Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Ujian Fiqh Kontem

S

بسم الله الرحمن الرحيم
Ujian Fiqh Kontem (10 markah).
Sila salin soalan pen hitam, dan dengan menggunakan jwb pen biru. Jawab dalam masa 20 minit shj.
1. Sebutkan 3 dalil keharusan perniagaan online. (3 markah)
2. Sebutkan 3 kesilapan ta’min tijari (insuran konvensional) menurut timbangan syari’ah. (3 markah)
3. Sebutkan 4 hujah Sarjana Syariah kontemporari dalam mengiktiraf wang kertas sebagai alat perantaraan yang sah, item ribawi dan mempunyai ‘illah al-thamaniyyah. (4 markah)
4. Sebutkan 2 kesalahan al bay’ bi thaman aajil
( البيع بثمن آجل)
kontemporari di Malaysia. (2 markah).
5. Ulama Syariah silam dan kontemporari telah menggariskan syarat-syarat keharusan bay’ al tawarruq. Sebutkan 3 kesilapan tawarruq di bank-bank menurut neraca syariah.( 6 markah)
6. Rekod dan penulisan dlm bisness online mestilah mustabinah dan marsumah. Apakah maksud syarat tersebut.( 2 mrkh)
7. Apakah takrif insurans? 2m
-SOALAN TAMAT-

Ujian Fiqh Kontemporari. (10 markah).
Sila salin soalan dan jawapan dalam kertas jawapan anda.
1. Ulama Syariah silam dan kontemporari telah menggariskan syarat-syarat keharusan bay’ al tawarruq. Sebutkan 3 kesilapan tawarruq di bank-bank menurut neraca syariah.( 6 markah)
2. Apakah perbezaan antara al murabahah lil aamir bi al shira’ dengan bay’ al taqsit. (2 markah)

3. Sebutkan 2 kesalahan al bay’ bi thaman aajil
( البيع بثمن آجل) kontemporari di Malaysia. (2 markah)

4. Saliha ingin menunaikan umrah dan ingin mempraktikkan sunnah sapuan atas stokin ketika wudhu’. Sebutkan 3 dalil keharusan menyapu atas stokin. (3 markah).
5. Kenduri arwah dilarang dalam sunnah, ijma’ sahabat, ijma’ 4 mazhab, akal dan fitrah. Sebutkan  hadith Jabir berkaitan perkara tersebut. (1 markah).
6. Sebutkan 3 dalil keharusan perniagaan online. (3 markah)
7. Sebutkan 3 kesilapan ta’min tijari (insuran perniagaan termasuk takaful) menurut timbangan syari’ah. (3 markah)

-SOALAN TAMAT-

 

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: