Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 8, 2018”

Tafsiran Sahih vs Tafsiran Sesat terhadap Sifat 20

SALAH TAFSIR TERHADAP SIFAT 20
Sifat wujud dihuraikan secara batiniyyah sesat, panjang lebar, dicampur dengan khilaf-khilaf ahli kalam. Sedangkan yang sahih, sifat wujud telah ada dalam diri setiap muslim secara fitrah dan diterima oleh akal. Mempelajari sifat 20 tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu muslim. Ada yang mentafsirkan wujud sebagai wahdatul wujud dan hululiyyah iaitu kononnya “Allah wujud di setiap tempat”, atau “Allah wujud tidak bertempat.” Ini batil diambil dari mu’tazilah jahmiyyah. Jahmiyyah mengambilnya dari buku-buku falsafah yunani yang diterjemahkan zaman al-Rashid dan al-Ma’mun. Falsafah syirik ini bersalahan dengan al-Quran, al-hadith dan Ijma’ yang menjelaskan bahawa “Allah fi as-sama’, wa ‘ilmuhu fi kulli makan.” Yang sahih ialah “Allah fi as-sama’, wa ‘ilmuhu fi kulli makan. ‘ala al-‘arsh istawa.”

Sifat 20 zahirnya adalah bagus, tetapi dihuraikan dengan ilmu kalam, mantiq dan jidal yang sesat. Ia sia-sia, bukan ilmu bahkan tanattu’ dan tidak perlu. Sifat 20 Hanya sekadar membicarakan tentang rububiyyah Allah yang diketahui hampir semua manusia di dunia, hatta musyrikin arab lebih mengenal sifat-sifat Allah, rububiyyah dan uluhiyyahNya berbanding kelompok Ahli Kalam sifat 7 atau Sifat 20.
1.Wujud. Antara kedangkalan perbahasan dalam sifat 20 ialah panjang lebar membicarakan tentang sifat wujud (hakikatnya wujud itu khabar tentang Allah bukan sifat Allah), adalah wujud itu Allah sendiri atau sifat bagi Allah? Lalu didatangkan pelbagai pendapat dan khilaf. Ini persoalan bodoh dan sia-sia. Ini ilmu aqidah atau ilmu khilaf?
Sedangkan aqidah yang dibawa oleh para rasul ialah la ilaha illa Allah, Wajib memahami takrifnya, syarat-syaratnya dan pembatalnya. Inilah aqidah yang sahih yakni tawhid. Mengajak beribadah kepada semata-mata meninggalkan segala syirik dan penyembahan kepada segala taghut.
Wajib kembali kepada aqidah hadith dan Sunnah. Aqidah Nabi dan Sahaabat, Aqidah salaf, wajib menjadi sunni salafi. Wajib mempelajari aqidah Islam dari guru-guru salafi. Inilah tawhid yang sahih dan membawa ke syurga menyelamatkan dari api neraka Jahannam.

2.Qidam menurut ahli kalam untuk menafikan huduth (baru) yakni untuk menafikan jawhar, aradh dan jism.
Aswj tidaklah menafikan jism secara total memberikan perincian.
Menurut Ahli Kalam, Sama’ dan basar bukan sifat haqiqi bagi Allah kerana itu jism dan tajsim. Kononnya sekiranya Allah maha mendengar dan maha melihat secara haqiqi pastilah mempunyai telinga dan mata. Lalu Mereka selewengkan makna sama’ dan basar kepada ilmu.
3.Al-Mukhalafah li al-hawadith.
Mukhalafatuhu lil hawadith, Wahdaniyyah juga mereka tafsir secara batil. Kalam mereka tafsirkan secara jahmiyyah sesat dan kufr.
Yang tidak membantah bid’ah dan ahli bid’ah sedangkan ia alim (tahu) maka ia dilaknat Allah
{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } [ البقرة : 159 ]
((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون))،
والرسول يقول: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه

4.Konon qiyamuhu bi nafsih untuk menafikan tempat yakni istiwa’ tinggi di atas arasy.!
Lafaz qiyamuhu bi nafsih ini tidak wujud dalam al-Quran dan hadith-hadith sahih. Ini lafaz ahli kalam. Dalam al-Quran Allah menggunakan nama al-Qayyum dan sifat qayyumiyyah yang bermakna Allah tidak perlu pertolongan dari mana-mana makhluknya, tidak malaikat, jin, iblis, syaitan atau manusia.
Konon qiyamuhu bi nafsih untuk menafikan tempat yakni istiwa’ tinggi di atas arasy.!
Lafaz ini tidak wujud dlm hadith2 sahih. Ini lafaz ahli kalam.
Yang sahih dalam al Quran, Allah menggunakan nama al-Qayyum dan sifat qayyumiyyah yang bermakna Allah tidak perlu pertolongan dari mana-mana makhluknya, tidak malaikat, jin, iblis, syaitan atau manusia.

• القيُّوم : اسم من أسماء الله الحُسْنى ، ومعناه : القائم على كلّ شيءٍ بما يجب له ، والمتكفّل بتدبير خلقه فلا قوامَ بغيره :- { اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } .

Al-Qayyum : adalah satu nama dari Nama-nama Allah Yang Mulia, maknanya ialah da’im al-qiyam ‘ala kulli shay’
دائم القيام على كلّ شيء .

iaitu sentiasa mengurus dan mentadbir segala sesuatu (segala makhluqNYA) secara bersendirian. Tanpa perlu bantuan dari selainNYA.
Al-Qayyum di sisi Ahbash dan ahli kalam ialah Allah wujud tanpa tempat! Lafaz qiyamuhu bi nafsih mereka gunakan untuk menafikan tempat yakni menafikan sifat ‘uluww dan istiwa’ Allah. Ini batil dan kufr. 👎🏿
Mukhalafah li al-hawadith digunakan oleh jahmiyyah untuk menafikan hulul hawadith dalam zat Allah, menafikan semua sifat zat dan sifat-sifat perbuatan Allah yang menurut mereka ada unsur hawadith dan jism. Lafaz ini termasuk lafaz umum, bukan sifat bagi Allah kerana sifat Allah adalah laysa ka mithlihi shay’ wa huwa as-sami’ al-basir. Dengan itu kaedah sesat ini mereka menolak wajah Allah, tangan Allah, mata, tangan, genggamannya, kalam haqiqi, ‘uluww, istiwa’ dan nuzulNYa. Cinta, marah, redha dan benci. Hakikatnya mereka menolak al-Quran dan Hadith. !

Jahmiyyah Merosakkan Sifat 20 . mereka mentafsirkan sifat 20 secara batil. Bukan dengan tafsiran yang sahih.
5.Wahdaniyyah.

Tawhid atau Wahdaniyyah itu esa iaitu Allah satu, iaitu hanya Allah tuhan sebenar yang berhak disembah dan menunggalkan segala ibadah semuanya untuk Allah semata-mata.
Ahli Kalam Asha’irah tersesat dalam mentakrifkan wahdaniyyah ini dengan mengatakan
– Wahid fi zatihi la qasima lah (zatNYA satu tanpa bahagian-bahagian),
– wahid fi sifatih la shabiha lah (satu dalam sifat-sifatNYA tanpa ada yang menyamaiNYA),
– wahid fi af’alihi la sharika lah (satu dalam perbuatanNYA tanpa ada yang perkongsian bagiNYA).
Ungkapan-ungkapan Ini sekadar berkaitan rububiyyah. Ifradullah bi ar-rububiyyah.
Di sisi Ahli Kalam, wahdaniyyah bermakna pencipta alam adalah satu (tawhid al-af’al) lalu mereka menyangka itulah sebenarnya makna tawhid dan itulah makna la ilaha illa Allah iaitu ‘tiadayang berkuasa mencipta melainkan Allah.’ Yakni tawhid di sisi Asha’irah sekadar percaya Allah itu pencipta. Sedangkan perkara ini dipercayai oleh musyrikin. Ini bukan tawhid tetapi hanya tawhid musyrikin Arab.
Ahli Kalam mentafsirkan wahdaniyyah sebagai Wahid la qasima lahu iaitu tidak berjuzuk-juzuk, dan tidak berbahagi-bahagi, tidak bercantum-cantum, yang hakikatnya untuk menafikan istiwa’ Allah dan berpisahnya Dia dari makhlukNYA. Menurut Abu al-‘Abbas, mungkin ini diambil dari falsafah Plato dan al-Kindi.
6.Sifat Qudrat.
Qudrat ditambah dengan pelbagai istilah-istilah pelik, seperti qabdah, ta’alluq, tanjizi dan sebagainya. Ini batil dan sia-sia.
Jahmiyyah Mu’tazilah menyelewengkan tafsiran Sifat 20. Termasuk jahmiyyah ialah pondokiyyah, ahbash dan azhariyyah.

____________________________________
8.Sam’ Dan basar.

Termasuk bahaya Ahlul Kalām ialah pada hakikatnya, asha’irah tidak beriman kepada sifat sam’ dan basar Allah yang haqiqi. Asha’irah mengembalikan sama` dan basar kepada ilmu. Mereka tidak beriman sama` itu idrak al masmu`at dan basar itu idrak al mubsarat kerana konon kedua-duanya melazimkan hulul hawadith dan tajsim.
Hakikatnya, ghulat ashairah jahmiyyah tidak menerima sifat hayatNya Allah kerana sifat hayat (hidup) itu aradh-aradh seperti makhluk. Yakni Allah itu tidak hidup dan tidak juga mati.

8.Sifat Kalam.

Sifat Kalam pula ditafsirkan secara batil oleh jahmiyyah iaitu kalam nafsi semata-mata yang tidak didengar oleh sesiapa pun. Yakni kononnya kalam Allah itu bukan dengan suara dan huruf tetapi hanya majaz bukan kalam haqiqi, hanya berkata-kata dalam diriNYA. Ini bermakna Allah itu bisu. Di sini kekufuran Asha’irah Jahmiyyah. Konon ingin lari dari tajsim akhirnya jatuh ke dalam kekufuran.
Menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (al-Salafiyyah), Allah berkata-kata dengan kata-kata yang haqiqi, dengan suara dan huruf yang dapat didengar oleh sesiapa yang dikehendakiNYA dari kalangan para nabi di dunia, dan manusia umumnya di Akhirat.
Jelas bahawa Asha’irah Maturidiyyah menyelewengkan tafsiran sifat 20 dengan tafsiran-tafsiran batil. Hakikatnya mereka itu jahmiyyah mu’tazilah.

Post Navigation