Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “February 12, 2015”

Mengajak Ke Neraka Jahannam

Tokoh2 sesat, pendusta, penyebar hadith2 palsu, kaki merapu dan mengarut:
Muhammad Zahid Kawthari. (1879-1951 or 1296 AH-1371 AH).
1. Aqidah jahmiyyah mu’tazilah.
Hidup Kawthari dipenuhi dengan menyerang aqidah ahl sunnah membela aqidah sesat jahmiyyah mu’tazilah. Ia bermatian2 menolak sifat2 Allah yang haqiqi dgn menta’wilnya secara jahmiyyah sesat kununnya ithbat itu kufur, berhala,syirik dan tajsim.

2. Mencela Sahaabat Nabi SAW.
Kawthari kazzab dajjal mencela Anas ibn Malik r.a. dengan mengatakan Anas seorang karut (khurafat), tidak faham agama dan nyanyuk. Mu’awiyah ibn al-Hakam al-Sulami r.a. dituduh sbg tidak faqih dll. Tulisan spt ini jelas menunjukkan kesesatan dan kekufuran!

3. Ghuluww Terhadap Abu Hanifah dan mazhab hanafi.
Abu Hanifah sebagai imam dan ‘nabi’nya, mazhab hanafi sebagai agamanya yang satu lagi maha benar dan suci. Selain mazhab hanafinya, semuanya adalah sesat dan menyeleweng. al-Hafiz Ahmad al-Ghumari menamakannya sbg ‘Penggila Abu Hanifah.’
Lalu ia mengutuk Imam Malik, Imam Shafiei dan Imam Ahmad. Bahkan hampir semua ulama hadith dari kalangan ASWJ dicela dan dicacinya. Dia mengutuk ‘Abdullah ibn Ahmad, al-Tabari, Ibn Khuzaymah, Ibn Battah, al-Hakim,
Imam Shawkani dituduh sbg yahudi sptmana tuduhan rawafidh syiah. Begitu jg Ibn Hibban, Ibn ‘Adi, al-Daraqutni, al-Khatib dll.
Muhammad Zahid al-Kautsari ini menghimpunkan kesesatan ahli bid’ah dan ahli ahwa’ dengan mendahulukan fanatik madzhabinya berbanding hadith-hadith Nabi yang mulia. Shaykh al-‘Allamah al-Mu’allimi al-Yamani telah membantahnya secara ilmiah di dalam kitab at-Tankil bima fi Ta’nib al-Kawthari min al-Abatil dan Tali’at at-Tankil. Demikian pula Syaikh Muhammad Abdurrazaq Hamzah[99] dalam Risalah fir Raddi ’ala Kautsari dan al-Muqabalah bainal Huda wadh Dhalal, Muhaddith al-‘Asr Muhammad Nasirudin al-Albani dalam Muqaddimah Sharh al-Tahawiyah, Shaykh Zuhayr al-Shawish dalam Hasyiah (catatan kaki)-nya terhadap Syarh Aqidah ath-Thahawiyah dan Syaikh Ahmad bin Muhammad Siddiq al-Ghumari dalam Bayaanu Talbiis al-Muftari Muhammad Zahid al-Kawthari. al-Shams as-Salafi al-Afghani menulis sebuah artikel yang berjudul al-Kautsari wal Kautsariyah yang dimuat di majalah al-Asalah (no 25-26/Dzulqa’dah/1415/th.III/hal.102-118) yang berisi aqidah sesat al-Kautsari dan para pentaqlidnya yang beliau nukil dari kitab al-Kautsari sendiri, terutama dari kitab Maqalat al-Kawthari.
4. Fatwa2 Sesat Kawthari.
Harus membina masjid di atas (Maqalaat Kawthari, ms 16-157). sdgkan ini telah diharamkan dan dilaknat oleh Nabi saw.
Harus menyalakan pelita dan lilin di atas kubur utk mengangungkan ruh wali dan memperkenalkannya.
Harus solat di masjid yg dibina atas kubur orng salih utk mengambil berkakat dan krn berdoa di siitu maqbul kununnya.
Harus meminta tolong dari penghuni2 kubur utk mendapat manfaat atau mengelakkan sesuatu mudarat. (Tabdid al-Zalam, 162; Maqalat 385).
Wali2 dalam kubur boleh mengurus alam.
Harus meminta pertolongan daripada Nabi dari kubur baginda.
Membela para zindiq spt al-Busiiri, Ibn ‘Arabi,
dalam masa sama mengatakan Imam Ibn Abi hatim ada sewel, Imam Ibn Abi Shaybah kazzab,
Abdullah al-Harari
‘Ali Jumu’ah. Jumu’ah sendiri mengatakan harari sesat, pengadu domba, perosak aqidah muslimin dan upahan musuh Islam.
Hasan Saqqaf
Zainul Asri Romli

Zamihan

Abu Syafiq
Don Daniyal

Samsul Zama Sukeri

Post Navigation