Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bid’ah Irja’ dan Murji’ah

Bid’ah kesesatan Irja’ ialah kepercayaan bahawa iman cukup hanya dengan ma’rifat (mengenal) atau tasdiq (percaya dalam hati), amal tidak termasuk dalam iman. What is irjaa’?  The reality of irjaa’ is to separate the actions from eeman.

Sesiapa yang inkar di lisan maka hal tersebut tidak menjadikannya kafir kerana ilmu dan ma’rifat tidak lenyap kerana ingkar, dan keimanan tidak berkurang dan semua hamba semuanya sama dalam keimanannya, serta iman dan kufur hanya dalam hati tidak dalam perbuatan. Maqalaat Islamiyyin (1/312)].

Di sisi murji’ah, tiada syirik, tiada bid’ah dan tiada nifaq. Amal dan sunnah bukan termasuk iman. Ini termasuk sebesar2 bahaya dan kesesatan yang membuatkan seseorang terkeluar dari aqidah ahl al-sunnah, mjd sesat dan kafir. Pelampau murjiah mengatakan dosa2 besar tidak memudaratkan iman, iman seseorang sama sahaja dengan iman Jibril, Mikail, Nabi SAW dan Abu Bakr!

Ada juga murji’ah yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan lafaz lidah sahaja seperti puak karramiyyah, ini juga sangat batil. Ini liberal dan nifaq akbar! Sekiranya iman hanya sekadar lafaz lidah, maka semua munafiqin adalah mu’min muslim, ini batil tanpa syakk.

Sekiranya iman hanya sekadar percaya dalam hati, maka iblis, syaitan, dajjal, firaun, haman, qarun, namrud, abu jahl, abu lahab, abu talib serta musyrikin quraysh juga adalah beriman. Ini jelas mungkar dan sesat. Ini batil.

Dalam Islam dan sunnah, iman ialah haqiqah murakkabah iaitu gabungan aqidah, amal, qawl dengan lisan dan mengikuti sunnah. al imaan is statements of the tongue, the beliefs of the heart, and actions of the limbs.. Ini sabit dalam al-Qur’an , al-Hadith dan Ijma’.!! menyalahinya adalah kesesatan dan kekufuran.

Ada juga ulama fiqh dan hadith yg ‘dituduh’ terlibat dengan fahaman irja’ spt Hammad ibn Abi Sulayman, Abu Hanifah, Abu Mu’awiyah al-darir al-hafiz dll. Disebut murji’atul fuqaha’. Mrk mengatakan iman hanyalah i’tiqad dalam hati dan lafaz dengan lidah, iman tidak bertambah dan berkurang. Irjaa’ mrk hanyalah dari segi lafaz bukan aqidah. Kemudian kesesatan irja’ ini diikuti oleh golongan asha’irah dan maturdiyyah, sangat menyedihkan.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: