Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Salafiyyah dan Asha’irah

ASWJ aliran Salafiyyah
Untuk mengenal manhaj Salaf, bolehlah membaca buku2 berikut,
‘Aqidah Salaf aswj oleh Abu ‘Uthman al-Sobuni, Kitabut Tauhid, al-‘Aqidah al-Wasitiyyah, dan Lum’atul I’tiqad oleh Ibn Qudamah; atau dalam bentuk ringkasan buku akidah, spt Fathu Rabbil Bariyyah ringkasan Hamawiyah, Taqrib Tadammuriyah ringkasan kitab Tadmuriyah; atau buku-buku yang khusus dalam bab akidah, seperti Syarh Ushulil Iman, al-Iman bil Qadar, dan al-Qawa’id al-Muthla oleh Shyakh Muhammad al-Salih al-‘Uthaymin.

ASWJ aliran Asha’irah.
Ashairah kini tidaklah tulen spt asha’irah mutaqaddimin. asha’irah mutakhir adalah kullabiyyah , lebih dekat dan cenderung kepada mu’tazilah.
Terdapat 15 hingga 60 perbezaan antara Salafiyyah dengan Asha’irah. Lihat Manhaj al-Asha’irah fi al-‘Aqidah oleh Dr. Safar al-Hawali.

Advertisement

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: