Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “August 22, 2016”

Kewajipan Menghancurkan Buku2 Sesat

Kewajipan Menghancurkan Buku2 Sesat.
__________________________________.

Al-Imam Ibnul Qayyim telah memfatwakan kewajipan membakar dan menghancurkan buku-buku ahli bid’ah dan sesat, dan menegaskan bahawa orang yang melakukan hal itu tidak menanggung ganti rugi, Ibn Qayyim rahimahullahu berkata :” Demikian juga tidak ada ganti rugi kerana membakar dan menghancurkan buku-buku yang menyesatkan.”

Al Marruzi berkata kepada Imam Ahmad, “Saya meminjam buku yang banyak berisi hal-hal yang buruk, menurut pendapat tuan, apakah (lebih baik) saya hancurkan atau saya bakar ?

Al-Imam Ahmad menjawab, “Ya, Nabi salallahu alaihi wa sallam pernah melihat buku ditangan ‘Umar yang ia salin dari Taurat dan ia terkagum-kagum dengan persamaan Taurat dengan Al-Qur’an, maka berubahlah raut muka Nabi salallahu alaihi wa sallam sehingga pergilah Umar ke tungku api lalu melemparkannya ke dalam tungku api.”

Maka bagaimanakah seandainya Nabi salallahu alaihi wa sallam melihat buku-buku yang ditulis untuk menentang al-Qur’an dan Sunnah ?!, Allah-lah tempat memohon pertolongan. Sedangkan Nabi salallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan orang yang menulis dari baginda selain Al Qur’an hendaklah ia hapus, kemudian baginda salallahu alaihi wa sallam membolehkan menulis As-Sunnah, dan tidak ada izin untuk selain itu.

Setiap buku yang mengandungi hal-hal yang menyelisihi Sunnah tidaklah diizinkan, bahkan diizinkan untuk membakar dan menghancurkannya. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi umat ini daripada buku-buku sesat itu.

Buku2 aqidah ilmu kalam sesat.
*************************
1.Aqidah Najin Zayn al-`Abidin bin Muhammad Al-Fatani.
2.Faridatul Fara’id karangan kazzab zindiq Ahmad fatani
3.Misbah Munir, tulisan Abdul Aziz bin Ismail Al Fatani yang bermukim di kampung Paloh Bunit Payung Kota Bharu Kelantan
4.bakuratul Amani oleh ismail fatani
5.kifayatul awamm
6.Ummul Barahin (Aqidah Sughra oleh Sanusi kazzab) terj Qadir Fatani.
7.Hidayatus salikin, (diharamkan oleh Jakim).
8.Minhaj al-Abidin penuh dengan falsafah kebatinan dan kerahiban hindu budha.
9.Durrah Nasihin penuh hadith palsu
10.Tanbih Ghafilin , penuh hadith palsu
11.Kanzul Minan Syarah Hikam Abi Madyan
12.Hikam Ibn ‘Ata’, buku yg bagus tetapi ada unsur wahdatul wujud dan kerahiban dll

Post Navigation