Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “November 18, 2015”

Ulama vs Ular

Siapakah ‘Ulama’.
Penulis2 buku arab dan jawi yang menulis ilmu kalam dan falsafah aqliyyah aristotle bukanlah ulama kerana menyeleweng dari manhaj Nabi saw dan sahabat dalam aqidah. Mereka itu secara sedar atau tidak adalah penipu agama, mereka adalah dukhala’.

Ulama sebenar ialah Fuqaha’ Ahli Hadith, yang menerima dan beramal dengan hadith2 sahih dalam aqidah dan syariah. Golongan yang menolak hadith2 sahih sebagai hujah aqidah bukanlah ulama, atau menrima hadith tetapi men’wilkannya dengan ta’wilan jahmiyyah ahl klaam, mrk bkn ulama tetapi mrk itu cicit mu’tazilah kullabiyyah. Bahkan mereka yg sesat itu mengatakan bhw Sahihayn adalah rekaan Yahudi.

Oleh itu yg taksub kepada ilmu kalam asha’irah dan mu’tazilah bukan lah ulaama. apalagi kalau mereka tidak menghafaz al-Quran dan hadith2, dan tidak menguasai bahasa Arab, dan Usul al-Fiqh.
al-Imam al-Hafiz Ibn ‘Abd al-Barr al-Qurtubi berkata,

أهل الكلام أهل بدع وليسوا من أهل العلم

قال ابن عبد البر المالكي : “أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم”
__________
جامع بيان العلم وفضله (2/95).
“Ulama Fiqh dan Hadith telah ijma’ dari serata negara Islam, bahawa Ahli Kalam (mu’tazilah asha’irah kullabiyyah maturidiyyah) adalah ahli bid’ah dan kesesatan. Mereka tidak dianggap sebagai ulama menurut semua Ulama di serata negara Islam.

Ulama sebenar ialah Ahlul Athar (Ahl al-Hadith) bertafaqquh dalam ilmu hadith. Mereka berbeza2 dari segi kemantapan, kemampuan membezakan darjat hadith, keitimewaan dan kefahaman.” Ibn ‘Abil Barr, Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadlih, jld 2, ms 95.

Bukan Ulama’.

Ulama salaf telah ijma’ bahawa orang yang tidak mempelajari hadith dan tidak tahu membezakan antara hadith sahih dan daif bukanlah ulama. Bahkan itu sifat orang jahil mubtadi’.

Apalagi golongan yang suka mencipta bid’ah dan mempertahankan bid’ah2! Selain tidak mempunyai kelayakan akademik (‘ilmiyyah) yang jelas dan bukti keilmuan yang meyakinkan.

  • ada yang membaca 2-3 hadith selebihnya hanya bergendang berqasidah. ini bukan ulama!
  • ada yang mengarut merepek mengatakan qiyamat berlaku pada 2013, Nabi Adam turun atas Gunung Jerai, mendakwa Nabi saw datang kepadanya secara yaqazah. Ini bukan ulama tetapi manusia bebal.
  • ada yang memprtahana upacara jahiliyyah kenduri arwah dan hawl, menyokong ahbash sesat, muktazilah syiah, khawarij. memfitnah para imam, menyebar hadith2 palsu spt hadith musafahah diajmin syurga dll
  • ada yang suka membawa cerita2 dongeng dan khurafat, demi Allah mereka bukanlah ulama!
  • ada yang suka mencasi, qazf, menyesatkan dan mengkafirkan sesuka hati dengan kejahilan dan hawanafsu.
  • pencipta hadith palsu, penyebar hadith palsu bukan ulama tetapi kafir. Ini penyakit golongan tareqat dan pondok2 sesat.
  • ramai yang tidak habis belajar lalu memakai nama Tokguru membuka pondok jahmiyyah, tahfiz dan darul hadith kononnya. sedangkan duit derma orang ramai habis disapu, menipu masyarakat. Jahil, penipu dan jahat, makan haram, adakah itu ulama?
  • Bani Tamim dikatakan : tanah melayu , memfatwakan harus kenduri arwah , zikir menari dll

Post Navigation