Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Wajib Menjauhi Kesesatan dan Kebodohan.

Asy-Syaikh Hammud at-Tuwaijiri (rahimahullah).

Soalan: “Bolehkah saya menasihati seseorang untuk ikut khuruj dengan orang-orang tabligh di dalam negeri ini (Saudi) atau di luar?”.

Maka saya jawab, “Saya menasihati penanya dan lain2 yang ingin agamanya selamat dari noda-noda kesyirikan, ghuluww, bid’ah dan khurafat agar jangan bergabung dengan orang-orang Tabligh dan jangan ikut khuruj bersama mereka, sama ada di Saudi atau di luar Saudi.
Ini kerana hukum yang paling ringan terhadap orang tabligh adalah; Mereka itu ahlul bid’ah, sesat dan bodoh dalam agama mereka serta pengamalannya. Maka orang-orang yang seperti ini keadaannya, tidak diragukan lagi bahawa menjauhi mereka adalah sikap yang selamat.

Sungguh sangat indah apa yang dikatakan seorang penyair,

Janganlah engkau berteman dengan teman yang bodoh.

Hati-hatilah engkau darinya.

Betapa banyak orang bodoh yang merusak seorang yang baik ketika berteman dengannya”.

[Al-Qawl al-Baligh, asy-Syaikh Hammud at-Tuwaijiri, halaman 30].

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: