Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Fiqh Kontemporari

Ujian Fiqh Kontem
Arahan : Jawab dengan tulisan tangan.
1. Berapa harikah tempoh sapuan atas stokin ketika bermukim dan bermusafir? (Langkau 2-3 baris)
2. Sebutkan 5 langkah sapuan atas stokin ketika berwudhu’.

cth: waktu subuh berwudhu’, kemudian solat dengan berstokin,

3. Sebutkan tiga dalil pengharaman kenduri arwah.
4. Sesetengah golongan menolak kewujudan ijtihad dan mujtahid pada zaman kini. Berikan 6 hujah anda utk membantah pandangan tersebut.

5. Takrifkan ijtihad intiqa’i serta berikan contoh.

6. Kesepakatan Ulama Shari’ah Malaysia dan Ulama al Azhar adalah hujjah dan ijma’ mu’tabar. Betul atau salah. Berikan alasan anda.
7. Sebutkan 5 hujah al Imam Abu Hanifah yang mengharuskan wanita merdeka balighah menikahkan dirinya sendiri.

8. Siapakah ulama yang mengharuskan dan mengharamkan pembedahan kosmetik buang lemak? Apa hukum shaft ad-duhun (sedut lemak) tanpa pembedahan?

9. Sebutkan 3 pendapat ulama tentang Nikah Mis-yar.
10. Sebutkan 4 perbezaan nikah mis-yar dengan nikah mut’ah.
11. Sebutkan perbezaan antara fatwa dan ijtihad.
12. Bezakan antara taqlid buta dan ittiba’.
13. Siapakah ulama yang mengharamkan tifl al anbub (bayi tabung uji) dan sebutkan hujah-hujah mereka.
14. Apakah hukum istinsakh bashari (pengklonan manusia)? Sebutkan 4 hujah ulama.
15. Huraikan 2 pendapat Ulama Ahl al Sunnah wa al Jama’ah tentang nikah mut’ah.
16. Sebutkan khilaf ulama tentang nikah sirr .
17. Poligami boleh menjadi harus, sunat dan wajib. Huraikan hujah-hujah para ulama syariah tentangnya.

18. Apakah perbezaan personal loan dengan bay’ at tawarruq di bank-bank konvensional?
19. Apakah takrif bay’ tawarruq dan langkah-langkah perlaksanaannya?
20. Haydar dan Siti telah nikah hanafi. Sebutkan 3 penyelesaiannya menurut ijtihad ulama mujtahidun.

21. Datangkan 5 hujah anda untuk membantah ijtihad Abu Hanifah dalam bab wanita harus menikahkan dirinya sendiri.

22. Apakah perbezaan antara Ta’jir Bay’i dengan al-Ta’jir thumma al-Bay’?

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: