Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 28, 2015”

Salaf dan Salafi

Ahlus Sunnah juga disebut Salafi, Salafiyyun dan Ahli Hadith.

Kemunculan gerakan Salafi Sunni kontemporari mempunyai banyak nilai positif dalam bentuk usaha keras mereka menghidupkan sunnah, memerangi syirik dan bid’ah, menekankan rujukan kepada para ulama yang keilmuannya diakui oleh umat Muslimin.

Secara sederhana, salafi bermaksud orang-orang Islam zaman kini yang mengikuti generasi Salaf. Salaf yang dimaksudkan ialah adalah tiga generasi islam permulaan (generasi Rasulullah saw dan para sahabat ra, generasi Tabi’in dan generasi Tabi’ut Tabi’in) itulah yang kerap disebut As-Salafus Salih, iaitu para golongan muslimin terdahulu dahulu yang salih. Istilah Salafi merujuk kepada seseorang muslim sunni yang mengikuti ajaran Salafus Shalih ra. Adapun bentuk jamak (plural) dari Salafi ialah Salafiyyun atau Salafiyyin.

Sekiranya kita jujur, sebenarnya majoriti umat hari ini, mereka berfahaman Salafi. Ini kerana, mereka yang mengikuti jejak Salafus Shalih, iaitu Rasulullah, para sahabat, para tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Mereka mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh generasi terbaik dalam sejarah Islam.

Fakta
1. Ahlus sunnah sebenar ialah salafiyyun yang menyambung aqidah dan ajaran salaf. Mereka beraliran ahlussunnah salafiyyah.
2. Salafiyyah lebih tepat dan lebih baik dari aliran Asha’irah.
3. Buku2 karangan Ulama Salaf dan Ulama Salafi lebih kemas, jelas dan penuh dengan dalil2 al-Quran dan al-Hadith, berbanding ilmu kalam golongan asha’irah mutakhir.

Salafi Haqiqi adalah yang seperti digambarkan oleh Allah SWT , “…bersikap tegas kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka (sesama mukmin)…” (QS AL-Fath: 29).

Terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan sifat-sifat para sahabat r.a. (salaf), maka dalam diri para as-Salafus Salih memiliki sifat-sifat mulia seperti ini:

 1. Beraqidah lurus, beribadah kepada Allah, dengan tidak menjadikan bagi-Nya sekutu dalam bentuk apapun.
 2. Mengimami Rasulullah Saw, membenarkan ajarannya, memuliakan Syari’atnya, membela kemuliannya, serta berjalan di atas cahaya petunjuknya.
 3. Sebagai natijah tauhid ialah munculnya Al Wala’ wa al-Bara’, iaitu menetapkan Wala’ (Kesetiaan) kepada orang-orang yang beriman, dan menetapkan Bara’ (berlepas diri atau anti kesetiaan) kepada orang-orang kafir.
 4. Mengerjakan salat (berjamaah bagi laki-laki dewasa), menunaikan zakat, menginfakkan sebahagian rezeki ketika lapang mahupun sempit.
 5. Sikap iithar, yang mendahulukan saudara mukmin, meskipun diri sendiri kukurangan dan sangat memerlukan.
 6. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain, ibarat pohon kurma yang selalu mengeluarkan buah di setiap musim.
 7. Sentiasa menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk (menunaikan amar makruf dan nahi munkar).
 8. Berakhlak mulia, menjauhi kesia-siaan, memelihara kehormatan diri, menunai amanah dan janji-janji. Menahan amarah, memaafkan manusia, serta tidak melayan perkataan orang-orang jahil.
 9. Sentiasa berzikir mengingati Allah pada waktu pagi dan petang, tidak lalai dari berzikir kerana kesibukan perdagangan, jual beli, pekerjaan dll.
 10. Menunaikan hak-hak persaudaraan (ukhuwwah), tidak menghina, tidak mencela, tidak memanggil dengan gelaran buruk, menghindari prasangka buruk, tidak tajassus (mencari-cari kesalahan), tidak ghibah (mengumpat) dan namimah.
 11. Hatinya lembut untuk sentiasa bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa, dan sangat cepat berhenti dari perbuatan keji.
 12. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, serta tidak melemah atau lesu menghadapi segala risiko jihad di jalan Allah.

– Lihat http://www.arrahmah.com.

 

Post Navigation