Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Istilhaq Anak Zina

Luasnya fiqh Islam dan rahmat ALlah.

al-Imam Abu Hanifah berkata, “Sekiranya seorang lelaki dan perempuan berzina lalu prempuan itu mengandung, lalu ia mengahwininya dan menutup aibnya, maka anak itu adalah anaknya (yg sah).”

قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
Ini juga pendapat al-Hasan al-Basri, Ibn Sirin, ‘Urwah, Sulayman ibn Yasar, al-Nakhaei dan Ishaq ibn Rahawayh.

Berkata Shaykhul Islam dalam Fatwanya,

وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق.انتهى

Menurut jumhur fuqaha’ pula, anak itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Anak itu menjadi rabib (anak tiri) kepada si lelaki (suami) dan berlaku hukum-hakam rabib (anak tiri) ke atas anak itu.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: