Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Qasar 30km dan Jama’ Kerana Kesulitan

al-Hafiz Ibnu Mundzir dan selainnya menyebutkan (20) dua puluh pendapat
1. Sebahagian ulama’ berpendapat bahawa jarak perjalanan yang dibolehkan mengqasarkan sembahyang ialah lapan puluh tiga (83) kilometer.
2. Ulama hanfiyyah mengharuskan qasar apabila perjalana sejauh 3 marhalah lebih kurang 130 km hingga 134 km.

Tiada sesiapa yang berhak untuk meletakkan batasan tentang jauh jarak perjalanan yang diperbolehkan seseorang itu bersembahyang qasar kecuali Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam tidak meletakkan batasan jarak tersebut maka ianya bergantung kepada kebiasaan lingkungan perjalanan harian seseorang individu. Apatah lagi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang dalam perjalanan yang kurang dari dua marhalah.

3. Ramai ulama salaf dan khlaf mengatakan harus qasar apabia menempuh perjalanan 3 farsakh lebih kurang 18 km hingga 30 km. Apabila Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu ditanya tentang solat qasar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau menjelaskan:

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam apabila keluar dalam satu perjalanan yang berjarak tiga (3) mil atau tiga farsakh (Shu’bah ragu-ragu) maka baginda sembahyang hanya 2 rakaat. HR Sahih dan Abu Dawud dengan sanad sahih.

Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah : “Ini merupakan hadis yang paling sahih dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut (jarak yang diperbolehkan mengqasar sembahyang).
Namun para ulama’ yang tidak sependapat memahami bahawa yang dimaksudkan adalah batas dimulainya baginda mengqasarkan sembahyang dan bukan batas jarak akhir perjalanan. Akan tetapi sangat jelas betapa pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran. Sementara al-Bayhaqi telah menyebutkan dalam riwayatnya melalui sanad ini bahawa Yahya bin Yazid radhiyallahu ‘anhu berkata:

Saya bertanya kepada Anas tentang mengqasarkan sembahyang dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah (iaitu dari Bashrah), adakah saya sembahyang dua rakaat dua rakaat hingga kembali.” Anas berkata: “Apabila Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam melakukan perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh maka baginda sembahyang 2 rakaat.

Ibnu Umar r.a. berkata, : “Jika aku keluar satu mil, maka aku akan mengqasar sembahyang.” Ini menegaskan bahawa pengertian safar dan hukum musafir yang membolehkan untuk mengqasarkan sembahyang, membuka puasa adalah perjalanan sejauh satu mil atau lebih.

Jamak dan qasar adalah masalah khilaf kadar dan syaratnya. Pilihlah mana yang kamu yakini, jgn sampai mengikut solat batin dan syiah sesat sudah.

Jamak kerana sakit, terlalu penat atau sibuk. Adakah boleh? Ya boleh. Dalilnya

Hadith Ibn ‘Abbas riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasaei, Ahmad, Malik, Shafi’ei al-Darimi dan Ibn Majah.
عن ابن عباس قال: جمع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. [رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ومالك والدارمي وابن ماجة].

Ibn ‘Abbas berkata, RAsulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya’ di Madinah tanpa sebarang ketakutan (perang) dan bukan juga kerana hujan. Saya (Sa’id ibn Jubayr) bertanya Ibn ‘Abbas, “Mengapa baginda berbuat demikian?”  Ibn ‘Abbas berkata, “Baginda tidak mahu memberatkan umatnya.” SAHIH.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: