Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Syarat Keharusan Aqad Ijarah Berakhir Pemilikan

Majma’ al-Fiqh al-Islami (Majlis Fatwa Sedunia) meletak 6 syarat keharusan ‘aqd al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Iaitu :-
1. Terdapat dua aqad yang berasingan, dalam dua waktu yang berbeza. Aqad ijarah terlebih dahulu kemudian aqad bay’. Atau wujud wa’d (janji) untuk tamlik (serah milik) di hujung tempoh ijarah.
2. Ijarah benar-benar berlaku, bukan sekadar menutup jual beli.
3. Jaminan (daman) barang sewaan ke atra pemberi sewa (mu’ajjir), bukan ke atas penyewa (musta’jir). Oleh itu sebarang kerosakan yang bukan disebabkan oleh penyewa ditanggung oleh mu’ajjir.
4. Sekiranya aqad itu mengandungi insuran terhadap barang sewaan, wajib menggunakan ta’min ta’awuni (insuran kerjasama) bukan ta’min tijari, mesti ditanggung oleh pemilik yang menyewakannya, bukan ditanggung oleh penyewa.
5. Aqad ini wajib menepati semua hukum aqad ijarah biasa, dan menepati hokum-hukum bay’ ketika sudah dipindah milik.
6. Maintenance baikpulih yang non operasi atau perbelanjaan penyelenggaraan bukan operasi adalah ke atas pemilik iaitu pemberi sewa bukan atas penyewa sepanjang tempoh ijarah.

******************************************

Sekiranya kedua-dua aqad ditandatangani dalam masa yang sama, yakni barang sewaan disewakan kepada anda, dalam masa yang sama kamu memiliknya, ini tidak harus kerana menyalahi hokum-hakam ijarah dan tamalluk.
Sekiranya aqad bay’ berlaku selepas tamat tempoh sewaan maka ini harus selagi memenuhi syarat-syarat di atas.

dalam kes pembelian kereta, insurans mesti dibayar oleh bank sebenarnya, wajib.

kerosakan yang bukan disebabkan kecuaian penyewa mesti dibiayai oleh bank

perbelanjaan dan keseelamatan enjin, cermin, ekon, lampu ke atas bank

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة “.
وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر.

Benar. Ulama kontemporari berbeza pendapat dalam aqad ini.

Majlis Fatwa Ulama Besar Saudi.

Majlis Hay’at Kibar al-Ulama’ al-Sa’udiyyah menghukumkan ‘Aqd al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai tidak harus kerana beberapa sebab.

Pertama, kerana mengumpul dua aqad dalam satu barang.

Kedua, Bayaran bulanan secara upah, tetapi penjual boleh mengambil barang itu semula kerana dianggap sebagai barang sewaan tanpa memulangkan kembali bayaran-bayaran lepas yang telah dibayar penyewa.

Ketiga, merosakkan golongan faqir dengan menekan mereka meminjam yakni berlaku timbunan hutang sehingga menjadi muflis. ‘Abd al-‘Aziz Alu al-Shaykh, Salih al-Luhaydan, Salih al-Fawzan, al-‘Uthaymin dan Bakr Abu Zayd.

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: