Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “January 28, 2015”

Hizb al-Tahrir

Satu firqah yang meyakini bahawa punca segala kehinaan umat Islam ialah kerana ketiadaan khilafah. Di asaskan oleh al-Nabhani, seorang lepasan al-Azhar berasal dari Palestine. Muhammad Taqi al-Din bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani (1909 – December 11, 1977) was the founder of the Islamist political party Hizb ut-Tahrir. Al-Nabhani belonged to Bani Nabahan and he came from a village by the name of Ajzam in Haifa in Northern Palestine. Al-Nabhani was born in the village of Ajzam 1909. Mengasaskan Partinya di beirut tahun 1948 dan meninggal di sana.

Aliran aqidah : maturidi bertaqlid kpd al-Razi dalam memuja akal secara melampau.

Antara bahaya tersembunyi Hizb al-Tahrir ialah

1. Mengutamakan akal ke atas wahyu (nass al-Quran dan al-Hadith). Mereka cenderung kepada aliran aqliyyah kuno (mu’tazilah). Bahkan mrk memuji2 tokoh2 mu’tazilah spt Wasil ibn ‘Ata’, ‘Amr ibn ‘Ubayd, Abu Hudhayl al-‘Allaf dan al-Nazzam. (Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Shakhsiyyah)

2. Menolak hadith2 sahih bertaraf Ahaad sebagai sumber aqidah. al-Nabhani berkata, “Hadith2 Ahad bukanlah hujah dalam aqidah.” (Lihat al-Shakhsiyyah). Dikatakan mereka menolak hadith sahih tentang nikmat dan azab kubur juga kemunculan dajjal. Ini juga penyakit mu’tazilah.
al-Nabhani juga berkata;
“Jadi aqidah seorang muslim itu harus bersandar kepada akal atau pada sesuatu yang telah terbukti kebenaran dasarnya oleh akal. Seorang muslim wajib meyakini (menjadikan sebagai aqidah) segala sesuatu yang telah terbukti dengan akal atau yang datang dari sumber berita yang yakin dan pasti (qat’ei), iaitu apa yang telah ditetapkan oleh al Qur’an dan hadith mutawatir. Apa saja yang tidak terbukti oleh kedua jalan tadi, iaitu akal serta nash al qur’an dan hadits mutawatir, HARAM baginya untuk mengimaninya (menjadikan sebagai aqidah)…..”. (al-Nabhani, Nizam al-Islam, ms 12)

“… Khabar ahad tidak memiliki kedudukan pada urusan aqidah, (maka) sesungguhnya khabar ahad dengan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya menurut ilmu Usul al-Fiqh tidak menghasilkan kecuali zann (sangkaan tidak qat’ei), dan zann tidak diambilkira dalam bab aqidah (keyakinan).” (Taqiyyudin al-Nabhani, al-Shakhshiyah al-Islamiyah, (Beirut : al-Quds, 1953), cet. ke-2, Jilid 1, ms 129.)

3. Takrif Iman diambil dari jahmiyyah iaitu semata2 tasdiq yang jazim.

4. Bab Asma’ dan Sifat mereka mengikuti aliran al-Asha’irah iaitu ta’wil atau tafwidh mutlaq.

5. Mempunyai fahaman khawarij yg suka mengkafirkan muslimin dan berburuk sangka kpd mrk.

6. Mengambil taqiyyah dari syiah rawafidh, berbelit2 ttg hukum jihad, hukum halal haram demi mengambil hati golongan fasiq.

7. Tumpuan melampau terhadap khilafah sehingga terbabai tashih aqidah dan ibadah.

8. Fatwa2 fiqh pelik spt harus bersalaman dengan perempuan atau mencium, harus melihat gambar telanjang, memakai skirt dan keluar tanpa izin suami, muslim dibunuh balas krn membunuh kafir, perempuan harus mjd ahli parlimen dan qadhi (hakim mahkamah), dan harus taat khalifah walau menyalahi kitab dan sunnah. tidak wajib amr makruf nahi munkar sehingga tertegaknya khilafah.

Post Navigation