Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bermazhab Menurut al-Tamimi

Bermazhab: Catatan Syeikh ‘Abd Allah b. Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab al-Tamimi (1133 H) |

“Kami juga dalam masalah furuk (fiqh) berpegang kepada mazhab Imam Ahmad b. Hanbal. Kami tidak mengingkari orang yang bertaqlid kepada mana-mana imam yang empat (tetapi) dan tidak orang lain kerana mazhab orang-orang lain tidak betul seperti mazhab Rafidah, Zaydiyyah, Imamiyyah, dan sebagainya.

Kami juga tidak mengiktiraf/membiarkan mereka menzahirkan sesuatu pun amalan/pegangan daripada mazhab mereka yang rosak bahkan kami memaksa mereka bertaqlid dengan salah satu imam yang empat.”

[Risalah fi Hikayah al-Mubahathah ma’a ‘Ulama’ Makkah fi Haqiqah Da’wah al-Shaykh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1421 H); Beirut: Dar al-Lu‘lu’ah; h. 69]
Nota:

Pengakuan Syeikh ‘Abd Allah b. Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab ini menunjukkan bahawa anggapan sesetengah pihak bahawa Syeikh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab dan para pengikutnya menolak amalan bermazhab tidak benar dan tertolak.

Jika didapati mana-mana golongan yang dinisbahkan kepada mereka menolak mazhab maka perbuatan itu tidak ada kena-mengena dengan Syeikh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab dan pengikutnya.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: