Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Wirid Mutala’ah

Disebutkan dalam al-Mu’awanah wa al-Muzaharah,
“Sediakanlah waktu untuk untuk wirid mutala’ah, waktu yg tetap untuk membaca buku2 yang berguna iaitu buku2 yg menambah ilmumu tentang Zat Allah, Nama2Nya, Sifat2Nya, Af’alNya dan KeagunganNya. Begitu juga dengan ilmu yang mengenalkanmu teng perintah2 utuk mentaatiNya dan mencegah mu dari bermaksiat kepadaNya, juga ilmu yang membuatmu zuhud terhadap dunia serta cinta kepada Akhirat, seterusnay ilmu yang membukakan pandanganmu terhadaip keaiban-keaiban dirimu, perosak2 amalanmu dan tipudaya musuh2mu.” …”maka jangan kamu tinggalkan mutalaahnya jika sekiranya kamu menginginkan jakaln menuju akhirat serta mencapai tingkat-tingkat haqiqat.” al-Imam al-Habib ‘Adullah ‘Alawi al-Haddad, al-Mu’awanah, ms 41.

Lazimkanlah membaca kitab2 hadith dan tafsir dengan itu hati akan menajdi lembut dan bercahaya dengan nur al-Quran dan al-Sunnah sehingga terzahir di wajah. Untuk menjadi seorang ‘alim faqih, amalan dan kitab2 perlu dibaca serta dikuasai. al-Imam Ibn al-Jawzi. Ketika berumur 4 tahun hendaklah diasuh membaca al-Quran dan menghafaznya kerana setelah berumur 15 tahun seseorg akan akan bersimpang siur hati dan pemikifrannya untk menghafaz al-Quran.
Umur 7 tahun mjd kemestian membiasakan diri untuk solat jamaah, dan Jumaat, memeplajari ilmu2 bahasa Arab nahw, sarf dan balaghah,

Kemudian bolehlah membaca perbincangan aqidah ringkas spt ‘Aqidah Salaf Abu ‘Uthman al-Sabuni dan Lum’atul I’tiqad Ibn Qudamaah al-Maqdisi. Unutk fiqh agak baik membaca Fiqh Manhaji Mazhab Shafiei, kemudian fiqh muqarin mudah spt Fiqh al-Sunnah oleh Sayyid Sabiq. Untuk ilmu Tazkiyah Hati, Adab dan Akhlaq, agak sesuai dibaca kitab Minhaj al-Qasidin oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi, Maw’izah oleh al-Qasimi yg ditahqiq, al-Mustakhlas oleh Sa’id Hawwa, Tahzib al-Ihya’ oleh Salih Ahmad al-Shami, semua ini ringkasan , tahzib dari kitab Ihya’ al-Ghazali. Elakkan kitab2 oleh pelampau tasawwuf sesat spt buku QUt al-Makki, Fusus dan Futuhat Ibn ‘Arabiyy, Haqiqat Insan dll.

Kemudian Sunan Tis’ah, serta kitab2 syarahnya, dan Kitab2 Fiqh Muqarin lain spt,
Tafsir al-Tabari, QIurtubi, Ibn Kathir, Baghawi, Fath al-Qadiir, al-Asas fi al-Tafsir, Taysir al-Sa’di, Safwat Sabuni,

Untuk masyarakat awamm, bolehlah membaca kitab2 berikut;
1. Tafsir al-Azhar dan ‘Abr al-Athiir,
2.
3.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: