Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Selawat2 Rekaan

Selawat adalah ibadah dan perintah ALLAH. Selawat adalah zikir, doa dan kecintaan terhadap Nabi SAW. Dengan selawat yang ikhlas dan sahih seseorang muslim itu dikleuarkan dari kegelapan (kesesatan) kepada cahaya (hidayah).
Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan.” [Al-Ahzab: 56]

Nabi S.A.W. bersabda, “Sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat.” (Hadis Riwayat at-Tabarani dengan sanad jayyid dan di dalamnya sanadnya ada maqal)

Selawat dalam setiap majlis. Sesiapa yang tidak berselawat dalam sesuatu majlis ia akan menyesal besar dan diazab pada Hari Qiyamat.

Malangnya ada puak bid’ah yang merekacipta selawat2 yang batil dan palsu yang di dalamnya terdapat syirik, mengangkat Nabi ke taraf Tuhan. Ini munkar…!
Antaranya ialah
1. selawat nariyyah
2. selawat tafrijiyyah yang menyandarkan manfaat dan mudarat kepada makhluk! Allah telah memerintahkan Nabi SAW agar berkata, “Qul : inni la amliku lakum darran wala rashada…”Memenuhi hajat2 keperluan, menghilangkan kekusutan2, memberikan penamat yang baik adalah Allah dan hak milik ALLAH!
3. selawat shifa’ dan tibb
4. selawat al-fatih rekaan al-Tijani.
5. selawat al-munjiyah
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها اقص الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلي آله وصحبه وسلم.
6. selawat al-faraj
7. selawat al-anwar. menisbahkan kesenangan kpd Nabi (miftah bab al-yasar), menamakan Nabi sebagai sirr al-asrar.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: