Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Syirik Deobandis

Kita tidak boleh berbaik sangka kpd hadith daif, daif jiddan dan mawdhuk. Apalagi dgn bid’ah dan syirik ! Mawla fulan yang kita hormati telah besar apabila mengatakan selawat shifa’ yg telah difatwakan syirik sebagai “takpa masih boleh ta’wil lagi”

~: Selawat shifa syirik krn
1. Menyebut nabi sbg afiyatil abdan wa shifaiha yakni penyihat penyakit badan dan penyembuh
2. Nuril absar wa diya’iha iaitu nabi sebagai pemberi cahaya kpd mata untuk melihat.

Sedangkan semua itu adalah milik dan sifat Allah shj bkn makhluk
~: Shafi adalah Allah. Pemberi cahaya kpd mata utk melihat adalah Allah

Advertisements

Ulama’ vs Dukhala’

Ulama’ dan Dukhala’.
Dalam kitab2 Usul al-Fiqh al-Islami, disebutkan 10 syarat atau lebih untuk seseorang menjadi alim atau faqih.
Pertama, Seorang alim, shaykh atau ustaz mestilah beragama atau bertaqwa, ialah yakni beragama, beraqidah salaf aswj, sentiasa memelihara solat, warak, dan adil iaitu tidak mengulangi dosa2 kecil. Ia mestilah mempunyai malakah (bakat) dan persediaan fitri untuk mjd faqih (Dr ‘Abd al-Karim Zaydan; al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh). Ia mestilah menghormati orang yang lebih alim dan tidak memandang rendah kpd penuntut ilmu. Ia zahid terhadap dunia, cinta kpd Akhirat, tawadhu’, amat mementingkan agama dan sentiasa memelihara ibadah. Apabila ia muhasabah akan dirinya, ia menangisi dosa-dosanya. (al-Isra’: 107-109).
, إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ
Qanit taat beribadah pada waktu malam, sujud dan berdiri khusyu’ membaca ayat2 Allah walau satu rakaat dan membaca walau 5 ayat.
Ini bukan bermakana mesti maksum atau mahfuz.
Kedua, menguasai Ilmu2 Islam yakni dalil2.
1.Penguasaan ilmu al-Quran. Menghafaz seluruh al-Quran atau sebahagian besar dari al-Quran.(sekurang-kurangnya 7 surah terawal lbh kurg 10 juz); mempelajari ‘Ulum al-Quran spt ilmu tajwid, tafsir, qira’at, ayat-ayat hukum, ilmu nasikh mansukh, dan Asbab Nuzul. Utk itu ia mestilah menguasai kitab2 tafsir spt Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, tafsir al-Baghawi, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Jassas, Tafsir Ibn al-Arabi al-Maliki, Ahkam al-Quran al-Shafi’ei, tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Sa’di, Tafsir Muyassar, dan lain2 tafsir ahkam. Abu Zarr r.a. berkata, “Kamu tidak akan mjd faqih sehinggalah kamu melihat banyak wajah (tafsiran) terhdp ayat-ayat al-Quran.”
Ia mestilah mengetahui tafsiran semua ayat al-Quran secara umum, dan tafsir ayat2 Hukum secara tafsil. Kini terdapat kitab2 moden seperti Tafsir Ayat al-Ahkam oleh Shaykh Muhammad ‘Ali al-Sabuni sbg cth. Tidak boleh dipanggil alim atau Tuan Guru sekiranya tidak menghafaz al-Quran dan tidak mendalami tafsir2 al-Quran walau mempunyai zawiyah.
2.Mempelajari Ilmu2 Hadith; meliputi hadith2 hukum, ilmu sanad dan rijal (Usul dan Mustalah al-Hadith), meliputi hadith mutawatir, sahih, hasan daif dan mawdhu’. Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil. Antara kitab2 hadith yg perlu dibaca ialah Kutub Sihah spt Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Mustadrak, Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Sunan2 yg Empat, Musnad2, spt Musnad al-Shafi’ei, Musnad Ahmad, Musnad al-Bazzar, Musnad Abi Ya’la, Musnad ‘Abd Humayd, Musnad Ibn Abi Shaybah, dll. Mu’awiyah ibn Qurrah berkata, “Sesiapa yg tidak mencari hadith, maka dia bukanlah alim.” al-Hafiz Ibn Hibban menyatakan bahawa ulama ialah pewaris para Nabi. Sekiranya seseorang itu tidak mewarisi ilmu hadith maka dia bukanlah ulama’.
Al-Imam Ahmad dan Ishaq, “Sesiapa yang tidak tahu membezakan hadith yang sahih dan saqim, ia bukanlah alim.”
Utk hadith Ahkam mesti merujuk kpd al-Umm, al-Majmu’, Ihkam al-AHkam oleh al-Imam Ibn Daqiq al-’Id, Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam al-’Asqalani, Nayl al-Awtar al-Imam al-Shawkani, dll.
Antara kitab Asbab Wurud al-Hadith ialah karangan Ibn Hamzah al-Dimasqi.
3.Menguasai Ilmu Lughah iaitu bahasa Arab fus-ha; termasuk nahw, balaghah dan sarf. Sepakat ulama mengatakan bahawa orang yang tidak mengetahui bahasa Arab yg merupakan bahasa al-Quran dan al-Hadith, bukanlah orang alim. Wajib mempelajari bahasa arab utk mjd alim. Utk balaghah qur’aniyyah, baik merujuk Safwat al-Tafasir oleh al-Sabuni, tafsir al-Zamakhshari dan Tafsir al-Nasafi dan al-Qurtubi.
4.Ilmu Usul al-Fiqh kaedah2 istinbat hukum dr dalil2 tafsili, meliputi Dalalat al-Alfaz, ‘amm, khass, mujmal, mubayyan, mutlaq muqayyad, nasikh mansukh…Ia mencapai tahap ‘alimiyyah (iaitu master) dalam ilmu Usul al-Fiqh. Antara kitab yg bagus ringkas padat ialah karangan al-Risalah al-Imam al-Shafi’ei, Mustasfa al-Ghazali, Muhd Abu Zahrah, al-Khudari, Dr Zaydan, Wahbah al-Zuhayli, …dll
5.Ilmu Ijma’ dan Ilmu Khilaf (kasnya khilaf Sahabah Nabi), ilmu Qiyas (Ijtihad), masalih dan maqasid. Ia mestilah mengetahui fiqh muqarin (4 mazhab, fiqh mazahib;fiqh perbandingan), membaca kitab fiqh 4 mazhab. Antara bacaan terbaik ialah Bidayat al-Mujtahid oleh Ibn Rushd al-Qurtubi dan al-Ijma’ oleh Ibn al-Munzir. Qatadah dan Ibn Abi ‘Arubah berkata, “Sesiapa yang tidak mengetahui khilaf, maka jangan kamu menganggapnya alim.”
Seorg alim mestilah memelihara solat jamaah, (tidak bermudah2 mengambil rukhsah), sekiranya tiada sebarang uzur, memelihara lidah dari kata2 dosa, bersifat warak dan memelihara maruahnya.
KITAB2 LAIN.
1.Subul al-Salaam al-San’ani.
2.al-Fiqh al-Islami Dr Wahbah
3.Mughni Ibn Qudamah al-Maqdisi
4.Mazahib Arba’ah al-Jaziri al-Azhari.
5.Asbab Nuzul oleh al-Wahidi, al-Suyuti, al-Nahhas,
6.Nawasikh al-Qur’an, Ibn al-Jawzi
7.Tafsir Ibn Kathir,
8.al-Nasikh Ibn Hazm,
al-Mujtahid al-Imam al-‘Izz mewasiatkan agar stp alim dan penuntut ilmu sentiasa melazimi kitab-kitab induk spt Sunan Kubra al-Bayhaqi, al-Tamhid Ibn ‘Abdil Barr al-Qurtubi., dan al-Mughni Ibn Qudamah al-Maqdisi. Antara lain ilah sentiasa menelaah kitab Majmu’ Imam Nawawi , Fath al-Bari, Musannaf ‘Abd Razzaq, dan Majmu’ Fatawa ABu al-‘Abbas al-Harrani.
Ia tawadu’ dan tidak berhenti menuntut ilmu sepanjang hayatnya.
Oleh itu, jgn sesekali memberikan gelaran USTAZ kpd org sebarangan. Seorang sekurangnya mesti memiliki master atau setaraf dengan itu. Adapun ustaz2 lepasan SPM di skolah rendah dan menengah (guru tulisanjawi), hatta univ, mrk bukan alim faqih atau ustaz kpd umat islam, mereka hanya cikgu tulisan jawi kpd murid2 mereka. Tidak dinafikan mereka hebat dalam bidang mereka mendidik kanak2 , usaha mrk amat disyukuri dan disanjung, tetapi mereka bukan alim, faqih, ahli fatwa atau ulama’ muslimin.
Ramai org solih, ahli ibadah dan pendakwah tetapi mereka bukanlah alim dan tidak boleh disebut alim (ustaz).
Kedapatan org awam yg baru setahun memondok sudah memakai title ustaz, berfatwa dan membicarakan ttg hukum hakam, halal dan haram, melakukan kedustaan terhadap Allah dan agama, menyesatkan umat.
6 syarat untuk mjd alim menurut al-Imam al-Shafi’ei r.a.
Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin , saunbika ‘an tafsiliha bi bayan
1.Zaka’ (kecerdikan, tangkas faham, cerdas)
2.Hirs tamassuk (menghafaz ilmu; rakus)
3.Ijtihad (bersungguh2)
4.Bulghah (harta yang cukup)
5.Suhbatu ustaz (berguru, bukan hanya dengan membaca buku)
6.Tul al-zaman iaitu masa yang panjang cth 15 thn (Diwan al-Shafiei, ms 198). Kanak-kanak, si bujang atau pemuda belumlah dianggap alim apalagi kalau ia ahli bid’ah.
Hayat al-fata wallahi bil ‘ilmi wa al-tuqa, iza lam yakuna la I’tibara li zatihi
Apabila memenuhi syarat2 ini, maka ia adalah alim yg wajib dihormati.
Berkata Tawuus rhm, “Termasuk sunnah ialah menghormati org alim,” Kami mengikut sunnah inshaAllah.
قال طاووس رحمه الله تعالى: من السنة أن يوقَّر العالم
وقد ثبت في سنن أبي داوود أن النبي ( قال «إِنّ مِنْ إِجْلاَلِ الله إِكْرَامَ ذِي الشّيْبَةِ المُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ, وَإِكْرَامَ ذِي السّلْطَانِ المُقْسِطِ
AWAS!! KINI RAMAI MUNAFIQ DAN JAHIL BERLAGAK ALIM USTAZ!! Wajib diisytiharkan bhw mereka itu kaZZAB!
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ، كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ
al-Imam Ahmad mentakhrij dgn sanad hasan sahih, dr ‘Umar al-Khattab r.a., bhw Rasulullah saw mengingatkan kami ttg munafiq yg pandai berkata2 (berceramah), bersabda, “Sesungguhnya antara yg amat saaya takuti ke atas umatku ialah stp munafiq yg alim lidahnya!!”
Betapa ramai kini, org yg khinaat, kuat menipu, munkir janji, tidk memelihara solat, BERCERAMAH! menyambung lidah syaitan!! menyesatkan masyarakat!! Allah! Allah!
al-Imam Ahmad mentakhrij dgn sanad hasan sahih, dari ‘Umar al-Khattab r.a., bhw Rasulullah saw mengingatkan kami ttg munafiq yg pandai berkata2 (berceramah), bersabda, “Sesungguhnya antara yg amat saaya takuti ke atas umatku ialah stp munafiq yg alim lidahnya!!”
Sesiapa yang menghafaz dan mendalami 7 surah terpanjang dan terawal dalam al-Quran, maka dia adalah alim. Lihat Jalan Ke Syurga Menurut Ahli Hadith oleh Ust ‘Abid b Muhammad Nour b Shakur Annuriyy, ms 201-206.

Kelebihan Fiqh.
Allah berfirman :“Katakanlah : Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu?”(QS Az-Zumar: 9)

Sebaik-baik hamba Allah ialah yang paling takut kepada-Nya. Seseorang tidak akan memiliki rasa takut kepada Allah kecuali jika dia itu orang yang berilmu. Allah berfirman :“Yang takut kepada Allah diantara para hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu”. (QS Faathir: 28)
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman :“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu”. (QS Al-Mujadalah : 11)
Allah memerintahkan agar sebagian diantara orang-orang mukmin harus ada yang memperdalam agamanya, untuk kemudian memberi peringatan kepada saudara-saudaranya sesama mukmin yang lain. Allah berfirman :“Mengapa tidak pergi dari setiap kelompok diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang din dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”. (QS At-Taubah 122)

Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atasnya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam masalah agamanya” (HR Bukhari-Muslim, dari Muawiyah ra).

Tafaquh fid-dien (memperdalam pemahaman agama) Adalah Perintah Dan Hukumnya Wajib
Mempejari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-Islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui MAU-nya Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman :
“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi : “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.” (QS. Ali Imran : 79)

Amal Sedikit Dengan Ilmu Lebih Utama Dari Amal Banyak Tanpa Ilmu
Seorang ahli ibadah yang tekun tapi tanpa ilmu syariah jauh lebih rendah derajatnya dari amalan seorang yang mengerti syariah meski tidak terlalu banyak. Sebab ibadah yang banyak bila tidak diiringi dengan ilmu yang benar, bisa jadi malah berdosa. Sebab tidak tertutup kemungkinan dia malah melakukan bid`ah atau hal-hal yang justru terlarang.
Sebaliknya, meski ibadah seseorang itu tidak terlalu banyak, namun bila dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang benar, tentu nilainya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW.
Betapa rugi dan menyesal seseorang yang merasa sudah beramal banyak tapi di akhirat tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Sebab apa yang diamalkannya ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW.

Kelebihan Ilmu (Fiqh)

Kelebihan Fiqh.
Allah berfirman :“Katakanlah : Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu?”(QS Az-Zumar: 9)

Sebaik-baik hamba Allah ialah yang paling takut kepada-Nya. Seseorang tidak akan memiliki rasa takut kepada Allah kecuali jika dia itu orang yang berilmu. Allah berfirman :“Yang takut kepada Allah diantara para hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu”. (QS Faathir: 28)
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman :“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu”. (QS Al-Mujadalah : 11)
Allah memerintahkan agar sebagian diantara orang-orang mukmin harus ada yang memperdalam agamanya, untuk kemudian memberi peringatan kepada saudara-saudaranya sesama mukmin yang lain. Allah berfirman :“Mengapa tidak pergi dari setiap kelompok diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang din dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”. (QS At-Taubah 122)

Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atasnya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam masalah agamanya” (HR Bukhari-Muslim, dari Muawiyah ra).

Tafaquh fid-dien (memperdalam pemahaman agama) Adalah Perintah Dan Hukumnya Wajib
Mempejari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-Islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui MAU-nya Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman :
“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi : “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.” (QS. Ali Imran : 79)

Amal Sedikit Dengan Ilmu Lebih Utama Dari Amal Banyak Tanpa Ilmu
Seorang ahli ibadah yang tekun tapi tanpa ilmu syariah jauh lebih rendah derajatnya dari amalan seorang yang mengerti syariah meski tidak terlalu banyak. Sebab ibadah yang banyak bila tidak diiringi dengan ilmu yang benar, bisa jadi malah berdosa. Sebab tidak tertutup kemungkinan dia malah melakukan bid`ah atau hal-hal yang justru terlarang.
Sebaliknya, meski ibadah seseorang itu tidak terlalu banyak, namun bila dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang benar, tentu nilainya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW.
Betapa rugi dan menyesal seseorang yang merasa sudah beramal banyak tapi di akhirat tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Sebab apa yang diamalkannya ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW.

Solat di belakang syiah rawafidh

🔴Adakah sah solat di belakang penyokong syiah rawafidh?
🔵 Tidak sah solat di belakang orang yg tidak mengkafirkan jahmiyyah, syiah dan penyembah kubur atau syakk akan kekufuran mereka. Ini kerana orang yang tidak mengkafirkan musyrikin adalah kafir murtad. Ini kaedah dan prinsip aqidah. Berhati2lah

rawafidh bukanlah muslimin.

Boikot ahli bid’ah

Termasuk usul (prinsip terbesar) ahl sunnah wal jamaah ialah bara’ah dari agama rawafidh.
Bara’ah – memusuhi, membenci, putus hubungan dan membebaskan diri secara total.

Kesilapan ilmiah haji hadi yang melampau.
Sejak bila al-baqir dan as-sadiq mjd syiah? Sejak bila bukhari muslim mengambil hadith dari salih b hayy yg hidup zaman al Thawri???

Ali khamanaei membatalkan hadith2 syiah? Apa buktinya? Apa jaminan ali tidak taqiyyah???

Setelah mendengar penjelasan TGHH Isu Aleppo dan Syria dalam video terbaru. Kesimpulan ringkas, “Iran dan Bashar Assad masih suci dari konflik yang berlaku di Syria. Kesemuanya adalah komplot Saudi dan Barat (termasuk Israel) untuk merampas Syria dan melindungi Israel”.
Ini antara Point yg dapat dicungkil dari TGHH:
1. Iran dan Pemerintah Syria sejak era Hafiz al-Assad (Ayah kepada Bashar al-Assad) bersatu menentang Barat dan Israel.
2. Saudi, Qatar, UAE, Iraq (Iraq di era Sadam Hussein dan sebelumnya) adalah Pro-Barat dan bersekongkol dengan barat utk melawan Iran.
3. Barat dan negara arab bertanggungjawab dalam mewujudkan “Arab Spring”.
4. Saudi bekerjasama dengan barat (termasuk Israel) untuk menjatuhkan pemerintahan alawi Bashar Assad di Syria. Mujahiddin di Aleppo, Syria juga dikatakan ejen Israel dan Saudi.
5. ISIS adalah rekaan Saudi dan Barat (termasuk Israel).
6. Iran bekerjasama dengan kerajaan Syria untuk menentang Israel. Syria dijadikan laluan untuk Iran menghantar bantuan kepada Hamas dan Hezbollah (baca: hezbollatta wal Uzza/Syiah Lubnan.
7. Iran telah membantu Hamas (di Palestine) dan Hezbollah) untuk menentang Israel.
8. Pendirian TGHH, Presiden PAS, menjadikan Iran sebagai “role model” sejak 1980 tidak berubah.
9. Beliau masih ahli dan aktif dalam Taqrib Sunni-Syiah.
10. Menerima Syiah sebagai orang Islam. Tidak mengkafirkan Syiah.
11. Beliau menolak pandangan dan kritikan Dr. Yusuf al-Qaradhawi terhadap kehadirannya di Tehran (juga mempertikai adakah statement ini benar dari Dr. Yusuf al-Qaradhawi) dan bersedia meletak jawatan Naib Presiden KUIS.
– Sangat Jelas Pendirian Beliau adalah Pro-Syiah Iran, Orang Dikeliling Iran sahaja yang salah, Iran tetap Suci dari apa yg berlaku di tanah Arab –

Di mana hilangnya AQIDAH Ini??
🔴Sesiapa yang tidak mengkafirkan syiah musyrikin, atau meragui kekufuran mereka atau mengatakan agama mereka betul, maka ia telah menjadi kafir.💔

Asha’irah vs Maturidiyyah

Perang berdarah antara ashairah vs maturidiyyah.
Mereka mengaku ASWJ Ahli Sunnah Wal Jamaah akidah Mazhab Asy’ariyah dan Maturidiyah.
Tahukah kamu puak Asy’ariyah dan puak Maturidiyah dahulu pernah berperang besar di Isfahan pada tahun 400+ hijrah kerana berbeza pendapat tentang akidah?
Jadi mana mungkin kita berakidah Mazhab Asy’ariyah dan Maturidiyah. Fikir dahulu sebelum bicara.

Kesesatan jabariyyah dalam tabligh

Antara Kesesatan tabligh.

1.Membiarkan orang2 jahil mereka tertutup dari ilmu aqidah salaf.
2.Membiarkan org jahil mereka berbicara tentang agama.
3.Menafikan qudrat al-‘abd bkn masalah pengikut tabligh shj, bahkan ustat2 tabligh juga, mrk murjiah jahmiyyah !!
Ini termasuk kesesatan pemikiran ashairah!

4. Mewajibkan keluar bersama mereka 3, 40 hari , 4 bulan dan setahun. Tiada dalil wajib keluar bersama tabligh. Bahkan Islam melarang berjalan2 bersama ahli bid’ah.

 

Soalan:

🔴Tabligh dapat menginsafkan orang2 fasiq dgn izin ALLAH. Apa salah tabligh? Mohon ustaz senarai kesilapan mereka.

🔵Tabligh dlm aqidah tidak mengikut aqidah salaf aswj. Aqidah mereka ashairah maturidiyyah. Dlm bab sifat mrk jahmiyyah muktazilah. Dlm bab qadar mrk jabariyyah batiniyyah menafikan qudrat makhluk. Dlm bab takrif al ilaah, mrk jahmiyyah dan batiniyyah. Dlm bab iman mrk murji’ah.

Mereka memuja tokoh2 mrk dan buku2 karangan tokoh mrk dianggap spt al Quran atau lbh agung

Mrk juga quburiyyun. Pada awalnya mmg mrk bicara bab kebesaran Allah, ibadah, fadail dan zuhd. Akhirnya mmbawa menuju kpd ghuluww spt khawarij, tiada yg betul dan sunnah melainkan tabligh dan cara tabligh shj.
Ghuluww kpd ipb mereka.

🔴Adakah tokoh sesat itu ulama? Apa bukti ulama sesat itu bukan ulama?

🔵Jawapannya ada dalam fatwa ibn abdil barr
قال ابن
عبد البر : أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء
Al Imam ibnu abdil Barr al Qurtubi berkata, “Ulama Fiqh dan Aathar (hadith) di seluruh negara islam telah ijmaa’ bahawa ahli kalam adalah ahli bid’ah dan sesat, mereka tidak termasuk dalam kalangan ulama di sisi seluruh ulama.”
Ijmak ini adalah dalil yang putus bhw ulama sesat bukanlah ulama muslimin.
(Ibn ‘Abdil Barr, Jami’ Bayan al ‘Ilm)

Post Navigation