArasyNya.”

Aqidah Nuzul

1.al-Imam al-Shafi’i rahimahullah berkata:

“Bahwasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia berdasarkan khabar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”[6]

2.Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya menukilkan perkataan al-Imam al-Shafi’i rahimahullah, beliau berkata:

“Bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas ‘ArsyNya di langitNya, lalu mendekat kepada makhluk-Nya menurut bagaimana yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia menurut bagaimana yang Dia kehendaki.”

Ahlus Sunnah menetapkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta’ala ke langit dunia setiap malam sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah. Oleh kerana itu, orang-orang salih senantiasa mencari waktu yang mulia ini untuk mendapatkan kurniaan Allah Azza wa Jalla dan RahmatNya, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyu’, memohon ampunan kepada-Nya dan memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka menggabungkan antara khawf (rasa takut) dan raja’ (rasa harap) dalam beribadah kepada-Nya.

4.Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam, seraya menyeru: ‘Siapa yang berdo’a kepada-Ku, maka Aku memperkenankan do’anya?, siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku memberinya?, dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku, maka Aku mengampuninya.”!?

5.al-Imam Abu ‘Uthman al-Sabuni (wafat th. 449 H) rahimahullah dalam I`tiqad Ahl al-Sunnah berkata:

“Para ulama ahli hadith menetapkan turunnya Rabb Azza wa Jalla ke langit terendah pada setiap malam tanpa menyerupakan turun-Nya Allah itu dengan turunnya makhluk (tashbih), tanpa mengumpamakan (tamthil) dan tanpa menanyakan bagaimana turun-Nya (takyif). Tetapi menetapkannya sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengakhiri perkataan padanya (tanpa komentar lagi), memperlakukan kabar sahih yang memuat hal itu sesuai dengan zahirnya, serta menyerahkan ilmunya kepada Allah.”

Ciptaan tangan Allah

al-Imam al-Zahabi meriwayatkan dalam al-‘Uluww li al-‘Aliyy al-Ghaffar dengan sanad sahih dari Mujahid , Ibn ‘Umar berkata,

“Allah mencipta 4 perkara dengan TanganNya: Arasy, Qalam, Adam dan Syurga ‘Adn, kemudian Allah SWT berfirman kepada semua makhluk bakinya,  : Jadilah!!  Lalu ia pun jadi.”

Tangan Allah

Dalam Sahihayn, Rasulullah saw bersabda,

“Allah menggenggam bumi, dan 7 petala langit di tangan kananNya, lalu Allah berfirman Akulah Raja!! Di manakah raja-raja di bumi?!…”

Istiwa’ dan Fawqiyyah

Allah bersifat istiwa’, uluww (tinggi) dan fawqiyyah (di atas) secara haqiqi. Dia berada di atas langit ke tujuh, istiwa’ (bersemayam) di atas arasy secara haqiqi tanpa menyerupai istiwa’ makhluk. Inilah keyakinan dan aqidah ASWJ, ahli hadith dan para imam mujtahid.
Dari Salim ibn Abi al-Ja`dal-Ghatafani al-Kufi (tabi`i thiqah, w.98H), Dalam mentafsirkan ayat Inna rabbaka labil mirsad, Ibn Mas`ud r.a., berkata,

“Sesungguhnya di belakang Sirat, terdapat jambatan-jambatan. Satu jambatan di atasnya amanah, satu jambatan di atasnya silaturrahim, satu jambatan di atasnya Allah azza wa jall (duduk bersemayam di atas Arasy).” Sahih. Riwayat al-Hakim dan mensahihkannya, al-Bayhaqi dalam al-Asma’ wa al-Sifat.

Lihat Tafsir Fath al-Qadir, al-Imam al-Shawkani, al-Mansurah: Dar al-Wafa’, jld 5, ms 585. Rujuk Bab Istiwa’ dan Fawqiyyah, buku al-‘Aqidah Fi Bina’ al-Jil, al-Imam Dr. ‘Abdullah Yusuf  ‘Azzam.

BERSEMAYAMNYA ALLAH DI ATAS ‘ARSY (SIFAT ISTIWA’ ALLAH, ‘ULUWW DAN FAWQIYYAH)
Berkata al-Imam Abu ‘Uthman al-Sabuni;
وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَيَشْهَدُوْنَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ سَبْعِ سَموَاتٍ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُهُ فِي قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ
Ahli Hadith Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah berkeyakinan dan bersaksi bahawa Allah subhanahu wa ta’ala berada di atas langit ke 7, di atas ‘Arsy-Nya (secara haqiqi tanpa menyamai istiwa’ makhluk dan sifat ini antara yang paling jelas menunjukkan kewujudan Allah), sebagaimana firmanNya ‘azza wa jall dalam:
1.surah al-A’raf ayat 54 dan surah Yunus: ayat 3
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
“Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy (singgahsana),…” al-A’raf ayat 54.
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ
“Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy (singgahsana) untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada keizinanNya” (Surah Yunus: 3)
2. Surah al-Ra’d ayat 2, dan Taha ayat 5 ;
اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Rabbmu”.(Surah Ar-Ra’d: 2).
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
“Allah yang maha pemurah di atas Arasy Dia bersemayam.” Taha: 5.
3.Surah al-Furqan,
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا
“… kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang Maha Mengetahui” (Al-Furqan: 59).
4.al-Sajdah ayat 4
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ
“…kemudian Dia pun bersemayam di atas ‘Arsy…”.(As-Sajdah:4)
Al-Hadid: ayat 4
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْـزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Dialah yang telah mencipta 7 petala langit dan bumi dalam masa enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, Ia mengetahui apa sahaja yang masuk dalam bumi, dan apa sahaja yang keluar darinya, dan Dia bersama kamu sekalian (iaitu ilmuNya) dimana saja kalian berada,…”
5.Fatir ayat 10,
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ
“…kepadaNya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan yang salih Dia mengangkatnya…”. (Fathir: ayat 10)
6.al-Sajdah ayat 5,
يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya..”. (As-Sajdah:5).
7.al-Mulk ayat 16,
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di atas langit bahawa Dia menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang”. (Al-Mulk: 16)
8.Allah subhanahu wa ta’ala memberitakan tentang Fir’aun yang dilaknat, bahawa ia pernah berkata kepada Haman (pembantunya):
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ [غافر: 36-37]
“Dan berkata Fir’aun: “Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (iaitu) pintu-pintu langit, lalu aku melihat Ilah Musa (Tuhan Musa di atas langit) dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta…” (Al-Mu’min:36-37).
وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سَمِعَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَذْكُرُ أَنَّ رَبَّهُ فِي السَّمَاءِ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ ((…وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا…))[غافر: 37] يَعْنِيْ فِي قَوْلِهِ : إِنَّ فِي السَّمَاءِ إِلهًا.
Fir’aun berkata demikian kerana ia mendengar Nabi Musa a.s. mengkhabarkan bahawa Rabbnya berada di atas langit.! Tidakkah kamu lihat kepada firmanNya, “…dan sesungguhnya aku benar-benar menyangka dia ini menipu…” (Ghafir ayat 37) iaitu dalam kata-katanya “sesungguhnya di atas langit ada Tuhan.”
‘ULUWW DAN FAWQIYYAH
1.al-Baqarah ayat 255, “…dan Dialah yang maha tinggi dan maha besar.”
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة : 255]
2.al-Nisa’ ayat 34, “…sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”
إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا [النساء:34]
3.al-Nahl ayat 50, “…mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka…”
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
4.al-Ra’d ayat 9, “…yang mengetahui yang ghaib dan nyata, yang maha besr lagi maha tinggi.”
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) [الرعد : 9]
5.al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (62) سورة الحـج
6.Saba’ ayat 23
وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ماذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
7.Ghafir 12
ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} (12) سورة غافر
8.al-Shura ayat 4
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [الشورى: 4]، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (51) [سورة الشورى: 51]
9.al-A’la ayat 1.
سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى: 1]، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى [الليل:20]
*****
وَعُلَمَاءُ الْأُمَّةِ وَأَعْيَانُ الْأَئِمَّةِ مِنَ السَّلَفِ – رَحِمَهُمُ اللهُ – لَمْ يَخْتَلِفُوْا فِي أَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ وَعَرْشهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ
Para ulama dan tokoh imam-imam dari kalangan salaf tidak pernah berbeza pendapat, bahawa Allah ‘azza wa jalla’ berada di atas ‘arsyNya. Dan ‘arsyNya berada di atas langit yang ketujuh. Mereka menetapkan segala yang ditetapkan Allah, mengimaninya serta membenarkannya.
يُثْبِتُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَى، وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَ الرَّبَّ جَلَّ جَلَالُهُ فِي خَبَرِهِ، وَيُطْلِقُونَ مَا أَطْلَقَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن اسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ ، وَيُمِرُّوْنَهُ عَلَى ظاهِرِهِ وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ ، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ [آل عمران: 7] ، كَمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِيْنَ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ ذَلِكَ ، وَرَضِيَهُ مِنهُمْ، فَأَثْنَى عَلَيهِمْ بِهِ.
Mereka ithbatkan (menyatakan dengan yakin) seperti yang Allah Ta’ala ithbatkan, mereka beriman dengannya dan membenarkan Tuhan jalla jalaluh dalam khabarNya. Mereka mengitlaq (membiarkan makna) ayat itu berdasarkan zahirnya yang Allah SWT itlaqkan, antaranya ialah Allah istiwa’ (bersemayam) di atas ‘ArsyNya (tinggi dan menetap), menerimanya menurut zahirnya dan menyerahkan ilmu hakikatnya yang sebenar kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Mereka mengatakan:”Kami mengimani dengannya, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”. (Ali ‘Imran: 7). Sebagaimana Allah Ta’ala terangkan tentang orang-orang yang mendalam ilmunya bahawa mereka mengatakan demikian itu, dan Allah ridhai mereka serta memuji mereka. 3
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (آل عمران: 55)
(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu kesisiKu,…”
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (الأنعام: 18) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ …(الأنعام: 61)
“Dan Dia lah yang Berkuasa atas sekalian hambaNya (dengan tadbir, takdir dan zatNya)…” al-An’am ayat 18.
ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (الأعراف: 17) قَالَ قَتَادَةٌ : أَتَاكَ يَابْنَ آدَمَ مِنْ كلِّ وجهٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِكَ مِنْ فَوْقِكَ ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُوْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَحْمَةِ اللهِ! رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ.
“Kemudian aku pasti datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur.” Al-A’raf ayat 17. Qatadah berkata, “Dia (syaitan) datang kepada kamu wahai anak Adam dari segala arah, tetapi ia tidak kepadamu dari atasmu, ia tidak mampu menghalng kamu dari rahmat Tuhanmu.” Riwayat Ibn Jarir.
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحل : 50)
“…mereka takut Tuhan mereka yang di atas mereka dan mereka melakukan segala yang diperintah.” Al-Nahl: ayat 50.
Ulasan:
Sifat istiwa’ haqiqi thabit dalam al-Quran, hadith-hadith mutawatir, ijma’ salaf, akal dan fitrah. IlmuNya, penglihatanNya, pendengaranNya, qudratNya dan iradatNya di setiap tempat. Tetapi ahli ta’wil yang bid’ah mentafsirkan istiwa’ bukan dengan makna tinggi (‘uluww, irtifa’) dan menetap (istiqrar), tetapi menguasai (istila’, mulk dan haymanah). Ini pemesongan dan penyelewengan makna yang bersalahan dengan zahir nas al-Quran dan hadith, ijma’ salaf, bersalahan dengan perbuatan Nabi dan sahabat serta bersalahan dengan bahasa Arab.

Post Navigation