Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kekufuran Syiah Rawafidh Musyrikin

Syiah mengkafirkan Ahl Sunnah. Sunnah diangggap kafir najis halal darah dan harta. Ini bukti syiah kafir bukan muslimin.

Berkata Yusuf al-Bahrany dalam kitabnya al-Hadaaiq an-Naadhirah Fii Ahkaam al-‘Itrah ath- Thaahirah (jilid XII, hal 323),

“Sesungguhnya anggapan bahawa an-Nashib (sunni) itu muslim, dan juga anggapan bahwa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semua tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar (maksudnya Syi’ah) sejak dari dahulu hinggalah hari ini, yang mana mereka itu mengatakan bahawa an-Nashib itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya bahkan dibenarkan untuk dibunuh.” (albert/syiahindonesia.com)

Sesiapa yg tidak mengkafirkan syiah musyrikin maka ia bukanlah muslim.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: