Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bolehkah Berhenti Pada an’amta alaihim

Ya. Harus berhenti pada an’antamta alayhim …(surah al-Fatihah), kemudian memulakan dgn ghayril maghdubi ….walau afdhal membaca ayat tersebut hingga tamat dgn satu nafas tanpa berhenti. Ulama Hanabilah memilih berhenti pd alahim…

Waqf di disini masih dikira waqf hasan, kafi dan taamm,..Lihat al-Tamhid Fi al-Waqf wa al-Ibtida’ oleh Ibn Hisham, al-Nashr oleh al-Hafiz Ibn al-Jazari, al-Shatibi, al-Jazari dalam al-Ihtida’ fi al-Waqf wa al-Ibtida’. ulama meletak berhenti pd alaihim bwh tajuk waqaf hasan..

Antara hujah ialah maknanya masih cantik, jelaas dan difahami. Lbh utama membaca ayat secara penuh dgn satu nafas hingga dhaaallin…sekiranya cukup nafas, spt dalam sunnah (waqaf tamm).

Wassalam.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: