Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Solat Munafiq

Kaki masjid juga perlu muhasabah.
قال الخلال في السنَّة (4/119) رقم [ 1308] حدثنا أبو عبدالله قال ثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبدالله بن عمرو قال (( يأتي على الناَّاس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشَّام ، ويأتي على النَّاس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن )) ”
al-Hafiz al-Khallal berkata, dalam al-Sunnah, berkata kepada kami Abu ‘Abdillah (Ahmad ibn Hanbal), (beliau berkata) berkata kepada kami Waki’, dari Sufyan (al-Thawri), dari al-A’mash, dari Khaythamah, dari ‘Abdullah ibn ‘Amr r.a. berkata,
“Akan datang satu masa, manusia berkumpul (bersolat) di masjid tapi tiada pun yang mukmin.” sahih mawquf.

Berkata shurrah, yakni tiada yang sahih dan sempurna iman, kerana banyaknya sifat-sifat nifaq seperti tidak amanah, menipu, mungkir janji, mengajak kepada bid’ah, bakhil, menentang hadith al-Sifat, melampau batas dalam berkelahi dll.

Oleh itu tidak perlu bangga, megah dan ujub walau ia tablighi kaki masjid.
-apa maknanya serban jubah tapi maki dan pukul ulama contohnya?
-solat masjid tapi memukul orang dalam masjid
-solat masjid tetapi mengikuti ajaran sesat, tariqat sesat, syiah, jahmiyyah atau sufi zindiiq gila

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: