Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Maturidiyyah

Maturidiyyah ialah golongan ahli kalam iaitu kesinambungan pemikiran kullabiyyah. Secara teorinya maturidiyyah bukanlah tulen Ahl al-Sunnah.

Antara tokoh mrk yg termashur ialah abu mansur al-maturidi, abul yasar al-Bazdawi, Abul Ma’in al-Nasafi, nuruddin al-Sabuni, dan yg plg akhir al-Kawthari. Walau menamakan diri mrk Ahl al-Sunnah, maturidyyah menyalahi beberapa prinsip Ahl al-Sunnah 1. Tawhid mrk tidak mengarah kpd tawhid uluhiyyah tetapi hanya berlegar sekitar rububiyyah. Mrk menamakan tawhid sbg tawhid zat, tawhid sifat dan tawhid af’al spt yg disebut ‘Ali al-Qari. 2.Bab al-Iman, iman di sisi mrk hanyalah tasdiq. Iman tidak bertambah dan xberkurang serta mengharamkan istithna’ dlm iman kununnya krn itu menunjukkan syak. 3.Masdar talaqqi mrk ialah akal krn akal itu qat’ei. sdgkan masdar talaqqi ahl sunnah ialah al-Quran dan al-Hadith. 4. Ma’rifah wujud Allah dgn tariqat al-huduth bkn dgn fitrah. 5. Inkar, Ta’til dan ta’wil al-Sifat dan Ithbat 7 sifat shj. Wajh dita’wil sbg Zat dan Wujud. Kalam haqiqi dijadikan kalam nafsiyy tanpa suara dan huruf. 6.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: