Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “June 15, 2011”

Jama’ Solat Ketika Sibuk

Harus menjama’ solat ketika hadar (bermukim) , ketika haraj dan mashaqqah dengan syarat tidak menjadikannya sbg adat kebiasaan yang berterusan. Ini pendpaat ulama’ besar Shafi’iyyah spt Ibn al-Munzir,  al-Shashi al-Kabir, al-Qaffal, al-Nawawi, al-Subki, al-Balqini, al-Isnawi dan al-Suyuti,…

Ianya pendapat Ibn Sirin. Shaykh Ahmad Shakir memilih pendapat ini krn lebih ringan dan melegakan umat. Hamish Sunan al-Tirmidhi, 1/358.

Blh juga jama’ ketika hujan menurut al-Imam al-Shafiei r.a..

Jama’ 5solat sekaligus Munkar Besar!

Menjama’  5Solat sekaligus menurut Ahl Sunnah (ahli syurga Insha Allah) adalah dosa besar dan kemunkaran yang melampau batas.

Ini dibuat berdasarkan hawanafsu dan akal yang dangkal serta kerana terpengaruh oleh hasutan syaitan.

Sekiranya solat 3 kali sehari (subuh, zuhur+asar dan maghrib+isya’), maka itu masih terdapat dalam sunnah. Tetapi menjama’ semua solat sekaligus, ini batil, sesat, munkar dan bid’ah!! Blh kufur kerana mensyariatkan agama tanpa izin Allah SWT! ini solat golongan bid’ah (Syiah ghulat).

Ikutilah sunnah dan mazhab Ahl Sunnah ya ikhwan wa ya jamaah, nescaya kamu selamat dunia Akhirat. Jauhilah ahli bid’ah dan amalan mereka yg sesat lg menyesatkan.

 

Post Navigation