Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the month “August, 2016”

Tasawwuf dan Jahmiyyah

Puak tariqat dan jahmiyyah sama sahaja spt seperti khawarij dan syiah. Mereka mengkafirkan orang yang menyanggah mereka, dan mrk itu menzahirkan ibadat yang zahirnya hebat, tetapi sebenarnya kosong.

penilaian benar atau tidaknya sesuatu fahaman atau aliran bukan cuma dilihat dari pengakuan lisan atau penampilan zahir semata, akan tetapi yang menjadi barometer adalah sesuai tidaknya pemahaman tersebut dengan Al Quran dan As Sunnah menurut apa yang difahami salafush shalih.

Sebagai bukti akan hal ini kisah khawarij, kelompok sesat yang muncul dalam islam yang diperangi oleh para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di bawah pimpinan Ali Bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Padahal kalau kita melihat pengakuan lisan, amalan dan penampilan zahir kelompok khawarij ini , maka tidak akan ada seorang pun yang menduga bahwa mereka menyembunyikan penyimpangan dan kesesatan yang besar dalam batin mereka, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau menjelaskan ciri-ciri kelompok khawarij ini, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“…Mereka (orang-orang khawarij) selalu mengucapkan (secara zahir) kata-kata yang baik dan indah, dan mereka selalu membaca Al Quran tapi (bacaan tersebut) tidak melampaui tenggorokan mereka (tidak masuk ke dalam hati mereka)…” (HR Imam Muslim 7/175, Syarh An Nawawi, cet. Darul Qalam, dari ‘Ali bin Abi Talib radhiyallahu ‘anhu).

Dan dalam riwayat yang lain beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“… Bacaan Al Quran kalian (wahai para sahabatku) tidak ada artinya (tidak setanding) jika dibandingkan dengan bacaan Al Quran mereka, (demikian pula) shalat kalian tidak ada artinya jika dibandingkan dengan shalat mereka, (demikian pula) puasa kalian tidak ada artinya jika dibandingkan dengan puasa mereka (HR Imam Muslim 7/175, Syarh An Nawawi, cet. Darul Qalam, dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu)

Kesesatan Yaqazah Zindiq

Menurut aqidah Ahl al-Sunnah wa al Jama’ah, seeorang manusia tidak akan dapat melihat Rasulullah saw melainkan dalam mimipi, itu pun sekiranya ia seorang yang salih. Rasulullah saw hanya akan muncul pada Hari Qiyamat. Dari Abu hurayrah r.a. ia berkata, Nabi saw bersabda ,
أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ”
“Saya pemimpin sekalian anak Adam pada hari Qiyamat, yang terawal keluar dari kubur (terawal dibangkitkan), terawal memberi syafaat dan terawal diizinkan Allah utk memberi syafaaat.”.  [Sahih Muslim, Kitab al-Fada’il, hadith 4230].

Di kalangan puak sufi zindiq sesat, ada yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam boleh dilihat dengan menjelma sebagai seorang syaikh tarekat mereka kononnya, Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam dapat dilihat dengan mata hati bukan mata kepala, Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam dapat dilihat dalam keadaan antara tidur dan jaga ataupun yang dilihat itu adalah ruh baginda bukan jasadnya.

Pendapat terakhir ini diucapkan oleh tokoh Sufi zaman ini iaitu Muhammad ‘Alawi al-Maliki dalam kitab az-Zakha’ir al-Muhammadiyyah halaman 259. [Khasa’ish al-Mustafa, halaman 217-218].

Kesesatan Tasawwuf dan Tariqat

Siapakah Pengasas Ilmu Tasawwuf?

Ibnu ‘Ajibah, seorang Sufi Fatimi, mendakwa bahawa peletak ilmu Tasawuf adalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam sendiri. Baginda salallahu ‘alaihi wa sallam, menurut Ibnu ‘Ajibah, mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui wahyu dan ilham.
Kemudian Ibnu ‘Ajibah berbicara panjang lebar tentang hal ini dengan sekian banyak bumbu keanehan dan kedustaan, kononnya, “Jibril pertama kali turun kepada Rosulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa ilmu syariat. Dan ketika ilmu itu telah mantap, maka turunlah ia untuk kedua kalinya dengan membawa ilmu hakikat (tasawwuf).
Beliau Shalallahu ‘alaihi wasallam pun mengajarkan ilmu hakikat ini pada orang-orang khusus saja. Dan yang pertama kali menyampaikan Tasawuf adalah ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu anhu, dan Al-Hasan al-Bashriy rahimahullah menimba darinya”. [Iqaz al-Himam Fi Sharh al-Hikam, halaman 5 dinukil dari At-Tasawuf Min Shuwar al-Jahiliyah, halaman 8].

Asy-Syaikh Muhammad Aman bin ‘Ali al-Jami rahimahullah berkata, “Perkataan Ibnu ‘Ajibah ini merupakan tuduhan keji lagi lancang terhadap Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam. Dengan kedustaan, ia telah menuduh bahwa beliau Shalallahu ‘alaihi wasallam menyembunyikan kebenaran. Dan tidaklah seseorang menuduh Nabi dengan tuduhan tersebut, kecuali seorang zindiq yang keluar dari Islam dan berusaha untuk memalingkan manusia dari Islam jika ia mampu. Kerana Allah Subhanahu wa ta’ala telah perintahkan Rosul-Nya Shalallahu alaihi wa sallam untuk menyampaikan kebenaran tersebut dalam firman-Nya,

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه

“Wahai Rosul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Rabbmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalah-Nya”. [QS al-Maidah/ 5: 67].

Beliau juga berkata, “Adapun pengkhususan Ahlul Bait dengan sesuatu dari ilmu dan agama, maka ini merupakan pemikiran yang diwarisi orang-orang Sufi dari pemimpin-pemimpin mereka (yaitu Syi’ah).

Dan benar-benar Ali bin Abi Thalib radliayallahu anhu sendiri yang membantahnya, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadits Abu Thufail Amir bin Watsilah radliyallahu anhu. Ia berkata, “Suatu saat aku pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib radliyallahu anhu. Maka datanglah seorang laki-laki seraya berkata, ‘Apa yang pernah dirahasiakan oleh Nabi Shalallahu alaihi wa sallam kepadamu?’
Maka Ali pun marah lalu mengatakan, ‘Nabi Shalallahu alaihi wa sallam belum pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang tidak disampaikan kepada manusia! Hanya saja beliau Shalallahu alaihi wa sallam pernah memberitahukan kepadaku tentang empat perkara’. Abu Thufail radliyallahu anhu berkata, ‘Apa empat perkara itu wahai Amirul Mukminin?’.

Beliau menjawab, ‘Rosulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kejahatan, dan Allah melaknat seorang yang mengubah tanda batas tanah”. [At-Tasawuf Min Suwar al-Jahiliyyah, halaman 7].

Sesiapa membaca buku Talbis karya al-Imam al-Hafiz Ibn al-Jawzi, ia pasti dapat melihat kesesatan dan kezindiqan para pemuka tasawwuf, melihat dengan jelas bhw ahli2 tasawwuf itu bkn tokoh2 mu’tabar dan bukan imam Ahl al-Sunnah. Di dalam tasawwuf sesat itu penuh dengan ruh majusi dan syiah.

Kesimpulan, ahli2 sufi palsu dan tasawwuf bukan ahli sunnah, mrk terkeluar dari manhaj ahl sunnah.

Falsafah Sifat 20

Soalan: Salam, benarkah kenyataan ini, “sesiapa yang mengatakan sifat 20 batil, maka ia murtad?”
Di manakah kesilapan sifat 20?

Jawapan:
Ini fatawa budak2 hingusan yang tiada asasnya dalam islam. Ini kerana hukum kafir murtad tidak boleh sewenang2nya, mesti ada syarat2 dan ternafi segala mawani’.
Murtad tidak berlaku melainkan menentang al-Quran, hadith dan ijma’ salaf. Sifat 20 dan huraiannya oleh tokoh2 mu’tazilah tidak termasuk ijma’, ia hanyalah falsafah tokoh2 tertentu yg mereka nukil dari tokoh2 falsafah yunani spt aristotle dan plato yg membahaskan sifat2 aqliyyah bagi Allah.
Kesilapan huraian dan perbahasan sifat 20 ada dalam kesilapan falsafah mu’tazilah dan ghulat asha’irah spt yg jelas dlm buku2 mereka.
Cthnya: sifat qidam dan baqa’ diperselisihkan oleh tokoh2 asha’irah sendiri, adakah ia sifat Allah atau bukan.

Antara kesilapan sifat 20 ialah ;

1. Hujah aqidah yg qat’iyyah di sisi asha’irah mutakhir adalah aqal, na’am. Bkn quran hadith dan ijma’ salaf krn menurut mereka merujuk zahir quran hadith dlm aqidah adalah kufr spt kata Sanusi dlm 3 bukunya. Ini batil kerana akal sifatnya lemah dan dangkal tidak dapat memikirkan tentang sifat2 Allah dan perkara2 ghaib.

2. Kedua: menurut asha’irah , hadith sahih bkn sumber aqidah, sumber aqidah hanyalah al-Quran dan Hadith Mutawatir. Itupun wajib dita’wil dan diukur oleh ilmu kalam…ini manhaj mu’tazilah yg dipegang ramai orang hari ini. Ini kesilapan besar…Hatta sifat2 Allah dlm al-quran dan mutawatir dita’wil kepada makna yang marjuh (batil) atau ditafwidh secara mutlaq. Asha’irah qudama’ pula ithbat sifat2 zatiyyah Allah.

3. Ketiga salah dlm mentafsirkan al-ilah dan al uluhiyyah sebagai Khaliq atau Qadir sahaja sehingga mrk memandang harus berdoa kpd selain Allah. . Tafsiran ini batil dan tidak sah.
الصحيح لا معبود بحق الا الله لا مشرع الا الله ، لا نستعين الا به لا معظم الا هو ، الدعاء والصلاة والنذر والنسك والذبيحة له، لا محبوب الا هو هكذا
لا نتقرب إليه الا بما شرع وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم

Akibatnya, berleluasa syirik dan bid’ah dalam masyarakat.

4. Teori kasb al Ash’ari رحمه الله yg beliau letak xditarik balik hingga kini sdgkan ianya teori jabariyyah tulen yang batil sebenarnya. Antara maksud kasb al-Ash’ari ialah,

  • Allah is the Real Agent (fa`il) and really creates (yaf`aluhu `ala haqiqatihi).
  • Man acquires the action by virtue of a mediating originated power created by Allah in him.
  • Hence, man is not an agent (fa`il), i.e. a maker of his own actions. Ini batil. Yang sahih, fa’il haqiqi terhadap perbuatan2 hamba (af’al al-‘ibad) ialah manusia sendiri setelah diberi qudrat oleh Allah. Dengan itu, manusia bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Sekiranya fa’il haqiqi segala perbuatan hamba adalah Allah, maka manusia tidaklah bersalah atas segala perbuatannya! tidak berhak mendapat pahala dan dosa!

5. Begitu jg takrif iman asha’irah غفر الله لنا ولهم zahirnya menyalahi ijma’ salaf. Iman menurut Asha’irah  hanya tasdiq (percaya dalam hati), manakala amalan dan lafaz dengan lidah tidak termasuk dalam iman. Ini kesesatan irjaa’. Iman menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah adalah gabungan tasdiq, iqrar lidah dan amalan dengan anggota serta mengikuti sunnah.

6. Begitu jg kalam nafsi. kononnya kalam Allah hanyalah kalam dalam diriNYA, lafaz al-Quran adalah lafaz jibril dan Muhammad (majaz), bkn kalam Allah yang haqiqi. konon Allah berkata2 tanpa huruf dan suara. Menurut aqidah ASWJ, Allah berkata dengan huruf dan suara, al-Quran adalah kalamNya yang haqiqi meliputi lafaz dan maknanya.

7. Bid’ah ta’wil mu’tazilah. Ta’wilan asha’irah terhadap Sifat2 Allah spt istiwa’, nuzul, wajh , yad dll diambil dari jahmiyyah mu’tazilah, inna lillah..
Ya, sebahagian mereka tafwidh mutlaq dan ada juga yang ithbat. Mereka merapu2 dalam hal ini berpecah-pecah. Ada yang mewajibkan ta’wil sehingga mengkafirkan org yg tidak menta’wil. Ada yang mengharuskan ta’wil tanpa mengkafirkan. Ada yang mengatakan manhaj asha’irah yang sebenar ialah tafwidh mutlaq.

8. bab awwal wajib, nazar, qasd, ma’rifah dll yg merupakan perbahasan mu’tazilah yg masih kekal dalam asha’irah. ini diperakui oleh tokoh besar asha’irah Abu Ja’far al-Simnani. Menurut ibn furak, al-baqillani dn abu ishaq isfirayini xsah iman, sekiranya tidak mengetahui kaedah2 aqliyah yg mrk susun dan karang. ini dibantah keras oleh al-Ghazali krn menyempitkan seuatu yang mudah. yg sahih awwal wajib bukan nazar aqli atau shakk, tetapi ialah mengucap dua kalimah syahadah. al-Nawawi dan Ibn Hajar juga membantah kenyataan asha’irah ini.

Oleh itu, kembalilah kpd manhaj Nabi, Sahabat, manhaj salaf, manhaj Imam Yang Empat. Semoga mendapat hidayah dan mati di atas Aqidah Sunnah.

 

Murji’ah Kontemporari

Murji’ah kontemporari melihat bahawa tidak ada kekafiran kecuali kekafiran hati, juhud (ingkar) atau istihlal (penghalalan). Jika memenuhi syarat-syarat itu, menurut mereka, barulah tindakan itu menyebabkan kekafiran.

Ketentuan yang sama berlaku untuk masalah penghinaan terhadap Allah Ta’ala, sujud kepada berhala, atau tasyri’ [membuat hukum atau perundang-undangan] di samping syari’at Allah Ta’ala atau memperolok-olok agama Allah Ta’ala.
Menurut mereka, semua tindakan itu bukanlah kekafiran dengan sendirinya, namun ia adalah tanda yang menunjukan bahawa pelakunya meyakini kekafiran. Jadi kekafiran itu adalah keyakinan, pengingkaran atau istihlal (penghalalan). Ini batil.

Menurut al-Quran dan al-Sunnah, Kalimah kufur tetaplah kufur, penuturnya boleh dihukum mati setelah istitabah, atau diserahkan haqiqatnya kpd Allah. Aqidah dalam islam adalah jelas. Agama yang tegas tidak boleh dilonggarkan dan dirosakkan semata2 ingin mengambil hati puak2 tertentu.

Kufur itu berlaku sama ada dengan kata2, atau perbuatan atau hati (i’tiqad).

TAHZIIR.

Para ulama salaf telah menganggap murji’ah sbg sesat.

al-Imam az-Zuhri rahimahullah berkata,”Tidak ada perbuatan bid’ah yang diada-adakan dalam Islam yang lebih bahaya terhadap agama daripada bid’ah ini.” Yakni bid’ah Irja’. (Lihat al-Shari’ah).

Sa’id bin Jubayr rahimahullah berkata, “Murji`ah adalah Yahudinya Ahlul-Qiblat (kaum Muslimin).” Murji’ah lebih buruk dari khawarij kerana irja’ mengajak meninggalkan amal, meremehkan amal.

Abu Ja’far Muhammad bin ‘Ali bin al-Husayn rahimahullah berkata, “Tiada malam dan siang yang lebih menyerupai Yahudi daripada Murji`ah.”

Berkaitan tuduhan irja’ terhadap buku al-Ilmam Sharh Nawaqid al-Islam, dan Masa’il wa  Qawa’id fi Tawhid al-Uluhiyyah oleh ‘Abdul Aziiz al-Rayyis, Shaykh Abdul Aziiz al-Rajihi telah memberikan penjelasan yang memuaskan. pada 21. 8. 1433H.

السائل : يقول أحسن الله إليكم : (أن من وقع في شرك الربوبية أو الألوهية أو الأسماء و الصفات لا يكفر إلا بعد توفر الشروط و انتفاء الموانع).

Penyoal: Ada dakwaan yang mengatakan bhw  sesiapa yang terlibat dalam syirik rububiyyah, uluhiyyah, Asma’ dan Sifat, ia tidak kafir melainkan setelah memenuhi semua syarat dan ternafikan segala halangan. Adakah ini benar?
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . و صلى الله و سلم و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
أما بعد ؛ فإن من وقع في شرك الربوبية أو الألوهية أو الأسماء و الصفات فيه تفصيل : إن كان واضحا ليس فيه إشكال ، فإنه يكفر و لا يحتاج إلى وجود شروط و انتفاء موانع . لأن الشروط موجودة ؛ من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله فهذا يكفر ، نسأل الله السلامة و العافية ، و لا يحتاج إلى أمر آخر .

Shaykh ‘Abdul ‘Aziz b ‘Abdillah al-Rajihi: Sesiapa yang  terlibat dalam syirik rububiyyah, uluhiyyah, Asma’ dan Sifat, ada perincian dalam perkara ini. Sekiranya perkara itu sudah jelas tiada kekeliruan, maka ia kafir tanpa perlu kepada syarat2 dan ternafi halangan2. Syarat2 telah pun ada. Sesiapa yang mencaci Allah, mencaci Rasul, mempersendakan Allah, kitabNYA atau RasulNya, maka ia menjadi kafir.
أما إذا كان في مسألة خفية ، هذا الذي تكلم به أو هذا الذي أنكره إذا كان في مسألة دقيقة خفية و مثلُه يجهل ذلك . فهذا لا يُكفّر حتى يُعرّف و تقوم عليه الحجة ، فإذا أصرّ بعد ذلك فإنه يكفّر .نعم .

Adapun dalam masalah yang tersembunyi (rumit), orang yang mengatakannya atau mengingkarinya dan orang itu jahil terhadapnya, maka dia tidak dikafirkan sehinggalah dijelaskan dan tegak ke atasnya hujah. Sekiranya ia tetap berdegil maka ia kafir, na’am.

Bid’ah Irja’ dan Murji’ah

Bid’ah kesesatan Irja’ ialah kepercayaan bahawa iman cukup hanya dengan ma’rifat (mengenal) atau tasdiq (percaya dalam hati), amal tidak termasuk dalam iman. What is irjaa’?  The reality of irjaa’ is to separate the actions from eeman.

Sesiapa yang inkar di lisan maka hal tersebut tidak menjadikannya kafir kerana ilmu dan ma’rifat tidak lenyap kerana ingkar, dan keimanan tidak berkurang dan semua hamba semuanya sama dalam keimanannya, serta iman dan kufur hanya dalam hati tidak dalam perbuatan. Maqalaat Islamiyyin (1/312)].

Di sisi murji’ah, tiada syirik, tiada bid’ah dan tiada nifaq. Amal dan sunnah bukan termasuk iman. Ini termasuk sebesar2 bahaya dan kesesatan yang membuatkan seseorang terkeluar dari aqidah ahl al-sunnah, mjd sesat dan kafir. Pelampau murjiah mengatakan dosa2 besar tidak memudaratkan iman, iman seseorang sama sahaja dengan iman Jibril, Mikail, Nabi SAW dan Abu Bakr!

Ada juga murji’ah yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan lafaz lidah sahaja seperti puak karramiyyah, ini juga sangat batil. Ini liberal dan nifaq akbar! Sekiranya iman hanya sekadar lafaz lidah, maka semua munafiqin adalah mu’min muslim, ini batil tanpa syakk.

Sekiranya iman hanya sekadar percaya dalam hati, maka iblis, syaitan, dajjal, firaun, haman, qarun, namrud, abu jahl, abu lahab, abu talib serta musyrikin quraysh juga adalah beriman. Ini jelas mungkar dan sesat. Ini batil.

Dalam Islam dan sunnah, iman ialah haqiqah murakkabah iaitu gabungan aqidah, amal, qawl dengan lisan dan mengikuti sunnah. al imaan is statements of the tongue, the beliefs of the heart, and actions of the limbs.. Ini sabit dalam al-Qur’an , al-Hadith dan Ijma’.!! menyalahinya adalah kesesatan dan kekufuran.

Ada juga ulama fiqh dan hadith yg ‘dituduh’ terlibat dengan fahaman irja’ spt Hammad ibn Abi Sulayman, Abu Hanifah, Abu Mu’awiyah al-darir al-hafiz dll. Disebut murji’atul fuqaha’. Mrk mengatakan iman hanyalah i’tiqad dalam hati dan lafaz dengan lidah, iman tidak bertambah dan berkurang. Irjaa’ mrk hanyalah dari segi lafaz bukan aqidah. Kemudian kesesatan irja’ ini diikuti oleh golongan asha’irah dan maturdiyyah, sangat menyedihkan.

Imam Nawawi menyanggah Asha’irah

Ulama hadith dalam kalangan Shafi’iyyah bukanlah boleh digolongkan dalam Asha’irah Mu’tazilah Ahli Kalam. Imam Nawawi (rahimahullah) tidak menulis sebarang buku kalam. Beliau faqih mujtahid yang menyibukkan diri dengan fiqh dan hadith serta ibadah.

Selain menyanggah pemikiran asha’irah dalam bab awwal wajib, ma’rifat Allah dan masdar talaqqi, Imam nawawi juga menjauhi pemikiran asha’irah dalam bab iman dan taqdir. beliau menjalani manhaj Ahli hadith dan Sunnah , di mana jumhur asha’irah dalam bab ini mengikuti murji’ah, mu’tazilah jabariyyah.

al-Ghazali, al-Nawawi dan Ibn Hajar mengkritik banyak pemikiran asha’irah dan falsafah sifat 20 mereka. Adakah ghazali dan nawawi kafir murtad?

Puak bodoh zanadiqah mengatakan sesiapa yang mempelajari ilmu kalam dan menolak huraian sifat 20 maka ia murtad. Sesiapa yang menolak asha’irah maturidiyyah , maka ia murtad. Inilah contoh pemikiran paling dangkal dan bebal.
ويجب التنبه إلى أن المشتغلين بالحديثِ من الشافعية لا يَصدق عليهم أنهم أشاعرة، فمن الظلمِ البين أن يُقال عن الإمام النووي إنه من الأشاعرة، فكلامه في مسائل الإيمان والقدر يوافق مذهب أهل الحديث ولا يمتُّ إلى مذهب الأشعرية بصلة، نعم وقعت له أغلاط في تأويل بعض الصفات – والله يغفر له – فمن ذا الذي يعرى من الغلط ؟
Kesilapan beliau dalam menta’wil beberapa Sifat tidak menjadikan beliau asha’irah jahmiyyah.
وتقليد هؤلاء العلماء لبعض من تقدمهم من أهل التأويل لا يجعلنا ننتقص أو نحط من قدرهم، أو نترك الاستفادة من كتبهم، بل نترحم عليهم، ونستغفر لهم، وندعو لهم ، ونستفيد من كتبهم، ولا نتبع أخطاءهم ونبتعد عن التعصب لهم.

Post Navigation