Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Fiqh Kontemporari dan Usul al-Fiqh

Ujian
1. Sebutkan 4 dalil pengharaman kenduri arwah dari hadith, ijma’ sahabah dan ijma’ 4 mazhab dan lain-lain.
2. Sebut 3 dalil keharusan menyapu air di atas stokin ketika wudhu’.
3. Apakah maksud al asl fi al ibadah at tahrim? Berikan satu contoh
4. Apakah dalil ulama yang mengharuskan qasar ketika musafir 18 km ke atas?
5. Sebutkan nama para ulama yg mgharamkan tabung uji dan hujah2 mrk
abidannuriyy:
6. Jumhur mengharamkan jual beli emas secara online. Sebutkan hukum2 jual beli emas secara online dan dalil2 mrk

7. Apakah hukum menyebarkan hadith palsu dalam fiqh dan undang2 jenayah islam
8. Sebutkan 5 kesesatan ahbash kontemporari

8. Sebutkan 5 kesesatan ahbash kontemporari

9. Asha’irah ialah kelompok muslimin aliran ilmu kalam falsafah aqliyyah greek yunani yang banyak menggunakan akal dan logik dalam aqidah. Sebutkan 5 kesilapan pemikiran asha’irah maturidiyyah Kullabiyyah

10. Sebutkan 5 kesesatan syiah

11. Sebutkan 5 keunggulan dan kelebihan ahl sunnah wa al jama’ah as-salafiyyah

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: