Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Hukum Meninggalkan Solat Fardhu

SOALAN
Ustaz, nak tanya satu persoalan.. orang islam yang meninggalkan solat dikira sudah kafir ka.. belum? -Shuhami.
JAWAPAN
Abid Faqiir : HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA
Ulama Ahli Hadith Ahl Sunnah berbeza pendapat mengenai orang yang meninggalkan solat wajib dengan sengaja.
1.Al-Imam Ahmad dan banyak ulama’ salaf menganggap kafir orang tersebut dan mengeluarkannya dari Islam, berdasarkan hadith sahih bahawa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Yang membatasi antara seorang hamba dan kemusyrikan adalah meninggalkan shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir.” Hadith sahih.
Antara yang menghukumkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja itu kafir murtad ialah Ishaq bin Rahawaih, Ibnu al-Mubarak, Ibrahim An-Nakha’i, Al-Hakam bin ‘Utaibah, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Khaithamah, Zuhayr bin Harb dan lain-lain. Adapun dari kalangan Sahabat: ‘Umar bin al-Khattab, Mu’az bin Jabal, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Jabir bin ‘Abdillah, Abu Darda’ dan lain-lain.
2.al-Imam ash-Shafi’ei, para sahabatnya dan ramai ulama salaf menganggap orang tersebut belum kafir, selagi masih meyakini kewajiban solat tersebut. Tetapi mereka mengatakan bahawa orang tersebut wajib dibunuh, sebagaimana dibunuhnya orang-orang murtad.
Mereka mentafsirkan sabda Nabi shallallahu’alaihi wa sallam:”Barangsiapa yang meninggalkan shalat (dengan mengingkari kewajipannya) maka ia kafir.”
AQIDAH SALAF ASHAB AL-HADITH, al-Imam as-Sabuni al-Shafiei, ms 29 (terj Abid Muhammad Nur)
Ada juga ulama’ yg mengatakan bahawa kekufurun orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ialah ijma’ sahabat. al-Imam al-Tirmidhi Abu ‘Isa
وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة
‘Abdulah ibn Shaqiq al-‘Uqayli berkata, “Adalah sahabat2 Rasulillah saw tidak melihat kufur apabila meninggalkannya melainkan solat.”
al-Hakim berkata: sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: