Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Teguran Suci buat Golongan Sufi Falsafi

Menari Sambil Berzikir: Catatan Prof Dr. Wahbah al-Zuhayli |

“(Soalan:) apakah hukum menari semasa berzikir?

(Jawapan:) ini termasuk dalam bid’ah mungkar yang diharamkan oleh para ulama syariat walaupun golongan sufi melakukannya dengan takwilan-takwilan – hanya Allah yang tahu mengenainya – dan amalan ini tidak dibenarkan dan tidak diterima dari sudut syarak.

Al-Qurtubi rahimahullah dan ulama lain telah mengingkari perbuatan tersebut dan (perbuatan) seumpamanya berupa (bermain) sanj dan gendang semasa beliau mentafsirkan (ayat 6, surah Luqman)…”

[Fatawa Mu’asirah (1431 H); Muhammad Wahbi Sulayman (ed); Damsyik: Dar al-Fikr; h. 346]

Nota:

Sanj merupakan sejenis alat muzik.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: