Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bagaimana Menjadi Sunni Tulen

 

SUNNI SALAFI ASWJ TULEN

SOALAN

Bagaimana untuk menjadi sunni salafi aswj tulen agar saya selamat dari api neraka jahannam dan masuk syurga tanpa azab?

JAWAPAN

1. Mengucap shahadatayn dengan ilmu faham dan yaqin. Memahami makna ilah yang sahih dan dua rukun yakni nafi dan ithbat di dalamnya dengan kefahaman yang sahih. Yakin bahawa mengiqrarkan dua kalimah syahadah adalah kewajipan terawal bukan aqidah ilmu kalam. Untuk perkara ini perlu berguru kepada guru yang sunni salafi.
2. Meyaqini bahawa iman itu tasdiq dengan hati, lafaz dengan lidah, dan amal dengan anggota. Meyaqini bahawa Kufr berlaku dengan hati, lidah atau perbuatan. Sesiapa yang mengatakan iman hanyalah tasdiq dengan hati, maka ia murji’ mubtadi’ dhall bukan aswj. Sesiapa yang mengatakan kufr hanya berlaku dengan takzib qalbi (pendustaan hati), manakala kalimah kufr dan perbuatan kufr tidaklah kufr, hanya petanda kufr dan petunjuk kepada kufr. Maka ia mubtadi’ dall jahmi murji’.bukan aswj.
3. Beriman kepeada Sunnah hadith2 nabi saw yang sahih sebagai qatei thubut, hujjah dalam aqidah dan syariah. Sesiapa yang menataa hadith sahih itu zanni, bukan hujjah aqidah maka ia bukan aswj bukan sunni salafi. Tetapi mubtadi’ dhall.
4. Ahl Sunnah percaya kewujudan nifaq dan takut kepada nifaq di dalam diri mereka.
5. Ahl Sunnah tidak mengatakan diri mereka dijmain syurga, dijmain selamat dari Neraka. mrk takut amalan2 salih mereka tidak diterima.
6. Ahl Sunnah tidak mendatangi bomoh, dukun, ahli sihir, ustaz-ustaz bid’ah, palsu dan ulama syirik. Mendatangi merk itu adalah sesat dan kfr terkeuar dari ilsma bkn sekdarterkeulaur dari ahl Sunnah.
7. Mementingkan tawhid seperti kefahaman salf bkan tawhid ahli bid’ah dan ahli kalam. Tawhid ashairah maturidiyyah bukan tawhid aswj. Seiapa meremehkan ilu yawhid dna aidah salaf aswj maka dia bukanlah ahl Sunnah.
8. Aswj mempelajri tentang syirik semunaya, takut terjatuh ke dalam syirik, berusaha bersungguh menjauhinya. Menjauhid amalan-amalan bid’ah dan dosa-dosa besar. Sesiapa meemehkan syirik, bid’ah dan maksiat maka ia murji’ dhall bukan ahl Sunnah.
9. Tawhid, wudhu’ solat puasa zakat, haji umrah aswj seperti Nabi dan para Sahaabat Nabi. Diambil dari hadith-hadith Nabi saw dan kitab fiqh salaf. Bukan rekaan atau ikut ikutan.
10. Aqidah aswj merka ambil dari al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan kitab-kitab salaf bukan kitab-kitab khalaf yang bid’ah. Bukan dari kitab-kitab ahli kalam.
11. Mereka beriman kepada Nama-nma Allah.
12. Mereka beriman kepada sifat-sifat Allah, sifat Zat dan Fi’l. merka mengakui dn ithbt semua sifat itu emunaya. Semuanya muhkam dan haiqiqi. Mereka tidak tahrif sifat kalam, uluww , istiwa’, Dua Tangan Allah, Dua mata Allah, Rijl, Saq, mahbbah, rahmat, ghadab, bughd, karahah, rahmat, farah, dahik, taajjub, nuzul. Sesiapa yang menta’wil dan tahrif sifat-sifat ini maka ia bukan awsj bahkan ia jahmi kafir mubtadi dall.
13. Percaya bahawa oang beriman melihat wajah allah di Akhirat dengan mata. Tanpa menta’wilkannya dengan pandangan hati, bertambah ilmu atau melihat tanpa jism tempat dan arah. Semua tahrifat itu adalah aqidah sesat jahmiyyah.
14. Mengagungkan solat 5 waktu, jamaah dan jumaat, serta semua rukun islam, ermasu jihad, amar ma’ruf da’wah, tilawah, zikr, majlis ilmu dan undang-undang syariah.
15. Beriman kepada perkara-perkara akhiat soalan kubur, azab dan nimat kubur, hisab, sirat, neraka syurga, tanpa menat’wikannya seperti ta’wilan kufr ahli falsafah.
16. Awsj tidak mengikuti aqidah dan tidak beriman aidah ahli kalam, tidak memasuki tariqat sufiyyah tidak menganut tasawwuf falsafi.
17. Tidak mengagungkan tokoh-tokoh yang tidak maksum, tidak mengutamakan pendapat-pendapat mereka berbanding al-Quran, hadith dan ijma’.
18. Mencintai Ulama Sunnah dan Ahl Sunnah.
19. Tidak menghadiri majlis-majlis ulama syirik, pendakwah bid’ah, ustaz palsu, dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Tidak membaca buku-buku mereka. Tidak mencintai mereka bahkan membenci mereka kerana Allah. Tidak sah tawhid dan iman melainkan dengan cinta kerana Allah dan benci kerana Allah.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: