Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kritikan Mesra kepada Jawharah

Sebenarnya Matn-matn asha’irah  itu sendiri sudah batil. APA perlu kepada syarah-syarah?!
ضعف الطالب والمطلوب

Dalam tradisi Islam, budaya kritikan ilmiah adalah termasuk amal salih bahkan kewajipan para ahli ilmu. mengkritik idea, fikrah (pemikiran), amalan yang batil, buku2 yang terdapat di dalamnya kesalahan aqidah dan syariah atu mengkritik tokoh2  adalah perkara biasa. Perkara ini nasihah, dan inkar al-munkar.

Kecuali golongan bebal, bertaqlid buta, taqdis, jumud asabiyyah, mrk tidak dapat menerima perkara ini.

Kita mengkritik fikrah dan manhaj yang salah, bukan mengkafirkan mana2 peribadi atau tokoh. Semua tokoh tidak maksum dan boleh diterima dan ditolak pendapatnya, melainkan Nabi saw.

1. Dalam syarah Jawharah, dibincangkan sama ada iman itu makhluk atau qadim. Ini kemandulan pemikiran! Tiada guna membincangkan sama ada iman itu makhluk atau qadiim. Mrk amat suka memikirkan sesuatu yang tidak ada kaintan dengan Sunnah dan aqidah Salaf. Bingung sungguh.
~ kebingungan Ahli falsafah dlm Jawharah ~

2. Melafazkan shahadah adalah syarat kesahihan iman menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah (Salaf). Iman adalah gabungan iktiqad dalam hati, lafaz dengan lidah dan amalan dengan anggota yakni dengan mengikuti sunnah. Manakala melafazkan kalimah shahadah sbg kesahihan iman adalah khilaf menurut ibrahim laqqani. Kasihan…
Ini bermakna firaun dan Abu talib adalah mukmin.
Iman hanyalah tasdiq qalbi kununnya, melafazkan kalimah hanya khilaf, tidak wajib. Ini kesilapan besar!!

Laqqani berkata;

وفسر الإيمان بالتصديق ، والنطق فيه الخلف بالتحقيق

“Dan tafsirkanlah iman dengan tasdiq (tasdiq qalbi), melafazkannya adalah khilaf menurut pendapat yang benar.”

Ini menyalahi ‘Aqidah Nabi dan Sahabat dan menyalahi Ijma’ Salaf…! Ini fahaman irja’ yang sesat dan tercela.

3. Satu lagi masalah jihah (arah). Tiada guna membincangkan jihah itu makhluk atau bukan. ini sama dengan mu’tazilah silam!! Bahkan itu satu kebodohan, kemerengan dan kekeringan otak.

4. Menurut Aqidah Ahl Sunnah wa al-Jama’ah, Kasb dan perbuatan2 hamba memberi kesan dgn izin Allah. Tp Ahli bid’ah berkata itu syirik dan ini bukti kesesatan mrk. Kasb menurut Ahli Bid’ah tidak memberi sebarang kesan kerana fa’il haqiqi ialah Allah. Ini bid’ah jabariyyah.
Mrk berkata
وعندنا للعبد كسب كلفا # به ولكن لم يؤثر فاعرفا

 Kononnya sesiapa yang mengatakan “air menghilangkan dahaga dengan tabiatnya, api membakar, pisau memotong,” maka ia kafir murtad, atau fasiq atau bid’ah.
Sungguh semberono mengkafirkan dalam perkara2 yg bukan melibatkan aqidah pun! Ini ghuluww dan kesesatan pemikiran. Bahkan ini satu bentuk pemikiran sesat khawarij.
Bahkan, Teori kasb al-Ash’ari ini adalah teori jabariyyah tulen. Dgn pemikiran ini, manusia tidak perlu dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan2nya. Ini batil!
5. Laqqani dalam matannya mewajibkan taqlid. Sekiranya taqlid yg dimaksudkan Laqqani ialah ittiba’ dgn mengetahui dalil maka itu benar. Tapi taqlid imam itu hanya harus bukan wajib.
Kalau dgn maksud taqlid buta maka itu batil dan bid’ah. Dia berkata,
فواجب تقليد حبر منهم،…#
 6. Dlm syarah jawharah ada anjuran membaca Al Quran di kubur. Itu batil. Yg sahih , sunat menzaiarahi kubur, mambca quran dianjurkan stp masa, terutamanya di masjid2 dan di rumah2.
7. Nampaknya laqqani, sharih dan penterjemah sendiri tidak faham apa yang ia syarah dan terjemahkan. Contohnya al jawhar al-fard yang kununnya al-juz’ allazi la yatajazza’. ! smile emoticon. Yakni xdiatas xdibwh xdikanan xdikiri. Ini semua untuk menolak sifat istiwa’ haqiqi bagi Allah.
Penterjemah xtahu menjelaskan jawhar fard. Kesian. Bingung, gelap, celaru. Laqqani berkata,
وجود شيء عينه والجوهر # الفرد حادث عندنا لا ينكر
Mrk dlm kebingunan kalam yg hitam.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: