Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Mereka bukan muslimin

Beberapa tokoh sunnah mengatakan bahawa “agama syiah adalah himpunan segala ajaran sesat di muka bumi. Tiada satu pun ajaran sesat mealainkan ada di dalam syiah.” Kenyataan ini mungkin agak keterlaluan, nakal, pelik dan lucu. Tetapi bagi pengkaji-pengkaji tegar ajaran syiah, kenyataan ini ada kebenarannya. Ramai pengkaji yang membongkar buku-buku syiah dan membuktikan kebenaran dakwaan ini. Ini tidak menghairankan kerana syiah itu sendiri diasaskan oleh yahudi bernama Abdullah bin Saba’ al-Yahudi yang berasal dari Yaman. Agama Saba’iyyah yahudiyyah
1. Berkata Ibn Hazm, “Rawafidh bukanlah muslimin.”
al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi.
2. Mereka mengkafirkan ahl sunnah
Syi’ah Rafidhah adalah khawarij, mereka memandang bahawa kekafiran Ahli Sunnah lebih berat dari kekafiran orang Yahudi dan Nasrani, kerana mereka (Yahudi dan Nasrani) menurut Rafidhah adalah orang-orang kafir asli, dan mereka ini (ahl sunnah) adalah kafir murtad, dan kafir murtad lebih berat menurut ijma’, (tetapi sejak bilakah syiah itu Islam?)
oleh kerana itu mereka berkerja sama dengan orang-orang kuffar
untuk melawan kaum muslimin, hal itu seperti yang disaksikan oleh sejarah. Ibn Taymiyah
Menurut Khumayni, “3 imam itu (Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman) adalah taghut.” Bahkan dikatakan keduanya murtad keluar dari Islam. Minhaj al-Sunnah, 4/492
3.Mereka musyrikun
Shaykh Ibn Jibriin dalam Fatwa Lajnah Da’imah Lil Ifta’, (2/264) berkata, “Mereka (rawafidh) sangat berlebih-lebihan dalam mensifatkan Ali. Mereka mensifatkan beliau dengan sifat-sifat yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah, sebagaimana kita mendengarnya dari mereka di Arafah, dan mereka disebabkan perbuatan itu telah murtad, yang mana mereka telah menjadikan ‘Ali sebagai Rabb, Pencipta, Yang mengatur Alam, yang mengetahui perkara ghaib, yang memberi manfaat dan lain-lain syirik.!!

Bahkan tidak diketahui siapakah yang mereka sembah. Menurut Khomeini dan Nu’man al-Jaza’iri, Tuhan mereka tidak sama dengan Tuhan yang Ahl Sunnah sembah, nabi mereka tidak sama dengan Nabi Ahl al-Sunnah. Lihat buku al-Kashf dan al-Anwar.
Dan sebagaimana mereka mencela Al Quran, mereka mendakwakan bahawa
para sahabat telah merubah, menghilangkan dari Al Quran ayat-ayat yang banyak berhubungan dengan Ahlu Bait dan musuh-musuh mereka, lalu
mereka tidak berpedoman kepada al-Quran dan mereka tidak
memandangnnya sebagai dalil dan hujjah.
Mereka menyalahi al-Quran dengan mengatakan Khulafa’ Rashidin sebagai taghut, kejam, pembunuh Fatimah, mengutuk Aishah Hafsah sebagai pembunuh, penzina pelacur dan ahli neraka. Sedangkan al-Quran telah menegaskan bahawa isteri2 Nabi saw adalah ibu orang2 beriman!! Sesiapa yang mengkafirkan Aisahh maka ia kafir murtad!
4. Kufur
Orang syiah rawafidh saba’iyyah tampil berbeza dengan keganjilan dari
jamaah kaum muslimin dengan masalah-masalah aqidah dan keyakinan di
dalam al-imamah (keimaman 12 imam mereka), kema’suman (terjaga para imam dari dosa), taqiyyah (kemunafikan), dan mengatakan raj’ah (imam kembali ke dunia), al-Ghaybah (menghilangnya
al-‘Askari) dan Al Bada’ iaitu Allah itu jahil kemudian barulah mengetahui.
5. Zina
Mereka sebagai ahli bid’ah, penyembah hawanafsu dan nifaq mempromosikan zina dengan nama nikah mut’ah yang diharamkan oleh Islam hatta boleh bermut’ah dengan isteri orang dengan syarat tidak memberitahu kepada suaminya. Untuk itu direka fadilat2 palsu tentang kelebihan mut’ah itu agar umat Islam dapat dirosakkan aqidah dan kehormatan mereka.
6. Pembunuhan paling kejam
Golongan rawafidh saba’iyyah melakukan cincangan dan penyembelihan paling kejam dalam sejarah manusia. Pembunuhan di Bahrain, Iraq, Iran, Syria, Lubnan, Libyia , Yaman dan lain2 dunia Islam sebagai bukti.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: