Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “November 12, 2016”

Keagungan Hadith

Kepentingan ilmu hadith.

1.Hadith adalah Sumber dan asas Islam. Berkata al-Hafiz ‘Abd al-Rahim al-‘Iraqi, Ilmu hadith sangat besar kepentingannya dan manfaatnya, ia adalah (madar) yakni asas atau sumber segala hukum-hakam, penentu atau asas halal dan haram. Menolak hadith bermakna menolak Islam yakni kufr , shirik dan riddah. Hadith asas aqidah.

Kerana itulah ulama sangat mengambil berat tentang hadith2 Nabi saw. Boleh dikatakan Imam Shafiei (150-204H) antara yang terawal membicarakan ilmu secara jelas dan teratur dalam al-Risalah. Beliau menyebut tentang syarat2 hadith yang menjadi hujah, ahad, syarat hafazan rawi, riwayat dengan makna, hadith mudallis, mursal, hasan , . seperti yang disebut oleh al-Iraqi dalam Hashiyah Muqaddimah Ibn al-Solah.

2.Hadith syarat ilmu dan syarat seorang alim. Muhammad ibn Ismail al-Bukata saya mendngar ‘Ali al-Madini berkata,

التَّفَقُّهُ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

“Ilmu itu ada dua, mengenal rijal (sanad) dan mendalami makna hadith (fiqh dan hukum-hukum yang terdapat dalam hadith).” Seseorang tidak dikira alim sehinggalah ia mengetahui ilmu hadith, Sahih dan daif. (Ahmad dan Ishaq)

3.Ilmu hadith memelihara keaslian agama, dan pengawal agama dari tahrif (penyelewengan) dan tabdil ubah suai, ulama umat ini telah menukilkan hadith2 Nabi saw membezakan antara sahih dan daif, sekiranya tidak bercampur aduklah sahih daif mawdhu’, sesat neraka, campur antara kalam Nabi dan orang lain, rosaklah agama ini. Hadith Memelihara ketulenan syariah.

4.Menyelamatkan dari bahaya besar menipu ke atas dana api neraka .

5.Menyelamatkn dari khurafat2, dongeng2, adat2 batil, israeiliyyat, melayuwiyyat, yg merosakkan akal dan aqidah.

6.Hadith sahih adalah mazhab setiap muslim, hujah dalam setiap bidang ilmu.

7.Hadith Mentafsirkan murad Allah dalam quran.
8.Hadith mmperincikan tentang Nabi, dgn hadith kita Megetahui keadaan Nabi, rupa dan akhlak baginda
9.Ilmu bersambung kepada Nabi saw.
10.Ahli Hadith Paling banyak selawat dan dekat dengan nabi , berkumpul bersama nabi, nabi imam mereka .
11.Mempelajari mengajar hadith bermakna menyampaikan hadith dan taat kepada arahan baginda dalam hadith ballighu anni wala aayah…

Setiap zaman akan ada ahli2 hadith yang membela agama, menyelamat umat dari tafsiran sesat, jahil, batil, dan ubah suai para zindiq. Imam Shafiei berkata, Law la Ahl al-Mahabir, la khatabat az-zanadiqatu alal manabir, Sekiranya tidak ada ahli hadith, nescaya zanadiqah sesuka hadith berbicara di atas minbar.”
12. Mencintai hadith adalah iman, Ta’zim dan mahhabbah kepada Nabi saw. memebenci hadith adalah kufr.
13. Ibadat taat qurubat terbesar kepada Allah. hadith adalah syarat cinta, spt dlm Ali Imran ayat 31. Mengikuti hadith nabi dikurniakan keampunan dosa. Tidak benar kecintaat kpd Allah sehingga seseorg mencintai Nabi dan hadith2 baginda. hadith adalah solat.
14. Mencitai hadiith melebihi melalbih segala perkataan lain adalah syarat untuk mendpat kemanisan iman.

15. Bertahkim kpd hadith adalah iman, ini dgn syarat disertai ridha dan taslim, bertahkim kpd taghut adalah kufr.
Oleh itu sangat perlu mempelajari, memahami, hafaz, mengajar hadith.
16. Mengikuti hadith nabi syarat untuk mendapat hidayah dan rahmah. taat hadith bermakna taat kpd Allah. Berpegang teguh kpd al-Quran Hadith adalah benten dari kesesatan. Ahli bid’ah semuanya mengikuti akal, meninggalkan hadith, sedikit hadith, sekiranya ada hadith mrk tidak memahami hadith dgn kefahaman sahih.
17.hadith adalah tanda dan syarat kewalian seeorang muslim. Penentang hadith adlah musuh Allah walau zahirnya ibadah dan wara’.
18.Hadith adalah wahyu Allah. akal semata2 adalah hawanfsu dan wahyu syaitan.
Ahli Hadith Salafiyyun adalah ahl Sunnah, taifah mansurah, firqah najiyah, ghuraba’ salihun muslihun, sabiqun mujaddidun.

Fadilat.
Di Dunia
Wajah berseri di dunia dan akhirat.
Disebut dipuji oleh Allah, kesaksian alim spt kesaksian malaikat.
Hanya penuntut ilmu sahaja yang dikira takut dan taat kpdNya
Menafikan persamaan ahli ilmu orang jahil.
Mereka pewaris para Nabi.
Malaikat mamayungi dan sayap kerana redha

Barzakh
Kubur nya satu taman dari taman2 syurga.

Akhirat
Berkumpul bersama Nabi, berimamkan Nabi, plg uatam dan plg dekat kpd nabi, berjiran dengan Nabi saw.

Siapakah Ahli Hadith?
Dalam ilmu aqidah, Ahli hadith ialah yang mengikuti aqidah aswj, disebut juga sunni salafi.

Dalam ilmu hadith, Ahli Hadith merujuk kepada ulama hadith. Ahli hadith seumpama seorang sahabat Nabi.

Hukum menolk hadith sahih, spt hadith jariyah dalam Sahih Muslim.

Adakah hadith Ahad hujjah aqidah? Ya.

Post Navigation