Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Ibn Kullab dan al-Ash’ari

Nama penuh Ibn Kullab ialah Abu Muhammad ‘Abdullah b. Sa’id b. Muhammad b. Kullab al-Qattan al-Tamimi al-Basri. Pengikut2nya dinamakan kullabiyyah.

al-Zahabi dalam Siyar tidak menggelarkan ibn kullab dengan sebarang pujian spt tokoh2 lain, hanya dgn gelaran ra’sul mutakallimin.

Berkata al Imam az Zahabi dalam Siyar A’lamin Nubala’ (11/175),
( والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة ، بل هو في مناظريهم ) اهـ.
“Lelaki ini (Ibnu Kullab) adalah ahli ilmu kalam yang paling dekat dengan sunnah…”. Antara jasanya ialah mendebat jahmiyyah dan mu’tazilah. Ibn Kullab ihbat sifat. Beliau ithbat sifat uluww Allah atas segala makhlukNYA yg dimaklumi secara fitrah dan akal seperti dalam nass.Dalam masa yang sama Ibn Kullab juga menyetujui beberapa pemikiran mu’tazilah.
Dikatakan Ibn Kullab mengambil falsafah dari seorang paderi di gereja.

Syaikh Syuaib al Arna’ut mengulas ucapan adz Dzahabi ini dengan berkata :
( كان إمام أهل السنة في عصره ، وإليه مرجعها ، وقد وصفه إمام الحرمين في كتابه ” الإرشاد ” بأنه من أصحابنا ) اهـ.
“Ibnu Kullab adalah imam dan rujukan ahlus sunnah di masanya.”
Saya (admin) berkata, ini tidak sahih kerana rujukan sunnah zamannya ialah al-Imam Ahmad b Hanbal dan lain2 imam hadith.
Berkata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya yang masyhur (h. 853) :
( إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري . . . . وكان على رأي عبدالله بن سعيد بن كلاّب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة ) اهـ.
“…hinggalah muncul Syaikh Abul Hasan al Asy’ari … dan dia mengikuti pendapat ‘Abdullah bin Sa’id bin Kullab, Abul ‘Abbas al-Qalanisi dan al Harith al Muhasibi dari pengikut salaf yang menempuh jalan sunnah”. Ibn Kullab berkata, “al-Quran qa’im biz zat bila qudrah wala mashi’ah.” Ini melanggar ijma’ salaf !
Bid’ah kalam nafsiyy diambil oleh al-Ash’ari dari Ibn Kullab.

al-Imam Ahmad telah memberi pringatan agar menjauhi ibn kullab dan pengikut2nya. Abu Tahir al-Silafi mengatakan bhw pengikut2 ibn kullab adalah kilab…

Bid’ah2 Ibn Kullab.

al-Jubba’i.

Ulama Yang mengkritik pemikiran Ibn Kullab dan Ash’ari.

al-Imam Ahmad b Hanbal

al-Hafiz Abu tahir al-Silafi

ibn tahir almaqdisi

ibn khuzaymah

imam muhd b ishaq as-sarraj

abu hamid al-harawi al shafiei

abu ali ar-rifa’

Ibn Shaqila al-Hanbali

ibn mandah

abu sa’d al-malini

muhd b husayn al sulami

abu said al taliqani

al-Imam Abu al-Abbas Ahmad b ‘Amr ibn Surayd al-Baghdadi al-Shafiei, mujaddid kurun ke 3.

 

 

 

 

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: