Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “November 12, 2015”

Kahwin Muda yang diabaikan Umat

Zawaj Mubakkir.

Zawaj mubakkir atau ‘kahwin muda’ adalah Sunnah para Nabi dan salafussalih. Para salaf menikahkan anak2 perempuan mereka sebelum baligh kepada lelaki2 salih. Umat Islam telah menyalahi salaf dalam perkara ini. Sedangkan Nikah Muda sabit dalam al-Quran, al-Hadith, al-Ijma’ dan maslahah.

1.Dalil al-Quran. Antara dalil al-Quran ialah ;
Firman Allah
وَالْلآئِي يَئَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتِهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْلآئِي لِمْ يَحِضْنَ[الطلاق:]
“Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid dari isteri-isteri kamu – sekiranya kamu ragu, – maka ‘iddah mereka adalah 3 bulan begitu juga ‘iddah bagi perempuan –perempuan yang belum haid…” al-Talaq: ayat 4.
Allah menjadikan bagi perempuan yang belum haid iaitu isteri2 kecil berlaku ke atas mereka hukum nikah, talaq dan ‘iddah. Ini tidak berlaku melainkan dengan adanya perkahwinan .

Firman Allah,
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ[النساء:3]
Berkata ‘Aishah radhiyallahu ‘anha, “Wahai anak kakakku (‘Urwah ibn Zubayr), ini adalah tentang yatimah yang di bawah jagaan penjaganya. Ia suka kepada nya kerana hartanya dan kecantikannya. Lalu ia mahu menikahi anak yatim itu tanpa memberikan maharnya, lalu mereka dilrang berbuat demikian melaikn mereka mestilah memberi mahar yang paling tinggi seperti wanita-wanita lain yang ia kahwini.” Muttafaq ‘alayh. .

Ini menunjukkan disyariatkan mengahwini perempuan yang belum baligh, kerana setelah balighah, perempuan tidak lagi disebut yatim.

Firman Allah,
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الْلآتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء: 127 ].
Dan mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hak dan kewajipan) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: “Allah akan memberi keterangan (fatwa) kepada kamu mengenai mereka dan juga (ada difatwakan dalam) apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam Kitab (Al-Quran) ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka;…” (al-Nisa’: ayat 127)

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. متفق عليه
Aishah r.a. ibu orang-orang beriman berkata, “Ini ialah tentang yatimah yang di bawah jagaan penjaganya. Dia tidak mahu mengahwininya dan tidak mahu menikahkannya kepada lelaki lain.dia mengambil harta yatimah itu menjadi hartanya. Lalu Allah melarang mereka dari berbuat demikian.” Sahih. Muttafaq ‘alayh.

2.Dalil Sunnah.

Dalil dari Sunnah ialah perbuatan Nabi saw yang mengahwini Aishah.
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.
Sabit dalam Sahihayn Aishah r.a. berkata, “Nabi saw mengahwini saya ketika saya berumur enam tahun dan bersama dengan saya ketika berumur Sembilan tahun.” Sahih.

3.Ijma’ .

Ramai ulama telah menukilkan ijma’ dalam perkara ini yakni keharusan menikahkan anak perempuan yang masih kecil, yang mengaqadkannya ialah ayahnya (dan menurut al-Shafii dan lain2 juga datuknya sebelah ayahnya).

Berkata Ibn Qudamah dalam al-Mughni, “Ada pun keharusan menikahkan perempuan yang masih kecil (oleh ayahnya) maka ini harus tanpa khilaf.”

Ibn al-Mundhir berkata, “Ahli ilmu yang mu’tabar telah ijma’ bahawa harus seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada lelaki yang sekufu’, walau anak itu tidak mahu dan enggan.” (Berkata al-Baghawi, Tetapi tidak boleh disetubuhi melainkan setelah baligh dan mampu bersama dengan suaminya).

4.Amalan para Sahabat.

‘Ali r.a. telah mengahwinkan anaknya Umm Kulthum dengan ‘Umar al-Khattab r.a. dan Ummu Kulthum telah melahirkan anak sebelum kewafatan Nabi saw. ‘Umar mengahwininya sebelum Ummu Kulthum baligh.

Zubayr r.a. telah mengahwinkan anak perempuannya yang masih kecil ketika baru dilahirkan. Lihat Sunan Sa’id ibn Mansur dan Ibn Abi Shaybah dalam al-Musannaf dengan sanad sahih.

al-Shafi’i dalam al-Umm berkata, Ramai sahabat yang mengahwinkan anak perempuan ketika masih kecil.

5.Maslahah

Dalam kahwin muda terdapat maslahah yang banyak dan dapat menolak pelbagai mafsadah. Antaranya Maslahah sakan, mawaddah, rahmah, ‘iffah, dan ihson. Meramaikan umat Nabi saw. Menjauhkan dari bahaya mafsadah zina dan pelbagai kerosakan.

Melewatkan perkahwinan anak-anak perempuan adalah bid’ah dan menyalahi amalan salaf, akibat idea pembaratan dan kemasukan undang-undang sekuler yang mengakibattkan kefahaman dan adat yang baik mjd rosak. Dengan lewat berkahwin, berlaku pendedahan aurat, pelbagai kekejian, lemah amalan agama, kerosakan pemuda, dan akhlak.

Lewat nikah menghilangkan sakan (ketenangan), mawaddah, rahmah, ‘iffah, juga ihson, dan menyebabkan kurang jumlah umat Nabi saw.

Post Navigation