Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the month “October, 2018”

Hukum Lakonan

Shaykh al-Wadi’i berkata,

Diantaranya : Mengadakan pertunjukan sandiwara. Dalam hal ini, Syaikh Muqbil memberikan tanggapan :”Sesungguhnya pertunjukan sandiwara itu, kalaupun tidak dikatakan dusta, amatlah dekat kepada kedustaan. Kita meyakini keharamannya, selain itu juga bukan merupakan sarana dakwah yang digunakan ulama kita terdahulu.”

Imam Ahmad meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Mas’ud , bahwasanya Rosulullah bersabda : Manusia yang paling keras disikda hari kiamat nanti ada tiga : Orang yang membunuh seorang nabi atau dibunuh olehnya, seorang pemimipin yang sesat dan menyesatkan, dan pemain lakon (mumatsil).[11]

Beliau melanjutkan :”Yang dimaksud mumatsil disitu adalah pelukis atau orang yang melakonkan perbuatannya di hadapan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam kamus”. []. Para ulama juga lebih mengharamkan (sandiwara) lagi, tatkala sering terjadi dalam sandiwara seseorang harus memerankan diri sebagai orang kafir, bahkan penyembah berhala yang mempraktekkan ibadahnya di hadapan patung. Dan banyak lagi yang lainnya.

Syaikh Dr. Sholeh Al Fauzan menjelaskan :”Pendapat saya , bahwa sandiwara (itu) Tidak Harus !! kerana beberapa sebab :

1. Tujuan sandiwara adalah membuat para hadirin tertawa
2. Tasyabuh dengan orang-orang yang tidak baik
3. Cara da’wah seperti ini bukanlah cara da’wah yang dicontohkan Nabi sallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para Salafusholih. Sandiwara-sandiwara tersebut tidaklah dikenal kecuali dari orang-orang kafir yang menular kepada kaum muslimin dengan alasan da’wh.dpun menjdikn sandiwara sebagai wasilah da’wah ini Juga Tidak Benar, karena wasilah da’wah adalah Tawqifiyyah/ sudah tetap diatur oleh syarak.[13]

Syaikh Bakr Abu Zayd berkata dalam bukunya : At-Tamstil” hal 18: “Akhirnya para ulama peneliti mengetahui bahwa bibit sandiwara ini dari syiar ibadah orang-orang Yunani.” .Syaikh Hammud ibnu Abdillah at-Tuwayjuri juga menegaskan :”Sesungguhnya menjadikan sandiwara sebagai sarana da’wah kepada Allah bukanlah termasuk Sunnah Rasul dan Sunnah Khulafaur Rasyidin.Akan tetapi ini adalah cara da’wah yang diada-adakan di zaman kita. Lihat Al Hujjatul Qowiyyah hal :64-64 oleh Syaikh Abdussalam Ibnu Barjas,

Lihat almanhaj.or.id/1653-membongkar-kesesatan-dan-penyimpangan-gerakan-dakwah-ikhwanul-muslimin.html

Nasyid Jahiliyyah

Pengikut parti suka kepada nasyid2 yang mereka namakan nasyid islami, yang sebenarnya lagu dan muzik jahiliyyah yang diharamkan. Mereka menghalalkannya dengan nama seni dan dakwah kerana kebodohan mereka. Bahkan ada qasidah2 syirik mereka dendangkan dan didendangkan kepada tanpa mereka ingkari spt “hasbi rabbi…, selawat2 rekaan syirik dan batil dll.”

Di masjid2 mereka pasang lagu2 nasyid yang munkar. zikir2 palsu dan selawat2 palsu. Mereka melakukan bid’ah dengan memasang ayat al-Quran dengan kuat dan qasidah2 batil sebelum azan! Mereka cipta agama mereka sendiri, mereka bukan mengikuti agama Muhammad saw.

Kesesatan Parti Politik dan Taksub Kepartian

Farid bin Ahmad bin Manshur menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin (PAS dan PAn) banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaludin Al-Afghani pada beberapa hal, antaranya:

1. Menjadikan politik sebagai matlamat utama
2. Mengorganisasikan secara rahsia
3. Menyeru kepada demokrasi
4. Menghidupkan dan menyebarkan seruan nasionalisme
5. Mengadakan gabungan , peleburan dan pendekatan dengan Syiah Rafidhah, berbagai kelompok sesat, bahkan kaum Yahudi dan Nashrani serta musyrikin.

Oleh sebab itu, jamaah Ikhwanul Muslimin banyak memiliki penyimpangan dari dasar-dasar Islam yang difahami As-Salaf As-Shalih. Di antara penyimpangan tersebut misalnya:

TIDAK MEMPERHATIKAN MASALAH AQIDAH DENGAN BENAR
Syaikh Abdul Aziz bin Bazz berkata sebagaimana dalam majalah Al-Majalah edisi 806 tanggal 25/2/1416 H halaman 24 :..”Harakah Ikhwanul Muslimin telah dikritik oleh para ahlul ‘ilmi yang mu’tabar ? terkenal-.Salah satunya (karena) mereka tidak memperhatikan masalah da’wah kepada tauhid dan memberantas syirik serta bid’ah. Maka sewajibnya bagi Ikhwanul Muslimin untuk memperhatikan da’wah Salafiyah da’wah kepada tauhid, mengingkari ibadah kepada kubur-kubur dan meinta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati seperti Hasan, Husein, Badawi dan sebagainya.Wajib bagi mereka untuk mempunyai perhatian khusus dengan makna Laa Ilaaha Illallah Karena inilah pokok agama dan suatu yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang mulia di kota Mekkah!!) Bukti nyata bahwa jama’ah Ikhwanul Muslimin tidak memeperhatikan perkara aqidah dengan benar, adalah banyaknya anggota-anggota yang jatuh dalam kesyirikan dan kesesatan, serta tidak memiliki konsep aqidah yang jelas.

Hal itu juga bahkan terjadi pada para pemimpin dan tokoh-tokohnya, yang menjadi ikutan bagi anggota-anggotanya seperti: Hasan Al-Banna, Sa’id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Al-Ghazali, Umar Tilimsani, Musthafa As-Siba`i dan lain-lain.

Seorang tokoh Islam (Muhammad bin Saif Al-A`jami) menceritakan bahwa Umar Tilimsani yang menjawat jawatn  Al-Mursyidu Al-`Am dalam organisasi Ikhwanul Muslimin dalam jangka waktu yang lama, pernah menulis buku yang berjudul “Syahidu Al-Mihrab Umar bin Al-Khattab (Umar bin Al-Khattab yang wafat syahid dalam mihrab) “Buku ini penuh dengan ajakan kepada syirik, menyembah kuburan, membolehkan beristighatsah kepada kuburan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di samping kubur. Tilimsani juga menyatakan bahwa kita tidak boleh melarang dengan keras penziarah kubur yang melakukan amalan seperti itu.

 

Kesesatan Harakiyyin

Allah telah menegaskan bahawa merujuk kepada Nabi dan hadith adalah hidayah. Akhirnya muqallid jahil dan jumud menganggap mentaati Nabi dan hadith baginda sebagai salah. Yang betul hanyalah yang menentang Nabi, berpaling dari kata-jata baginda, membenci sunnahnya dengan mengikuti mazhab atau shaykh, parti atau tokoh parti dan lain-lain.

Telah terjerumus ke dalam taqlid muharram ini ramai manusia termasuklah yang mendakwa ahli ilmu dan para penulis dalam fiqh, hadith dan Sunnah. Kemudian mereka menjadi jumud dan menganggap berbeza dengan mana-mana pendapat mazhabnya atau gurunya dianggap dosa besar atau terkeluar dari islam.

Biasanya penyembah parti adalah menyeleweng dari Sunnah Nabi saw.

Sekiranya buruk adab bersama Rasulullah membatalkan amal salih, bagaimana dengan orang yang buruk adab terhadap hadith dan Sunnah baginda, mengangkat pendapat-pendapat manusia lebih tinggi dari kata-kata dan hukum-hukum baginda? Wajib menolak pendapat Malik dan Abu Hanifah sekiranya menyalahi pendapat Rasulullah, bagaimana dengan pendapat selain kedua-duanya?

Tetapi penyembahan ulama dan ahli ibadah dianggap sebaik-baik amal. Mereka menamakannya sebagai kewalian dan penyembahan tokoh-tokoh adalah ilmu, fiqh, hikmah dan kebenaran. Kemudian disembah orang-orang tidak salih yakni fussaq. Akhirnya disembah orang-orang jahil. Mereka menolak al-Quran dan al-Hadith demi mengikuti pendapat-pendapat para tokoh. Hingga orang yang tidak mengikuti tokoh mereka dianggap kafir atau bid’ah.

Para muqallid jahil itu mengajarkan syirik dan bid’ah atau menganggap syirik dan bid’ah itu baik, lalu mereka mentaati tokoh mereka itu dan mereka menyangka itulah ulama muslihun. Hakikatnya mereka itu mufsidun tetapi mereka tidak menyedarinya.

Dalam parti-parti bid’ah, khasnya yang memakai nama Islam, tokoh2 dan pemimpin mereka didewakan. Maka muncul golongan yang membenci mereka dan menentang lalu menubuhkan parti baru. Parti kedua itu sesat seperti parti yang mereka tinggalkan.

Muncul juga para ilmuan yang mengkkrtiik secara ilmiah dan jujur, tetapi tidak mendapat respons yang baik dari ahli2 parti yang buta hati dan aqidah.

Aqidah Bid’ah.

Dalam parti bid’ah, tiada diajarkan aqidah yang sahih aqidah salaf sawj yakni Aqidah Nabi dan Sahabat. majoriti mereka bertaqlid buta, ramai yang tidak menuntut ilmu, redha dengan kejahilan,  dan ramai juga yang mengikut ideologi jahmiyyah muktazilah. Bagaimana mereka mahu mentahkim syariah, sedangkan dalam aqidah mereka tidak bertahkim kepada al-Quran, Hadith sahih dan ijma’? bahkan merujuk kepada falsafah asha’irah jahmiyyah ?

Ceramah dan kuliah hanya berlegar aqidah asas dan cetek, tidak dapat menyelamaatkan dari azab kubur dan Akhirat. Sedikit Sirah, yang diisi dengan cerita2 dan unsur2 politik kepartian ala jahiliyyah ‘asabiyyah.

Dakwah tawhid uluhiyyah, rububiyyah dan Asma’ wa SIfat cukup terabai dalam kalangan mereka. Kalau ada pun hanya sekadar sentuhan secara cetek dan rambang sepintas lalu.

Wala’ Batil.

Cinta dan wala’ mereka bukan kerana Allah, Rasul, Islam dan Sunnah. tetapi kerana parti. sesiapa yang mengikuti parti mereka , mereka cintai dan sanjungi walaupun orang itu sesat, rafidi, jahmiyy, fasiq atau musyrik.

Sesiapa yang tidak menyertai mereka, akan dianggap ‘bukan orang kita’ atau musuh. Musuh mereka dan musuh islam. ini adalah aqidah sesat dan kufr. Ini membuktikan aqidah harakiyyin adalah rosak. Mereka terlibat dengan kesesatan hizbiyyah (taksub dan penyembahan parti). Mereka mengajak kepada parti, bukan berdakwah kepada Allah dan Rasul, Islam , Tawhid dan Sunnah.

Ibadat Batil.

Pengikut parti beribadah tidak menepati sunnah kerana mrk tidak peduli sunnah. tidak mempelajari sunnah dengan serius, masa dan umur diahbiskan dengan program parti karut dan sia-sia. Solat mereka tidak menepati sunnah, zikir doa dan selawat mereka tidak menepati sunnah, sekadar mengikut ajaran lama orang dulu2.

Ahli parti tidak mempedulikan syirik2 dan bid’ah2. Dengan andaian bid’ah itu benda baik tidak salah yang mereka namakan  bid’ah hasanah.

Mereka meremehkan ilmu, ahli ilmu, syirik dan bid’ah tetapi merasakan mereka muslimin haqiqi dan calon syurga sebiji seperti golongan yahudi dan kristian. Mereka adalah ahli bid’ah tegar.

Beriman Kepada Demokrasi dan Pilihanraya. 

Ini syirik atau wasilah kepada syirik akbar. Program, aktiviti, kuliah, ceramah mereka hanyalah bermatlamatkan menang pilihanraya. Matlamat teragung hanyalah kerusi dan kuasa.

Bila ditanya mereka akan menjawab “kami tidak beriman kepada demokrasi barat tetapi demokrasi hanya alat dan wasilah.” Seperti orang yang beriman dengan pengharaman zina dan arak tetapi asyik berzina dan menunggang arak.  Mereka juga ada mencela jihad sebagaimana mereka mencela sunnah dan salafiyyah. Pilihanraya seolah mjd tuhan dan tujuan hidup. Sedangkan islam tidak dapat ditegakkan dengan pilhanraya bahkan dengan ilmu sahih, dakwah dan jihad.

Menyokong Fatwa Gila dan Syirik. 

Apabila ada pemimpin tertinggi mereka yang pro syiah, membela syiah, atau beraqidah syiah, mempertahankan syiah sebagai muslimin dan mazhab islam, masing2 bisu seolah mengiyakan fatwa gila pemimpin mereka. Pemimpin mereka dianggap sentiasa betul, tidak akan salah, suci dan bermaqam tinggi. Sedangkan fatwa itu jelas batil, kufr dan syirik. Fatwa irjaa’ yang ekstrem yakni jahmiyyah!!

Kesimpulan

Parti Isle dan harakiyyin bukanlah ahl sunnah bukan salafiyyah. Mereka bukan parti islam, bahkan ahli bid’ah murji’ah jahmiyyah yang wajib dijauhi.

 

Evolusi syirik musyrikin

Pada mulanya golongan taqlid dan jumud mengambil tokoh-tokoh ilmu dan ibadah mereka sebagai ulama dan sembahan selain Allah dalam halal dan haram.

Kemudian mereka mengambil orang-orang salih sebagai sembahan. Orang-orang salih didewakan dan dianggap wali-wali serta wakil Tuhan dan perantaraan.

Akhirnya orang-orang jahat kafir musyrik dijadikan tuhan dan ikutan.

Yang paling teruk dan buruk, orang-orang jahil dianggap ulama yang suci, diikuti secara taksub dan jumud.

Yang teramat sesat juga ialah mengambil falsafah musyrikin sebagai agama dan aqidah. Falsafah dinamakan qawati’, manakala al-Quran dan hadith bukan qawati’.

Maafkan Diriku Emak

Aku rasa aku telah membanggakan emak kerana aku pelajar terbaik di kampung. Aku berjaya memilki ijazah dan Master.

Aku masih teringat ketika aku terbaring sakit tidak mampu berjalan, setiap kali berdiri aku rebah, emak menghantarku ke sekolah menaiki basikal demi menduduki peperiksaan. Begitu besar pengorbanan emak, dan beribu2 lagi yang tidak dapat aku hitung dan sebutkan.

Maafkan Doy mak kerana …

banyak merajuk ketika kecil

Banyak kemitian (gabenor)
banyak cerewet susahkan mak
Kadangkala ponteng tolong mak di sawah, walau banyak juga menanam padi, menyabit padi dan membanting padi masak bersama emak,
Tidak menjual petai emak,
banyak bulan tidak mengirim duit kepada emak
pernah sekali tidak sabar menunggu di klinik jempol,

tinggal berjauhan dari mak (tidak memenuhi cadangan emak agar mengajar di gemas dan mjd imam kampung)

tidak menziarahi mak selalu ketika mak sakit (kerana jauh, selalu sakit2, kurang berduit, selalu terlelap ketika memandu, sibuk mengajar dan menguruskan anak-anak)

Ya Allah, sampaikanlah tulisanku ini kepada emak, dan sampaikanlah salam ku kepada emak…

Mak Menghadapi Kematian Dua Anaknya

Aku tidak dapat bayangkan bagaimana sedihnya hati emak melihat anak sulongnya (Abg Wahab) meninggal terlebih dahulu. Aku tahu mak sangat menyanyangi Abg Wahab, mungkin melebihi sayangnya kepada aku sendiri.

Kemudian belum sampai sebulan Abg Shukri pula meninggal kerana kemalangan. selepas mensolatkan jenazah abg shukri, Aku melihat betapa sedihnya emak. Wajah abg shukri tidak dibuka. Cuma emak telah sakit teruk, lumpuh dan tidak mampu bersuara untuk menangis, meraung dan meratap.

Sebelum itu mak telah puas menangis kerana pemergian Abah dan Kakak Fatimah.

Isnin Okt 2018 emak bertemu Tuhannya, membawa hati yang pilu, meninggalkan kami yang akan menyusulinya tidak lama lagi.

Pulang ke rumah mak, aku terasa kehilangan yang amat sangat, sunyi, dan kosong. Aku melihat katil emak, tongkat emak, kerusi emak, katil emak, baju emak…dan…dan

Aku teringat hampir segala kenakalanku, kemanjaan berlebihan dan segala ‘kemitian’ terhadap emak. Mungkin antara anak emak, aku lah yang paling kuat merajuk, dan paling banyak kemitian.

Semoga emak memaafkan segala kenakalan anaknya ini, semoga emak Norjannah Yunus menunggu kami di Pintu Jannah. Di sana, kita semua akan bertemu semula dan ketika itu tiada lagi sebarang kesedihan. In shaAllah.

Emak 2018

Ahad 21 Okt 2018 –  Dapat wasap famliy bahawa emak telah hampir bertemu Tuhannya. Nadinya telah berhenti. Aku mula merasa cemas yang amat sangat.

Isnin – emak dibawa masuk ke Hospital Gemas, kemudian Kuala Pilah lalu dipindahkan ke Hospital Segamat.

Tengahari aku mula bertolak bersama isteri dan 5 anak. Atiyyah tidak dapat kami bawa sekali kerana sedang menduduki peperiksaan. Isteriku mengambil Aishah dan Hasna di SK Felcra dan aku mengambil Kak Yong Alyaa di SABK al-Aziz Parit.

Dari Seri Iskandar Perak, aku memecut ke Gemas.

Jam 4 petang, dapat berita bahwa emak telah pun meninggal dunia. Aku memandu dengan penuh kesedihan , pilu dan kecewa sambil menyembunyikan airmata.

8.00 malam aku sampai ke rumah emak dan melihat orang ramai berkumpul di sekeliling jenazah emak. Aku sempat mengucup wajah emak yang tenang.

Aku mensolatkan jenazah emak dengan penuh kesungguhan agar emak dirahmatiNya dan diampunkan. Bersungguh dan berulang2 aku berdoa utk emak dalam solat. (Aku mjd imam walau ada imam masjid datang kerana berpegang bahawa di rumah, tuan rumah paling berhak menjadi imam. berbeza di masjid, imam masjid lbh utama mengiimamkan jenazah).

Selepas solat jenazah, aku menjamakkan solat maghrib dan isyak di depan jenazah emak.

Apabila sampai di kawasan perkuburan bersama Bg Did, Bg Jalit dan Pakcik Udin (adik emak), aku agak terperanjat kerana emak telah pun ditanam.

Di kubur emak, aku membaca satu ayat quran dan  dua hadith, kemudian berdoa untuk emak. sambil berdiri sebagaimana sunnah Nabi saw.

Terasa kesedihan yang teramat sangat kerana tidak sempat memenuhi hasrat emak yg meminta aku pulang melihatnya. Aku ada menelefon emak bulan lepas. “Baliklah Doy, baliklah Doy tengok emak,” kata emakku.

 

Aku tidak pulang kerana ingin bercuti bersama emak di rumah emak ketika cuti sekolah hujung tahun. Tetapi taqdirNYA mendahului segala rancangan hambaNYA.

Aku terbayang betapa sedihnya emak kerana aku tidak pulang melihatnya. Pastilah emak kecewa dan sedih, menahan rindu yg sarat kepada anak-anaknya yang kebanyakannya tinggal berjauhan darinya. Ditambah lagi kesedihan dengan kematian Abg Wahab (abg sulongku) dan Abg Shukri yang baru meninggal kerana kemalangan. Pastilah bertimpa2 kesedihan mak. Sebelum itu kakak Fatimah meninggal dan aku lihat emak menangis sehingga 6 bulan. Emak bersangatan menangisi kematian kakak Fatimah seperti mana menangisi pemergian Abah.

Semalam adalah tangisanku yang terakhir. Tetapi hari ini apabila membaca tulisan Abg Ad tentang emak, aku berduka kembali.

Raya Haji lepas aku diminta menjadi imam dan berkhutbah, tidak berjaya pulang ke gemas. Selepas itu ke Penang untuk Dawrah Aqidah. Setiap  hari menghantar dan mengambil anak ke sekolah yang agak jauh. Selain menyampaikan kuliah-kuliah. Rindu kepada emak hanya terpendam di dalam hati…

Post Navigation