Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Asha’irah mutaqaddimin vs asha’irah muta’akhkhirin

1. Asha’irah terawal lebih dekat kepada sunnah, berusaha mengkritik jahmiyyah dan mu’tazilah, rawafidh, qaramitah, batiniyyah dll. ashairah mutakhir jauh dari sunnah dan hadith, lebih dekat kpd jahmiyyah, mu’tazilah dan falasifah. Bahkan ada yg mjd spt mu’tazilah tulen.

2. Asha’irah mutaqaddimin ithbat sifat2 zatiyyah khasnya asha’irah iraq, asha’irah khurasan lbh cenderung kpd ta’wil al-sifat.

Taubat Tokoh2 Asha’irah.

Di akhir hayat, mrk kembali kpd aqidah salaf, antaranya ialah
al-Juwayni
al-Ghazali
al-Fakhrurrazi.

Perbezaan antara Tafwidh Salaf dan Asha’irah.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: