Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Makna Syahadah “wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah”

al-Imam as-Sobuni berkata,

“…dan Ashabul Hadiith menyaksikan bagi Rasul saw akan risalah dan nubuwwah…” (ms 37-39) yakni mengakui dan mengimani kerasulan dan kenabian baginda, bukan semata2 percaya bhw baginda itu sayyid, habib atau cendekiawan.

Rasul ialah utusan Allah yang diperintahkan mendakwah ramai manusia spt Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan ‘Isa. Rasul lebih luas, mempunyai kitab, Diperintahkan menghadapi kuffar dan musuh2 Allah yang ramai dengan syariat baru, nabi biasanya penerus kepada syariat sedia ada kpd kaum tertentu sahaja. (Pandangan bhw nabi tidak diperintahkan untuk berdkawah adalah tidak benar).

Berkata Ulama’ , antara makna ashhadu anna Muhammadan Rasululullah saw ialah ,
الإقرار باللسان والقلب بأن محمداً مرسل من ربه أرسله الله عز وجل إلى جميع الخلق من أمته
“…mengiqrarkan dengan lidah dan hati bahaawa Muhammad saw diutuskan dari Tuhannya kepada seluruh makhluk (manusia dan jin) dari kalangan umatnya.

Sekiranya syahadah itu dengan lidah sahaja tanpa pengakuan dalam hati maka itu syahadah zur dan nifaq, tempatnya dlm api neraka Jahannam yang paling dalam, kekal di dalamnya selama-lamanya.

قال الله تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

Firman Allah Ta’ala, “Apabila datang kepada kamu orang-orang munafiq mrk berkata…”

Makna Syahadah.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في “شرح ثلاثة الأصول”: (معنى شهادة “أن محمداً رسول الله” هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمداً عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله – عز وجل – إلى جميع الخلق من الجن والإنس) أ.هـ

Shaykh Muhammad ibnu Salih al-‘Uthaymin dlm Sharh Thalathatil Usul, makna syahadah bahawa sesungguhnya Muhammad itu rasul Allah ialah…

وقال الشيخ صالح الفوزان في “المنتقى من فتاوى الفوزان”: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله الاعتراف برسالته ظاهراً وباطناً، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، والاعتراف كذلك بعموم رسالته إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة).

Shaykh Salih al-Fawzan, makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah ialah mengiktiraf risalah baginda dengan zahir dan batin, …, mengiktiraf keumuman risalah baginda kepada semua manusia dan jin, dan bahawa baginda penutup sekalian nabi, tiada nabi selepas baginda hinggalah berlakunya Qiyamat.

قيقة الشهادة هي ما قاله ابن القيم في “مدارج السالكين” (3/451):
Haqiqat syahadah ialah spt dalam Madarij al-Salikin (3/451), oleh Ibn Qayyim,
(فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد
وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب:
Syahadah itu mengandungi kalam penyaksi, khabarnya dan kata2nya, pengisytiharan, pengkhabaran dan penjelasannya, yakni mesti mempunyai 4 perkara,
فاول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.
Pertama, ilmu, makrifah dan i’tiqad akan kesahihan yng disaksikan dan kesabitannya. Menyaksikan sesuatu yang tidak diketahui itu bukanlah syahadah , itu kesaksian palsu, dusta dan nifaq.

وثانيها:
تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه، ويذكرها وينطق بها أو يكتبها.
Kedua, Mengatakannya, menuturkannya walaupun orang lain tidak mengetahuinya, walau dengan menulisnya.
وثالثها:
أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له.
Ketiga, memberitahu kepada orang lain akan kesaksiannya, mengkhabarkannya dan menjelaskannya
ورابعها:
أن يلزمه بمضمونها ويأمره به)
أ.هـ
keempat, mengamalkan kandungan syahadah itu dan menyuruh kepadanya.

Muqtada dan Makna2 lain bagi Syahadah.
الأول تصديقه فيما أخبر:
أي يجب تصديقه في كل شيء أخبر به صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأمور الماضية أو التي تقدم حصولها كأخبار أول الخلق ثم أخبار آدم ومن بعده من الرسل، أو الأمور المستقبلة كأخبار يوم القيامة وأشراطها وعلاماتها، أو ما يتعلق بالبرزخ والأخبار المتعلقة به وبغيره.
مع العلم أننا لا نفرق بين متواتر أو آحاد، فكل ما صح عن رسول الله فهو حق كما قال الطحاوي في “عقيدته”.
Pertama, mentasdiqkan baginda dalam semua yang baginda khabarkan, sama ada tentang perkara2 lalu, spt penciptaan terawal (arasy dan qalam), berita Adam dan rasul2 selepas itu, atau berita2 hari Qiyamat, tanda-tandanya, atau berkaiatan alam barzakh dan yang berkiatan dengnnya, (fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur) sama ada sabit dengan jalan Aahaad atau mutawatir.

الثاني امتثال ما أمر:
أي: امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم طاعة لله وتعظيماً وإجلالاً وطلباً للقربة منه سبحانه باتباع نبيه وامتثال أمره.
Kedua, mematuhi perintah2 baginda saw kerana taat kepada Allah, menta’zimNya, mengagungkanNya dan krn mencari kedekatan kepadaNya SWT, dengan mengikuti NabiNya dan melaksanakan perintah baginda.

الثالث ترك ما نهى عنه وزجر:
أي: ترك ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، دون التفريق بين أمر وأمر.

Ketiga, meninggalkan segala yang baginda larang (syirik, bid’ah dan maksiat) tanpa membezakannya.

الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع:
أي: لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما علمنا الله في كتابه وبما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله أو أفعاله أو إقراره، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو شرح لما جاء في الكتاب وتبيين لمجمله وتفسير لمبهمه.

Keempat, tidak menyembah Allah dengan sesuatu ibadah melainkan (dengan yang Allah syariatkan) baginda syariatkan (spt dlm Kitab dan Sunnah).

ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في “ثلاثة الأصول”: (ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في “حاشية ثلاثة الأصول”: (هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله من طريق اللزوم. ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد).

mengagungkan perintah dan larangan baginda, mengutamakan kata2 baginda seagung2nya dan tidak menguatamakan ke atas baginda kata2 sesiapa pun. (sama ada kata-kata shaykh, tokguru, ustaz, buku2, guru, wali, imam, mujtahid, alim dan semua manusia). Sekiranya tidak, amaka tidak sah iman dan syahadah seseorang itu. yakni masih kekal kufr dan shirk.

وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في “شرح ثلاثة الأصول” نحو هذا.
وقال الشيخ ابن عثيمين في “شرح ثلاثة الأصول”: (ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع).

محمد بن عبد الوهاب الوصابي في “القول المفيد”: حيث قال: (ومعنى محمداً رسول الله أي:
لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير رسول الله إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل).

Berkata Muhammad b ‘Abdil Wahhab al-Wassabi dalam al-Qawl al-Mufid, Makna sesungguhnya Muhammad iu utusan Allah ialah, tiada ikutan (imam matbu’) yang benar melainkan Rasulullah saw, selain Rasulullah saw sekiranya ia ikut tanpa dalil, maka ia telah mengikuti kebatilan.

Syarat2 Sah Syahadah

  1. Taat suruhan dan larangan baginda saw spt Huzaifah dalam Perang Khandaq,
  2. Tasdiq segala khabar baginda
  3. Tafdhil menguatamakan kata2 baginda mengatasi semua kata2 manusia
  4. Bertahakum kpd baginda (Kitab dan Sunnah) atau tahkim.
  5. Mengi’tiqadkn bahawa baginda Nabi terakhir tiada nabi selepasnya
  6. Mencintai Nabi SAW dan membantu baginda

2 rukun Syahadah Muhammad Rasulullah.

1.meyakini baginda itu hamba Allah bukan tuhan

2.meyakini baginda itu rasul diutuskan kepada seluruh manusia dan jin

Ma’rifah.

Apakah makna ma’na ma’rifah? dan ithbat tanpa tashbih?

Makrifah ialah mengenal Allah , Rasul dan Islam. Mengenal Allah melalui sifat-sifatNYA dan nama-namaNYA dalam al-quran dan al-Hadith, berbeza dengan takrif makrifat oleh ahli bid’ah. Menrima qada’ dan qadar Allah, dan mengenal kitabNYA.

makrifah Allah bid’ah ialah dengan mimpi2, khayalan2, lintasan2 hati, akal falsafi kalami, (lalu mrk mengkafirkan muslim yang tidak menerima ilmu kalam susunan mrk, kononnya sesiapa tidak mengenal Allah dengan akal atau dalil2 aqli maka kafir kekal dalam api neraka). masuk ke dalam tariqat dan tasawwuf falsafi, hingga hulul dan ittihad setelah suluk di tempat gelap dan terasing, atau dengan meyakini Allah tidak bertempat, itulah makrifat menurut ahli bid’ah.

Ahli bid’ah tidak ithbat sifat2 Allah, mrk hanya tafwidh mutlaq atau ta’wil. ta’wil ahli bid’ah adalah tahrif, ta’til, taghyir dan tabdil. Menurut ahli bid’ah, Hadith2 sahih bukan sumber aqidah yang mensabitkan sifat2 Allah. hadith2 sahih tidak qat’ei hanya zanni, zanni thubut dan zanni dalalah.!

Tawhid dan Tanzih.

Menurut Ahlul Hadith was Sunnah, ASWJ, Tawhid ialah menujukan ibadah semuanya untuk Allah dan kepada Allah, menafikan tuhan2 batil. mengingkari dan meninggalkan semua taghut yakni sembahan palsu. mentazihkanNay iaitu mensucikanNya dari semua syirik.

Tawhid Ahli Bid’ah.

Menafikan berbilang2nya Allah, menafikan jihah, makan, jism, aradh dan jawhar bg Allah. Menafikan siat2 Allah dengan menta’wilkannnya, krn zahirnya sifat2 itu batil menunjukkan jismiyyah, makan, jihah, sifat2 yg zatiyyah menunjukkan aradh, sifat2 fi’liyyah Allah menunjukkan hawadith. Maka wajib ta’wil, sekiranya tidak ta’wil, maka kafir mushrik. hakikat tawhid tanzih ahli bid’ah adalah nafi dan ta’tiil Sifat Allah. !

 

 

 

 

 

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: