Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Sekitar Hadith Jariyah dalam Sahih Muslim

Kata al muhaddith Shaykh Muhammad ‘Awadh al Manqoush, ahli hadith (ahl sunnah) itu tidak akan menolak hadith.
Antara hujah lapok puak bid’ah ialah mengatakan hadith jariyah itu berlaku tasarruf ruwah tetapi dakwaan puak batil itu tanpa bukti jelas.

Hadith ini sahih menurut ijma’ salaf. Guru2 kami termasuk yg asha’irah xmenolak hadith ini. Bkn imam Muslim shj berhujah dengannya, bahkan Imam Malik, al-Shafi’ei, Ahmad, al-Bukhari (bkn dlm sahihnya) Abu Dawud semuanya berhujah dengan hadith sahih ini.

Ahl sunnah xmenolak hadith sahih, yg menolak hanya jahmiyyah mu’tazilah dan golongan2 yang sesat.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: