Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Murji’ah Silam dan Murji’ah Moden

Aliran-aliran Murji’ah

Murji’ah sesat itu terpecah kepada beberapa aliran. Antaranya

1.Murji’ah al-Fuqaha’. Menurut mereka, iman sekadar tasdiq dan qawl, amal bukan sebahagian dari iman bahkan amal itu di luar iman dan hanya syarat kesempurnaan iman. Bukan rukun wajib bagi iman. Ramai Fuqaha’, Muhaddith dan Ahli Ibadah Zuhhad menganut fahaman batil ini. Begitu juga segolongan yang mendakwakan Sunnah dan Salafiyyah secara palsu, hakikatnya mereka ada unsur mazhab irja’. Walau kelihatan remeh, ulama sunnah sangat tegas dan keras membid’ahkan ulama yang berfahaman murjiah.

2.Murji’ah Jahmiyyah. Di sisi Jahmiyyah, iman hanya sekadar ma’rifah (mengenal kewujudan Allah dan Rasul) dan kufr hanyalah takzib qalbi. Kalimah kufr dan perbuatan kufr bukanlah kufur, tetapi hanya ‘alamat kufr (petanda kufr).

3.Murji’ah Karramiyyah. Iman hanya sekadar lafaz. Ini aliran murjiah sangat jelas kesesatannya.

4.Murji’ah Asha’irah Maturidiyyah. Menurut Asha’irah, iman hanya sekadar tasdiq dengan hati. Lafaz pula adalah masalah khilaf dan hanya syarat duniawi. Amal pula adalah di luar lingkungan dan hakikat iman. Kufr hanyalah takzib qalbi. Kalimah kufr dan perbuatan kufr bukanlah kufur, tetapi hanya ‘alamat kufr (petanda kufr).

Semua kelompok ini adalah mubtadi’ah, sesat dan tersesat dalam memahami iman. Mereka semua diancam dengan Api Neraka Jahannam. Menurut al-Imam Waki’ ibn al-Jarrah, Ahmad ibn Hanbal, Abu ‘Ubayd dan ramai lagi, Ghulat Murji’ah terkeluar dari Islam.

Irja’ Membawa kepada kufr dan shirk.

Fahaman irja’ ini meremehkan amal dan menggalakkan manusia melakukan maksiat kerana mereka menganggap maksiat tidak memudaratkan iman. Akhirnya manusia meninggalkan ibadah dan syariah islam lalu jatuh dalam kekufuran. Islam hanya tinggal di dalam hati. Fahaman ini meruntuhkan islam secara total. Fahaman murji’ah melahirkan sekulerism, liberalism, pluralism dan akhirnya atheism.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: