Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “March 14, 2011”

10 Syarat Menjadi ‘Alim Faqih Mujtahid

Menjadi kewajipan ke atas setiap penuntut ilmu mengenali ulama’ dan dukhala’ (alim palsu) agar tidak tertipu dan tersesat dalam perjalanan ilmunya.

Dalam kitab2 Usul al-Fiqh al-Islami, disebutkan 10 syarat atau lebih untuk seseorang menjadi alim atau faqih.

Pertama, Seorang alim mestilah bertaqwa (beragama), sentiasa memelihara solat, warak, dan adil iaitu tidak melakukan dosa besar, dan tidak mengulangi dosa2 kecil. Ia mestilah mempunyai malakah (bakat) dan persediaan fitri untuk mjd alim faqih (Dr ‘Abd al-Karim Zaydan; al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh). Ia mestilah menghormati orang yang lebih alim dan tidak memandang rendah kpd penuntut ilmu. Zahid terhadap dunia, cinta kpd Akhirat, amat mementingkan agama dan sentiasa memelihara ibadah.

Apabila ia muhasabah akan dirinya, ia menangisi dosa-dosanya. (al-Isra’: 107-109)

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ

سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ (109)

Kedua, penguasaan Ilmu2 Islam

1.Penguasaan ilmu al-Quran. Menghafaz seluruh al-Quran atau sebahagian besar dari al-Quran.; mempelajari ‘Ulum al-Quran spt ilmu tajwid, tafsir, qira’at, ayat-ayat hukum, ilmu nasikh mansukh, Asbab Nuzul. Utk itu ia mestilah menguasai kitab2 tafsir spt Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibn Jarir, al-Baghawi, Tafsir al-Jassas, Tafsir Ibn al-Arabi al-Maliki, Ahkam al-Quran al-Shafi’ei dan lain2 tafsir ahkam. Abu Zarr r.a. berkata, “Kamu tidak akan mjd faqih sehinggalah kamu melihat banyak wajah (tafsiran) terhdp ayat-ayat al-Quran.”

Ia mestilah mengetahui tafsiran semua ayat al-Quran secara umum, dan tafsir ayat2 Hukum secara tafsil. Kini terdpt kitab2 moden spt Tafsir Taysir al-Imam ‘Abd al-Rahman al-Sa’di, Sofwat dan Tafsir Ayat al-Ahkam oleh Shaykh Muhammad ‘Ali al-Sabuni sbg cth. Cuma Sofwat perlu diperhati dan dijauhi kesilapan2 yang ada di dalamnya.

2.Ilmu Hadith; meliputi hadith2 hukum, ilmu sanad dan rijal (Usul dan Mustalah al-Hadith), meliputi hadith mutawatir, sahih, hasan daif dan mawdhu’. Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil. Antara kitab2 hadith yg perlu dibaca dan dikuasai ialah Kutub Sihah spt Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Mustadrak, Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Sunan2 yg Empat, Musnad2, spt Musnad Ahmad, Musnad al-Bazzar, Musnad Abi Ya’la, Musnad ‘Abd Humayd, Musnad Ibn Abi Shaybah, dll. Hadith2 ini semestinya dihafaz. Cukup dengan mengetahui sahih daif (ilmu riwayah) dan syarah2nya (ilmu dirayah). Mu’awiyah ibn Qurrah berkata, “Sesiapa yg tidak mencari hadith, maka dia bukanlah alim.” al-Imam Ahmad dan Ishaq berkata, “Seseorang yang tidak tahu membezakan sahih dan daif maka ia bukanlah seorang alim.”

Utk hadith Ahkam mesti merujuk kpd al-Umm, al-Majmu’, Ihkam al-AHkam oleh al-Imam Ibn Daqiq al-‘Id, Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam al-‘Asqalani, Nayl al-Awtar al-Imam al-Shawkani, ‘Umdatul Ahkam dll. Atau Ma’alim al-Sunan oleh al-Khattabi.

Antara Kitab Asbab Wurud al-Hadith ialah karangan Ibn Hamzah al-Dimasqi.

3.Ilmu Lughah iaitu bahasa Arab fus-ha; termasuk nahw, balaghah dan sarf. Sepakat ulama mengatakan bahawa orang yang tidak mengetahui bahasa Arab yg merupakan bahasa al-Quran dan al-Hadith, bukanlah orang alim. Wajib mempelajari bahasa arab utk mjd alim. Utk balaghah qur’aniyyah, baik merujuk Safwat al-Tafasir oleh al-Sabuni, tafsir al-Zamakhshari dan Tafsir al-Nasafi dan al-Qurtubi.

4.Ilmu Usul al-Fiqh kaedah2 istinbat hukum dr dalil2 tafsili, meliputi Dalalat al-Alfaz, ‘amm, khass, mujmal, mubayyan, mutlaq muqayyad, nasikh mansukh…Ia mencapai tahap ‘alimiyyah iaitu master dalam ilmu Usul al-Fiqh.Antara kitab yg bagus ringkas padat ialah karangan al-Risalah oleh al-Imam al-Shafi’ei, Mustasfa al-Ghazali, Muhd Abu Zahrah, al-Khudari, Dr Zaydan, Wahbah al-Zuhayli, …dll

5.Ilmu Ijma’ dan Ilmu Khilaf, ilmu Qiyas (Ijtihad), masalih dan maqasid. Ia mestilah membaca kitab fiqh 4 mazhab. Antara bacaan terbaik ialah Bidayat al-Mujtahid oleh Ibn Rushd al-Qurtubi dan al-Ijma’ oleh Ibn al-Munzir. Qatadah dan Ibn Abi ‘Arubah berkata, “Sesiapa yang tidak mengetahui khilaf, maka jangan kamu menganggapnya alim.”

Seorang alim mestilah memelihara solat jamaah sekiranya tiada sebarang uzur, memelihara lidah dari kata2 dosa, bersifat warak dan memelihara maruahnya.

KITAB2 LAIN.

1.Subul al-Salaam al-San’ani.

2.al-Fiqh al-Islami Dr Wahbah

3.Mughni Ibn Qudamah al-Maqdisi

4.Mazahib Arba’ah al-Jaziri al-Azhari.

5.Asbab Nuzul oleh  al-Wahidi, al-Suyuti, al-Nahhas,

6.Nawasikh al-Qur’an, Ibn al-Jawzi

7.Tafsir Ibn Kathir,

8.al-Nasikh Ibn Hazm,

9. al-Muhalla

10. al-Sunan al-Kubra

11. al-Tamhid dan al-Istizkar oleh al-Imam Ibn ‘Abdil Barr.

Oleh itu, jgn sesekali memberikan gelaran USTAZ  kpd org sebarangan. Adapun ustaz2 lepasan SPM di skolah rendah dan menengah, hatta univ, mrk bukan alim atau ustaz kpd umat islam, mereka hanya ustaz kpd murid2 mereka. Tidak dinafikan mereka hebat dalam bidang mereka mendidik kanak2 , usaha mrk amat disyukuri dan disanjung, tetapi mereka bukan alim, ahli fatwa atau ulama’ muslimin.

Ramai org solih, ahli ibadah dan pendakwah tetapi mereka bukanlah alim dan tidak boleh disebut alim (ustaz).

Kedapatan org awam yg baru setahun memondok sudah memakai title ustaz, berfatwa dan membicarakan ttg hukum hakam, halal dan haram, melakukan kedustaan terhadap Allah dan agama, menyesatkan umat.

6 syarat untuk mjd alim menurut al-Imam al-Shafi’ei r.a.

Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin , saunbika ‘an tafsiliha bi bayan

1.Zaka’ (kecerdikan, tangkas faham, cerdas)

2.Hirs tamassuk (menghafaz ilmu; rakus)

3.Ijtihad (bersungguh2)

4.Bulghah (harta yang cukup)

5.Suhbatu ustaz (berguru, bukan hanya dengan membaca buku)

6.Tul al-zaman iaitu masa yang panjang cth 15 thn (Diwan al-Shafiei, ms 198)

Hayat al-fata wallahi bil ‘ilmi wa al-tuqa iza lam yakuna la I’tibara li zatihi

AWAS!! KINI RAMAI MUNAFIQ DAN JAHIL BERLAGAK ALIM USTAZ!!

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ، كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ

al-Imam Ahmad mentakhrij dgn sanad hasan sahih, dr ‘Umar al-Khattab r.a., bhw Rasulullah saw mengingatkan kami ttg munafiq yg pandai berkata2 (berceramah), bersabda, “Sesungguhnya antara yg amat saaya takuti ke atas umatku ialah stp munafiq yg alim lidahnya!!”

Betapa ramai kini, org yg khinaat, kuat menipu, munkir janji, tidk memelihara solat, BERCERAMAH! menyambung lidah syaitan!! menyesatkan masyarakat!! Allah! Allah!

Siapakah ‘Ulama’?

Allahumma solli ‘ala sayyidina Muhammad.

REALITI SESAT

Hari ini, semua org mengaku ulama, mengaku ustaz, title yang sepatutnya hanya dipakai oleh ahlinya yang memiliki Master dalam Shariah dan ilmu2 agama. Master maksudnya (‘alim) iaitu ahli ilmu. Martabat alim tidak dipakaikan kepada al-asaghir (pemuda dan ahli bid’ah) walau tidak mustahil, kerana untuk mjd alim memerlukan masa yang panjang dan kematangan spt para Nabi yg dilantik sbg nabi melainkan selepas berumur 40 tahun. Selain itu, seorang alim ialah seorang yg tidak berhenti dari menuntut ilmu sepanjang hayatnya.
Menurut seorang mujtahid al-Imam al-‘Izz, antara kitab2 yg perlu dimiliki, ditelitinya dan dihadam ialah al-Muhalla Ibn Hazm, Sunan Kubra al-Bayhaqi
al-Mughni Ibn Qudamah, al-Tamhid Ibn ‘Abdil Barr, al-Jami’ oleh al-Qurtubi.
قَالَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم-وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين-:مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ مِثْل(المحلَّى)لابْنِ حَزْم، وَكِتَاب(المُغنِي)لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ.
قُلْتُ:لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ.
وَثَالِثهُمَا:(السُّنَن الكَبِيْر)لِلبيهقِي.
وَرَابعهَا:(التّمهيد)لابْنِ عبدِ البر.
فَمَنْ حصَّل هَذِهِ الدَّوَاوِيْن، وَكَانَ مِنْ أَذكيَاء المفتين، وَأَدمنَ المُطَالعَة فِيْهَا، فَهُوَ العَالِم حَقّاً.(18/194)
Hari ini, polis pencen, askar pencen mengaku ustaz, lebai, dukun, bomoh, pak haji, tabligh, guru bahasa Melayu, mengaku ulama dan ustaz. Jurutera dan arkitek mengaku ustaz, membahasakan dirinya ustaz tanpa malu.
Benar, tidak mustahil mereka mjd alim, tetapi amat jarang dan amat sukar sekali.

PUNCA

Puncanya, YG EMPUNYA diri itu ujub, rasa diri hebat, munafiq, ingin nama, gelaran, populariti, pujian, penghormatan dan kedudukan dalam masyarakat. Kembang kempis apabila dipanggil USTAZ.

Yg tidak tahu bahasa Arab dan tajwid jg mengaku ustaz.

Puncanya ialah diri yg punya badan itu sendiri, memakai title ustaz tanpa malu, lalu memakai kopiah, janggut, serban atau jubah yg hebat dr segi penampilan zahir. Ia mengangkat dirinya, tanpa sedar siapa dirinya. Ia syirik, bid’ah dan munafiq.

Kedua, masyarakat jahiliyyah itu sendiri sgt mudah memberikan gelaran ustaz kpd seseorang. Yakni masyarakat yang telah sebati dengan kekeliruan, bid’ah atau kejahilan, memberikan title kpd seseorg dgn semberono hanya kerana seseorg itu  zahirnya hebat, sedikit berusia, blh menjadi imam dan membaca doa serta mengepalai majlis tahlil.!!

HARAM hukumnya memberikan nama ini kepada yang bukan ahlinya, mengangkat gol jahil sebagai imam, ust dan alim, sptmana haram memanggil orang munafiq itu sayyid (tuan; bos).

Ketiga, orang ‘alim itu sendiri tidak memakai pakaian ulama’, terlalu merendah diri, dgn hanya memakai baju pagoda, atau baju melayu lusuh, tidak berkopiah, atau tidak bersifat dgn sifat2 ulama’. ..atau sgt berlebihan dalam uzlah memencilkan diri. Org alim harus kerap memakai jubah, jgn lupa berkopiah selalu agar masyarakat percaya kpdnya dan mengambil ilmu dan fatwanya. Wassalam.

Post Navigation