Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

MUKHTASAR AQIDAH SALAF AS-SOBUNI

Bab 7

1. Salaf membid’ahkan orang yang menyelewengkan makna sifat Allah.
2. Salaf menghukum orang yang membicarakan sifat Allah secara batil tanpa ilmu dan memboikot ahli bid’ah.
3. Salaf melakukan tahzir kepada masyarakat ramai tentang bahaya ahli bid’ah.
4. Salaf mengenakan hukuman mati ke atas pendakyah ahli bid’ah seperti Ja’d dan Jahm.
5. Salaf mengharamkan untuk mendatangi ahli bid’ah atau duduk bersama ahli bid’ah.
6. Ahli bid’ah adalah zanadiqah, penunggang agama dan pendusta agama.
7. Ahli kalam sesat dan menyesatkan.
8. Kesesatan dalam Nama dan Sifat Allah lebih berat dari segala maksiat.
9. Jahmiyyah bukan muslimin, jahmiyyah kuffar.
10. Rafidah agama kufr, rawafidh kuffar.
11. Mu’tazilah kuffar.
12. Haram dan tidak sah solat di belakang jahmiyyah dan quburiyyah.
13. Ghulat Asha’irah maturidiyyah adalah kuffar.
14. Ahli bid’ah mengkafirkan aswj tanpa mukaffirat, maka ahli bid’ah adalah khawarij.
15. Hakikatnya ahli bid’ah menolak sifat-sifat Allah (dan zatNYA dan kewujudanNYA).
16. Ahli bid’ah menolak ayat-ayat dan hadith2 sifat.
17. Manhaj aswj adalah ittba’, ithbat, imrar dan taslim.
18. Ahli bid’ah melakukan bid’ah takalluf.
19. Ahl Sunnah salafiyyun memang sedikit tetapi aswj salafiyyun paling benar, mereka menentang syirik, dan bid’ah, fasad dan munkar. Aswj adalah ghuraba’ (terasing dan sedikit). Sesiapa yang tidak merasa terasing dia bukanlah di atas Sunnah. Ghuraba’ ialah yang menentang munkar dan mereka adalah golongan terawal memasuki syurga tanpa azab.
20. Golongan majority adalah sesat, bukan aswj.
21. Asha’irah maturdiyyah bukanlah aswj.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: