Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Mengimani Tangan Allah yang Haqiqi Lagi Agung

‘AQIDAH SALAF ASHABUL HADITH
I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah dan Imam yang Empat
لآ إله إلا الله ، محمد رسول الله

Oleh: Shaykhul Islam al-Imam al-Hafiz
Abu ‘Uthman Isma’il ibn ‘Abd al-Rahman Ash-Shabuni al-Shafi’ei.

(Terjemahan: Ust Abu ‘Azzam Abid b Muhammad Noor : Hareez Faqiir)

Kitab ini ditulis oleh Syaikhul Islam Abu Isma’il Ash-Shabuni r.a. (373H – 449 H). Beliau tokoh
ulama’ yang gigih menuntut ilmu, pada umur 10 tahun sudah menjadi wa’iz (juru nasihat dan penda’wah). Imam
Al-Baihaqi berkata :” Beliau adalah syaikhul Islam sejati, dan imam kaum muslimin sebenar-benarnya”. Abu ‘Abdillah al-Maliki berkata, “
Al-Hafiz ‘Abd al-Ghafir berkata, “Seorang ulama’ yang unggul di zamannya, mengajarkan agama selama 70 tahun, solat di masjid selama 20 tahun, seorang hafiz hadith,..”

Yang ada dihadapan pembaca ini merupakan ringkasan, pembahasan yang hampir mirip tidak diulang-ulang serta tidak disebutkan para perawinya. Takhrij hadith yang ada sebahagian besar merujuk kitab yang ditahqiq oleh Badr bin ‘Abdullah al-Badr.

KEYAKINAN ASHABUL HADITH TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH
[al-Shaykh al-Imam Abu ‘Uthman berkata]:
Semoga Allah melimpahkan taufik. Sesungguhnya
Ashhabul Hadith (Ahl Sunnah yang berpegang teguh kepada Al-Kitab dan As-Sunnah)-semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang telah wafat-adalah
orang-orang yang menyaksikan wahdaniyyah keesaan Allah Ta’ala, dan bersaksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam.
Mereka mengenal Allah subhanahu wa ta’ala dengan sifat-sifatnya yang Allah utarakan
melalui wahyu dan kitab-Nya, atau melalui persaksian Rasul-Nya sallallahu’alaihi wa
sallam dalam hadith-hadith sahih yang dinukil dan disampaikan oleh para perawi
yang sangat dipercayai.
Mereka menetapkan dari sifat-sifat tersebut seperti yang Allah tetapkan sendiri dalam
KitabNya atau melalui perantaraan lisan Rasulullah shallallahu’alaihi wa
sallamshallallahu `alaihi wa sallam. Mereka tidak meyerupakan sifat-sifat tersebut
dengan sifat-sifat makhluk.
TANGAN ALLAH
Mereka menyatakan bahawa Allah menciptakan Adam ‘alaihissalam dengan TanganNya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an:
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
“Allah berfirman:”Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah
Ku-ciptakan dengan Dua TanganKu. (Saad: 75).

Mereka tidak menyimpangkan atau menyewengkan Kalamullah dari maksudnya-maksudnya yang sebenar, dengan mentafsirkan dua tangan Allah sebagai dua kenikmatan atau dua kekuatan, seperti yang dilakukan oleh Mu’tazilah dan Jahmiyyah-semoga Allah membinasakan mereka-. (Tafsiran sesat dan batil ini diikuti oleh segelintir Asha’irah dan Maturidiyyah).
Mereka juga tidak mereka-reka bentuknya atau menyerupakan dengan tangan-tangan makhluk, seperti yang dilakukan oleh kaum al-Musyabbihah -semoga Allah menghinakan mereka. Allah subhanahu wa ta’ala telah memelihara Ahlus Sunnah dari menyimpangkan,
mereka-reka atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah telah
memberi karunia atas diri mereka pemahaman dan pengertian, sehingga mereka
mampu meniti jalan mentauhidkan dan mensucikan Allah azza wa jalla.
Mereka meninggalkan ucapan-ucapan yang bernada meniadakan, menyerupakan dengan
makhluk.
Mereka benar-benar mengikuti firman Allah azza wa jalla:
“…tidak ada sesuatupun yang
serupa dengan-Nya, dan Ia Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Asy-Syuraa:11).
Al-Qur’an juga menyebutkan tentang “Dua tanganNya” dalam firman-Nya: “…yang telah
Ku-ciptakan dengan Dua Tangan-Ku… ” (Shaad: 75)
Dan juga firman-Nya:
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
“(Tidak demikian), tetapi kedua-dua Tangan Allah terbuka, Dia
menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki” (Al-Maidah:64) Yakni tanganNya yang haqiqi tidak seperti tangan makhluk, bukan majaz (metafora sahaja), atau kuasa atau nikmat. (Adapun mu’tazilah dan jamhmiyyah mereka menolak Tangan Allah atau menta’wilkannya sebagai nikmat Allah atau qudrat Allah. Ta’wilan ‘aqliyy ini tiada sandarannya, tidak mempunyai dari Kitabullah , sunnah Rasul atau Ulama’ Salaf. Bahkan sahabat dan tabiin ijma’ bahawa wajib menerimanya sebagaimana adanya tanpa ta’wil. editor).

Dan diriwayatkan dalam banyak hadith-hadith shahih dari Rasulullah shallallahu’alaihi
wa sallamshallallahu `alaihi wa sallam yang menyebutkan tangan Allah, seperti kisah
perdebatan Musa dengan Adam ‘alaihimassalam, tatkala Musa berkata:
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته
“Allah telah mencipta dirimu dengan TanganNya dan membuat para malaikat bersujud kepadamu”
(HR. Muslim, Ahmad, dalam al-Sunnah, Ibn Khuzaimah dalam al-Tauhid dan al-Darimi dalam al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah).
Firman Allah, “Maha suci Allah lagi banyak kurniaanNya yang di Tangannya kerajaan (langit dan bumi dunia dan Akhirat)…” (al-Mulk:1)
Firman Allah, “Tidakkah mereka melihat bahawa Kami ciptakan untuk mereka dari yang dibuat oleh Tangan Kami dari binatang2 ternakan lalu mereka memilikinya…” (Yasin ayat 71).

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: