Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “October 31, 2012”

Maksud thamanan qalila

SOALAN.
Apakah yang dimaksudkan dengan membeli atau menjual harga sedikit dengan ayat2 Allah dalam al-Quran?

JAWAPAN.
Menurut al-Hasan, yang dimaksudkan dengan menjual ayat2 Allah untuk mendapat harga yang sedikit ialah dunia, iaitu menggunakan agama secara batil, meninggalkan kebenaran untuk mendapat dunia. Antaranya ialah dengan
1. mencari manfaat dunia dengan mentafsirkan ayat2 Allah dengan hawanafsu spt mencari2 jalan untuk menghalalkan riba dan meninggalkan syariat/hudud Allah.
2. mengharamkan yang halal atau sebaliknya dari kalangan pemimpin dan ulama’
3. menta’wil ta’awwul ayat2 Allah secara batil spt yahudi dan nasrani
4.menerima rasuah dan upah dengan fatwa2 batil
5.menyembunyikan hukum-hukum tertentu
Tujuan tahrif dan ta’wil mereka ialah kerana;
1.takut kepada pemimpin2, harap (harta dunia) mereka
2.mencari redha orang ramai atau orang2 kaya
3.degil mempertahankan pendapat sendiri, tidak mahu mengakui kesalahan
4.terputusnya para ahli fiqh

Sifat Pemimpin dan Pejuang Islam

1. Mencintai Allah, beraqidah dengan aqidah yang sahih, berakhlak dengan akhlak yang dicintai Allah spt taqwa, sabar, adil, ihsan, syukur, ridha dan lain2.
2. Tawadhu’ kepada orang2 beriman
3. Tegas dan garang terhadap orang2 kafir harbiyy, memusuhi mereka dan mengalahkan mereka.
4. Berjihad di jalan Allah tanpa takut celaan pencela dari kalangan kuffar dan munafiqun. semua akhlak mulia ini adalah kurniaan besar dari Allah.
5. Wala’, yakin kepada Allah, Rasul dan orang2 beriman yang menegakkan serta memelihara solat fardhu (jumaat dan jamaah) serta rukuk (iaitu tunduk kepada syariat Allah sepenuhnya, lagi bersolat sunat siang dan malam. Lihat Tafsir al-Baghawi. Dalam Tafsir Muyassar, wa hum raaki’uun bermakna khadi’uun. al-Mai’dah ayat 55.
Bukan wala’ kepada kuffar yahudi nasrani sekuler dan munafiqin.
Memilih pemimpin fasiq, kafir atau murtad mengeluarkan kalimah2 kufur secara sukrela adalah kufur kecuali sekiranya sekiranya terpaksa atau dipaksa.

Post Navigation