Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kuburnya ditepi jalan di bawah pasir merah

Al Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari mentakhrij dari Abu Hurairah r.a. berkata, “…Ketika Nabi Musa hampir wafat, baginda memohon kepada Allah agar mati berdekatan Tanah Suci (Palestin) sejauh lemparan batu. Berkata Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.aw bersabda, “Sekiranya saya berada di sana, nescaya saya akan tunjukkan kuburnya kepada kamu sekalian, ditepi jalan di bawah pasir merah.” Sahih al-Bukhari, Kitab Ahadith al-Anbiya’, Bab Kewafatan Musa, hadith 1563.
Pengajaran
1. Sunnah dan digalakkan berdoa meminta agar dimatikan di tempat mulia seperti Makkah, Madinah dan Baytul Maqdis. Al-Imam al-Shafiei berkata, sunat dipindahkan mayat ke tempat yang mulia seperti Makkah.
2. Sunat dikuburkan di tempat orang-orang salih.
3. Hadith ini juga menunjukkan tawadhu’ Nabi Musa as yang meminta agar dimatikan berdekatan dengan Bumi Suci sejauh lemparan batu, bukan di tengah Bumi Suci.
4. Mati adalah satu kemestian dan taqdir, umur yang panjang tidak dapat menyematkan dari kematian.
‎5.menujukkan sifat kalam dan ‘uluww Allah
Minhaj al-Huffaz, ms 166-167, 2012. Pengajaran2 ini tiada dalam buku yg dicetak 2011

Kepada para dermawan dan hartawan, adalah sgt baik sekiranya tuan2 membeli buku ini untuk diwaqafkan di masjid2, surau2, perpustakaan2, dan pejabat2 agar dibaca dan dimanfaatkan sebagai amal jariyah yang pahalanya berterusan, diniatkan atas nama ibubapa. Waqaf dan sadaqah dapat menyejukkan kepanasan kubur dan memadamkan kemurkaan Tuhan.

Sabda Nabi saw, “Setiap mukmin berada di bawah naungan sedekahnya ketika kepanasan Mahsyar pada Hari Qiyamat.” Nabi saw bersabda, “Sedekah menghilangkan kepanasan kubur.”

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: