Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Faridatul Fara’id – Jahmiyyah aritotle tulen

Buku Faridatul Faraid ialah sebuah buku ilmu kalam sesat yang diterbitkan di Malaysia. Buku ini sangat taksub dengan istilah2 falsafah yunani dan greek spt lafaz tahayyuz, makan (tempat), jihah, jis, aradh, jawhar, qadim, hadith, tanjiz, shay’ atau ghayr shay’ dll. Ia ditulis oleh Ahmad Al-Fathani dan diterbitkan oleh Khazanah Fathaniyah dalam Bahasa Melayu .

Buku sesat ini dianggap buku asha’irah melayu. menggunakan lafaz2 greek yunani yang diterjemah ke dalam bahasa Arab.
suluhi qadim, tanjizi hadith, jism, aradh, jawhar, al-fard dll. Pelik2 lagi membodohkan pembacanya.

“Faridatul Faraid” pernah diringkaskan dan pernah disyarahkan. Yang diringkaskan di namakan “Pati Faridatul Faraid” yang di usahakan oleh Nik Abdullah al-Jambu Fathani.
Syarahnya diberi judul “Umdah Talibil Mujtahid bi Syarhi Faridah al-Faraid” diselesaikan tahun 1380 H/1960 M yang diusahakan oleh salah seo­rang tokoh Patani iaitu Abdullah bin Hj. Ibrahim bin Abdul Karim al-Fathani

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: