Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Sifat Pemimpin dan Pejuang Islam

1. Mencintai Allah, beraqidah dengan aqidah yang sahih, berakhlak dengan akhlak yang dicintai Allah spt taqwa, sabar, adil, ihsan, syukur, ridha dan lain2.
2. Tawadhu’ kepada orang2 beriman
3. Tegas dan garang terhadap orang2 kafir harbiyy, memusuhi mereka dan mengalahkan mereka.
4. Berjihad di jalan Allah tanpa takut celaan pencela dari kalangan kuffar dan munafiqun. semua akhlak mulia ini adalah kurniaan besar dari Allah.
5. Wala’, yakin kepada Allah, Rasul dan orang2 beriman yang menegakkan serta memelihara solat fardhu (jumaat dan jamaah) serta rukuk (iaitu tunduk kepada syariat Allah sepenuhnya, lagi bersolat sunat siang dan malam. Lihat Tafsir al-Baghawi. Dalam Tafsir Muyassar, wa hum raaki’uun bermakna khadi’uun. al-Mai’dah ayat 55.
Bukan wala’ kepada kuffar yahudi nasrani sekuler dan munafiqin.
Memilih pemimpin fasiq, kafir atau murtad mengeluarkan kalimah2 kufur secara sukrela adalah kufur kecuali sekiranya sekiranya terpaksa atau dipaksa.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: